Search form

1 Korinti 15

Yesu Gi Kyingi Lii Ibuni Dɔ

1Me-nanboana Yesu asonbo, nan nyingi fɛye ɔkalan konkonsɛ ɔbono nɛ wolaa tɔgɛ fɛye kyu lii Yesu so mɔ. Nɛ lɛɛ ɔkalan mɔ tɔgɛ sa fɛye mɔ, fɛ sɔɔ kyule ne fɛ kpɛ san fɛ dɛ mɔ dɔ. 2Nengyene fɛ keda ɔkalan baarɛ dɔ ken-ken mɔ, i laa mɔlɛgɛ fɛye de fɛꞌ nyɛ Wurubuaarɛ asɛ gɛkyena. Ne fɛ mɛŋ keda gɛnen berɛ mɔ, gisɔɔgyi gibono fɛ bo sa Yesu mɔ gi gyɛ daa giyan.

3Ɔkalan mɔ agyɛbi abono a tansi a tiri mɔ, me kee nɛ kasɛ amɔ daa pɛi ne nɛ lɔɔ kyu kperɛ fɛye. Imɔ ne n gyɛ yɛɛ:

Yesu Kirisito gi wuꞌ sa aye de ɔꞌ so aye ilaa nyɛnyɛn.

Mɛ wolaa ŋmarasɛ Wurubuaarɛ agyɛbi mɔ dɔ yɛɛ i laa ba gɛnen.

4Mɛ pule mɔ.

Imɔ gɛkɛ sasɛ mɔ, o kii kyingi lii ibuni dɔ.

Mɛ wolaa ŋmarasɛ imɔ idɛ kee Wurubuaarɛ agyɛbi dɔ.

5O kyingi gɛnen mɔ, ɔ lɛɛ mɔ-nyoro gɛwi nyiile Piita, ne o kii lɛɛ mɔ-nyoro nyiile mɔ-akasɛbo gudu anyɔ mɔ. 6Imɔ gɛmara mɔ, aye-nanboana Yesu ɔson mɔ dɔ mɛ gyan gɛten kolon, mɛ laa don asa nwɛ nnun, ne Yesu gi lɛɛ mɔ-nyoro nyiile mɔmɔ kee. Owi ɔbono n kya ŋmarasɛ ɔwolɛ baarɛ mɔ, mɔmɔ dɔ sakyɔ mɛ san mɛ tɛ de ansi. Mɔmɔ ako berɛ ne n ti wuꞌ. 7Imɔ gɛmara mɔ, ɔ lɛɛ mɔ-nyoro nyiile mɔ-tedɛ Gyeemesi pɛi ne o kii lɛɛ mɔ-nyoro nyiile mɔ-isɔɔ mɔ pɛwu.

8Ibono i tiikara mɔ, ɔ lɛɛ mɔ-nyoro gɛwi nyiile me kee. Ɔ lɛɛ mɔ-nyoro nyiile me mɔ, iŋ wɔra fɛɛ asa sɛnsɛ lɛɛ mɔ. I wɔra daa fɛɛ gɛbii gɛbono gɛmɔ-gɛkorogɛ gɛŋ ti fo ne mɛ korogɛ gɛmɔ mɔ. 9Imɔ gɛsɛ ne n gyɛ yɛɛ Yesu isɔɔ mɔ dɔ mɔ, me ne meŋ fo ɔmɔ. Meŋ kaaborɛ mɛꞌ terɛ me yɛɛ Yesu ɔsɔɔ gbaa. I kya nyiile yɛɛ nɛ ka Wurubuaarɛ asonbo gikpen mɔ ansi yɛgɛ. 10Wurubuaarɛ gitolon so ne nɛ nyɛ baa bingiri mɔ-osunbo faa. O su me gitolon gidɛ gɛnen mɔ, i mɛŋ wɔra giyan. Nɛ baa wɔra mɔ Wurubuaarɛ gɛsun mɔ ken-ken kii baa don mɔmɔ asɛnsɛ mɔ pɛwu. Nkana maŋ taalɛ wɔra gɛnen me-gibaa so. Wurubuaarɛ ne n kpaa me so ne nɛ taalɛ wɔra gɛsun gɛnen. 11Imɔ‑rɛ imɔ gɛnen gbaa faa, me ne n lɛɛ Yesu ɔkalan mɔ tɔgɛ daa‑o, asɛnsɛ mɔ ne n lɛɛ mɔ tɔgɛ daa‑o, aye pɛwu, ɔkalan kolon ne a kya tɔgɛ ne mɔ kee ne fɛye mɔ fɛ sɔɔ gyi.

Wurubuaarɛ Laa Kyingi Yesu Asonbo Lii Ibuni Dɔ

12To, aye pɛwu a ti lɛɛ Yesu Kirisito ilaa tɔgɛ sa fɛye yɛɛ o wuꞌ ne Wurubuaarɛ gi kyingi mɔ lii ibuni dɔ, ne fɛye kee fɛ sɔɔ imɔ gyi. Ne idɛ kon, i wonɛ ne fɛye dɔ ako mɛ kii mɛ kya sɔɔ akyɔɔlɛ yɛɛ abono mɛ wuꞌ mɔ mɛ maŋ kyingi lii ibuni dɔ? 13Naafo Wurubuaarɛ maŋ kyingi abono mɛ wuꞌ ne mɛ ti pule ɔmɔ mɔ lii ibuni dɔ fɛɛ gɛnɔɔbono fɛye dɔ ako mɛ kya tɔgɛ faa mɔ, gɛnen berɛ mɔ, Wurubuaarɛ mɛŋ taalɛ kyingi Yesu Kirisito lii ibuni dɔ kee ne. 14To. Naafo Wurubuaarɛ mɛŋ kyingi Kirisito mɔ, nkana ɔfaanan ilaa ibono a naa a kya tɔgɛ kyu lii mɔ so faa, i gyɛ daa giyan. Nkana ibono fɛ ka gyan mɔ so mɔ kee i gyɛ daa giyan. 15Nkana i laa ba yɛɛ a kɛɛ abon gyanꞌ Wurubuaarɛ so ne. I lii fɛɛ aye ne n naa buu sa asa yɛɛ Wurubuaarɛ gi kyingi Yesu lii ibuni dɔ. Ne fɛye mɔ yɛɛ idɛ kon iŋ gyɛ gɛnen faa.

16Gɛnen ne fɛ kya nyiile ne. Fɛye yɛɛ Wurubuaarɛ mɛŋ kya kyingi asa lii ibuni dɔ. Imɔso fɛye asɛ mɔ, Wurubuaarɛ mɛŋ kyingi Yesu Kirisito lii ibuni dɔ kee ne. Abɛɛ iŋ kya nyiile gɛnen? 17Ne fɛɛ Wurubuaarɛ mɛŋ kyingi Kirisito lii ibuni dɔ gɛsintin mɔ, nkana ibono fo kya sɔɔ mɔ gyi yɛɛ ɔ kpaarɛ fɛye-ilaa nyɛnyɛn pɛwu fuɛ sa fɛye mɔ, giyan ne. I laa nyiile yɛɛ fɛ tɛ faa, nkana fɛ san fɛ tɛ de fɛye-ilaa nyɛnyɛn ne. 18Gɛnen kee mɔ i laa nyiile yɛɛ aye-nanboana Kirisito adɛ abono mɛ bingiri Wurubuaarɛ-lɛɛ mɔ pɛwu mɛ wuꞌ sii gɛkpaa ne. 19Nengyene gɛkyena gɛdɛ dɔ aye-gɛwɔnsa gɛ gyanꞌ yɛɛ Kirisito laa kyingi aye lii ibuni dɔ, ne aye-lɛwu gɛmara berɛ, iŋ ba gɛnen mɔ, asa pɛwu dɔ mɔ nkana aye-ilaa ne nan tansi wɔra ayen.

20Nɛ taa tɔgɛ idɛ pɛwu mɔ, gɛsintin mɔ ne n gyɛ yɛɛ Wurubuaarɛ gi kyingi Kirisito lii ibuni dɔ. Mɔmɔ abono pɛwu Wurubuaarɛ gi da gibaa terɛ mɔ dɔ mɔ Kirisito ne n gyangbara kii nyɛ mɔ-lɛɛ nyoro pobɔrɔ. Ɔ dɛ daa fɛɛ gigyo pobɔrɔ gibono mɛ daa gigyangbara kyu too Wurubuaarɛ pɛi de iꞌ lɔɔ gbigi mɔ. 21Imɔ gɛsɛ ne n gyɛ yɛɛ nyamesɛ kolon ne n yɛgɛ lɛwu gi ba anyamesɛ dɔ. Gɛnen kee ne nyamesɛ kolon ne n yɛgɛ ne ibuni mɛ laa kii nyɛ nyoro pobɔrɔ. 22I kya nyiile yɛɛ aye-anyamesɛ pɛwu aye‑rɛ aye-naana gyangbarasɛ, Adam, a gyɛ nyamesɛ kolon. A kya nyɛ lɛwu fɛɛ Adam-lɛɛ mɔ ɔnan. Gɛnen kee, aye abono pɛwu aye‑rɛ Kirisito a gyɛ nyamesɛ kolon mɔ, a wuꞌ mɔ, a laa nyɛ kii kyingi de aꞌ nyɛ aye-nyoro pobɔrɔ fɛɛ Kirisito-lɛɛ mɔ ɔnan.

23I bo aberɛ abono Kirisito adɛ pɛwu mɛ laa nyɛ mɔmɔ-nyoro pobɔrɔ mɔ. Kirisito ne n wolaa gyangbara kyingi wɔra fɛɛ gigyo pobɔrɔ gibono mɛ kyu too Wurubuaarɛ. I san asa abono mɛ gyɛ mɔ Kirisito-lɛɛ mɔ berɛ, owi ɔbono ɔ laa kii ba mɔ ne mɛ laa kyingi de mɛꞌ nyɛ mɔmɔ-nyoro pobɔrɔ. 24Mɛ nyɛ mɔmɔ-nyoro pobɔrɔ gɛnen mɔ, gɛsinkpan so gɛkyena nkɛ laalaalogɛ mɔ gi fo ne. Kirisito laa kyu gɛsinkpan so gɛwuragyi pɛwu kyu kpaa wɔra mɔ-sɛ Wurubuaarɛ abaa dɔ. Pɛi de ɔꞌ wɔra gɛnen mɔ, ɔ ti wolaa nyida gɛwuragyi de ɔlon de gɛbelɛnsɛ, ibono a kya wu de ansi de ibono aŋ kya wu de ansi mɔ pɛwu.

25Iŋ gyɛ giyan so ne Kirisito laa nyida imɔ idɛana. I wolaa i gyɛ daa ilaa ibono Wurubuaarɛ gi tɔgɛ kyu lii mɔ so yɛɛ ɔ laa gyi gɛwura kaaborɛ mɔ-akyobo pɛwu mɛꞌ baa ŋmii mɔ-ayaa dɔ de mɛꞌ bara mɔmɔ-nyoro gɛsɛ sa mɔ. 26Ɔkyobo laalaalogɛ ɔbono ɔ laa gyi mɔ so mɔ ne n gyɛ lɛwu. 27I kya nyiile yɛɛ Kirisito ilaa i wolaa i bo Wurubuaarɛ agyɛbi dɔ yɛɛ, “Wurubuaarɛ laa yɛgɛ ilaa kamaasɛ iꞌ bara imɔ-nyoro gɛsɛ sa mɔ.” Wurubuaarɛ agyɛbi mɔ a tɔgɛ gɛnen mɔ, a nyi ibono Wurubuaarɛ berɛ mɛŋ bo ilaa ibono i laa bara imɔ-nyoro gɛsɛ sa Kirisito mɔ dɔ. Mɔ ne n gyɛ ɔbono ɔ laa yɛgɛ ilaa kamaasɛ iꞌ bara imɔ-nyoro gɛsɛ sa Kirisito mɔ. 28Owi ɔbono ilaa kamaasɛ i laa bara imɔ-nyoro gɛsɛ sa Kirisito, Wurubuaarɛ mɔ-bi mɔ gɛnen mɔ, Kirisito gbaa-gbaa kee laa bara mɔ-nyoro gɛsɛ sa Wurubuaarɛ. Wurubuaarɛ, mɔ, ne n gyɛ ɔbono ɔ yɛgɛ ilaa kamaasɛ iꞌ bara imɔ-nyoro gɛsɛ sa mɔ-bi Kirisito. Imɔso Wurubuaarɛ mɔ-bi mɔ laa baa bara mɔ-nyoro gɛsɛ sa mɔ-sɛ de iꞌ wɔra yɛɛ ilaa kamaasɛ dɔ mɔ, Wurubuaarɛ ne n gyɛ ɔbono ɔkamaasɛ de ilaa kamaasɛ i bo no sa mɔ.

29Ako mɛ kya gyere asa Wurubuaarɛ sagyere yii abono mɛ ti wuꞌ mɔ giyaa. Nengyene Wurubuaarɛ maŋ kyingi ibuni mɔ, i wonɛ ne mɛ kya gyere asa Wurubuaarɛ sagyere yii abono mɛ ti wuꞌ mɔ giyaa gɛnen? 30Ne Wurubuaarɛ maŋ kyingi ibuni mɔ, i wonɛ so ne me‑rɛ me-nanboana a kya kyule wɔra Yesu gɛsun ne i kya yɛgɛ asa mɛ ka aye-ansi owi kamaasɛ dɔ daa? N nyi yɛɛ Yesu mɛŋ kyingi lii ibuni dɔ mɔ, maŋ kyule wɔra gɛnen. 31Me-nanboana Yesu asonbo, nꞌ tɔgɛ fɛye yɛɛ gɛkɛ kamaasɛ mɔ asa mɛ kpɛ mɛ dɛ me ma‑a wɔra daa lɛwu abaa dɔ. Fɛye‑rɛ aye-Wura Yesu Kirisito ginyamesɛ kolon so mɔ, n kya gyiide fɛye so. Imɔso ne n kya tɔgɛ fɛye gɛnen ilaa idɛ faa. 32Owi ɔko dɔ mɔ, nɛ kɔ de ndonbuɛ Efiso ɔsowolɛ so. Nengyene fɛɛ anyamesɛ-lɛɛ ilaa wolɛ ne n tiri me mɔ, menɛ ne nan nyɛ lii imɔ dɔ? Nengyene a nyi yɛɛ a maŋ kyingi lii ibuni dɔ de aꞌ nyɛ ntɛɛla mɔ, nkana ɔfaanan a kya nu de gɛdɛ gɛbono mɛ kya tɔgɛ yɛɛ:

“Aꞌ tɛsɛ gyi de aꞌ nun.

Ɔkɛ ɔfaanan a wuꞌ” mɔ.

33Fɛ mɛŋ sa fɛꞌ yɛgɛ de ɔko ɔꞌ nyɛ fɛye penɛ.

“Anyamesɛ nyɛnyɛn dɔ gisaarɛ

i kya nyida nyamesɛ dɛnsɛ gikyenabi.”

34Imɔso fɛꞌ dɛsɛ fɛye-nyoro so de fɛꞌ kyu Yesu asonbo akyenabi kyu kyena kanpɛ. Fɛye dɔ ako mɛ mɛŋ nyi Wurubuaarɛ mɔmɔ-asen dɔ. Nꞌ buu sa fɛye yɛɛ gɛnen ilaa idɛ i gyɛ ipeeli ilaa sa fɛye.

Wurubuaarɛ Dɔ Lɛɛ Nyoro Ɔnan

35Foŋbii mɔ, fo ɔko fo laa tɔgɛ yɛɛ, “Nnɛ so nnɛ so ne Wurubuaarɛ laa kyingi asa lii ibuni dɔ daa? Mɔmɔ-nyoro gi laa wɔra nnɛ?” 36Fo ɔbono fo tɔgɛ gɛnen mɔ, fo mɛŋ nyi ɔlaako. Imɔso fo mɛŋ nyi yɛɛ abi abono fo kya duu mɔ a kya daa gigyɔ pɛi de aꞌ lɔɔ kɔrɔ de aꞌ nyɛ nkpa pobɔrɔ? 37Ibono fo kya kyu duu mɔ kpɛi, ne ibono i laa kɔrɔ de iꞌ sɔrɔ mɔ kee kpɛi. Ilaa ibono fo duu mɔ, i gyɛ gibi giyan fɛɛ giyu abɛɛ giwayu gibi. 38Wurubuaarɛ ne n kya sa gimɔ nyoro pobɔrɔ gɛnɔɔbono ɔ kya laarɛ mɔ. Gibi kamaasɛ gimɔ-oyuduu gimɔ‑rɛ gimɔ-nyoro pobɔrɔ ɔnan ɔbono ɔ kya kaaborɛ gimɔ mɔ.

39Ilaa ibono pɛwu i kya sɔnga mɔ nyoro i kɔrɔ i kɔrɔ. Anyamesɛ nyoro kpɛi. Nbuɛ-lɛɛ kpɛi. Nbuii-lɛɛ kpɛi, ne iken kee lɛɛ kpɛi. 40I bo Wurubuaarɛ dɔ lɛɛ nyoro ɔnan, ne i bo gɛsinkpan so lɛɛ nyoro ɔnan. Wurubuaarɛ dɔ lɛɛ nyoro mɔ nyisigyi kpɛi, ne gɛsinkpan so lɛɛ nyisigyi kee kpɛi. 41Owi bo mɔ-lɛɛ nyisigyi kpɛi. Bosɛ bo mɔ-lɛɛ kpɛi, ne agyɛkpebi kee a bo amɔ-lɛɛ kpɛi-kpɛi. I kya nyiile yɛɛ agyɛkpebi gbaa nyisigyi a don abara.

42Gɛnen kee ne i dɛ ne. Anyamesɛ mɛ laa kyingi lii ibuni dɔ de mɛꞌ nyɛ nyoro pobɔrɔ mɔ, mɔmɔ-nyoro nbono a kya pule mɔ gi kya gyɔ. Nyoro nbono Wurubuaarɛ laa sa abono mɛ laa kyingi lii ibuni dɔ mɔ berɛ gi maŋ gyɔ kpa‑a. 43Nyoro nbono a kya pule mɔ, nmɔ‑rɛ ipeeli ne. Nyoro nbono gi laa kyingi mɔ berɛ ne nan nyɛ nyisigyi. Mɛ pule aye mɔ, a gyɛ daa afɔlɛbo. Wurubuaarɛ laa kosorɛ aye mɔ, a laa wɔra alolonbo. 44Gɛkyena gɛdɛ dɔ-lɛɛ nyoro ɔnan ne mɛ kya kyu pule. Oduduu dɔ-lɛɛ nyoro ɔnan ne Wurubuaarɛ laa kyu kosorɛ aye. I kya nyiile yɛɛ i bo gɛkyena gɛdɛ dɔ-lɛɛ nyoro ɔnan, gɛnen kee ne i bo oduduu dɔ-lɛɛ nyoro ɔnan.

45Wurubuaarɛ agyɛbi dɔ i kya tɔgɛ yɛɛ, “Wurubuaarɛ gi pɔrɔ nyamesɛ gyangbarasɛ, Adam, ne ɔ nyɛ ɔŋɛ, ɔ tɛ nkpa.” Adam tiikarasɛ, Kirisito mɔ berɛ, Wurubuaarɛ gi yɛgɛ ɔ nyɛ Oduduu ɔ kya yɛgɛ asa mɛ kya nyɛ Wurubuaarɛ asɛ gɛkyena. 46I mɛŋ gyɛ oduduu dɔ ilaa ne Wurubuaarɛ gi daa gisa anyamesɛ. Nkpa ne Wurubuaarɛ gi daa gisa anyamesɛ pɛi ne ɔ lɔɔ kyu mɔ-Oduduu mɔ ilaa kyu sa ɔmɔ. 47Nyamesɛ gyangbarasɛ, Adam mɔ gi lii daa gɛsinkpan dɔ. Ɔ gyɛ daa isɛ. Adam nyɔsɛ, aye-Wura Kirisito mɔ berɛ, gi lii daa Wurubuaarɛ dɔ. 48Gɛsinkpan so gɛkyena ilaa dɔ mɔ, anyamesɛ mɛ dɛ daa fɛɛ nyamesɛ gyangbarasɛ mɔ. Mɛ gyɛ daa isɛ. Ne Wurubuaarɛ dɔ lɛɛ gɛkyena ilaa dɔ mɔ, anyamesɛ abono mɛ kya ka gyan Kirisito so mɔ mɛ laa wɔra daa fɛɛ mɔ. Mɛ laa wɔra Wurubuaarɛ dɔ asa. 49Gɛnɔɔbono a daa giwɔra fɛɛ ɔbono ɔ gyɛ isɛ mɔ oyuduu mɔ, gɛnen ne a laa baa wɔra fɛɛ ɔbono ɔ gyɛ Wurubuaarɛ dɔ isa mɔ oyuduu kee ne.

50Me-nanboana Yesu asonbo, n kya buu mi‑i sa fɛye yɛɛ aye anyamesɛ gɛsinkpan so-lɛɛ nyoro de nkalan oyuduu mɔ i maŋ taalɛ kyena Wurubuaarɛ asɛ mɔ-gɛwuragyi mɔ dɔ. Ilaa ibono i kya gyɔ mɔ, i maŋ taalɛ sɔɔ ilaa ibono i maŋ gyɔ mɔ ilaa keda. 51Fɛꞌ yela giso de fɛꞌ nu ilaa boduduusɛ iko. I mɛŋ gyɛ aye pɛwu ne nan wuꞌ lɛwu. I laa baa fo owi ɔko mɔ, Wurubuaarɛ laa keda aye pɛwu kyɛɛgɛ 52gikolon. I fo gɛnen mɔ, Wurubuaarɛ dɔ gɛgandan laalaalogɛ mɔ gɛ laa su. Gɛ su mɔ, fo baa kerɛ mɔ, Wurubuaarɛ gi ti wolaa keda aye kyɛɛgɛ. I lii fɛɛ gɛgandan mɔ gɛ laa su mɔ, asa abono mɛ ka gyan Yesu so pɛi ne mɛ wuꞌ mɔ, Wurubuaarɛ laa kyu nyoro nbono gi maŋ gyɔ mɔ kyu sa ɔmɔ de oꞌ kyingi ɔmɔ. Aye abono a san a tɛ de ansi gɛnen owi ɔbono mɔ kee, Wurubuaarɛ laa keda aye kyɛɛgɛ. 53I lii fɛɛ aye-nyoro nbono gi kya gyɔ mɔ gi tiri yɛɛ giꞌ nyɛ nbono gi mɛŋ kya gyɔ mɔ ɔnan kyu suu de nmɔ-nyoro. I tiri kee yɛɛ aye-nyoro nbono gi kya wuꞌ mɔ giꞌ nyɛ nbono gi mɛŋ kya wuꞌ mɔ ɔnan kee kyu suu de nmɔ-nyoro. 54Gɛkaako mɔ Wurubuaarɛ laa yɛgɛ gɛnen ilaa ibono iꞌ ba. Aye abono a kya ka gyan Yesu so mɔ nyoro nbono gi kya gyɔ mɔ gi laa nyɛ kyu oyuduu ɔbono ɔ mɛŋ kya gyɔ mɔ kyu suu de nmɔ-nyoro. Aye-nyoro nbono gi kya wuꞌ mɔ gi laa nyɛ kyu oyuduu ɔbono ɔ mɛŋ kya wuꞌ mɔ kyu suu de nmɔ-nyoro. I ba gɛnen mɔ, nfono ne Wurubuaarɛ agyɛbi ako a laa nyɛ ba gɛsintin. Amɔ ne n gyɛ yɛɛ,

“Lɛwu mɛŋ baa ɔ bo no. A kɔ lii gɛkpaa.

55O Lɛwu, nꞌ kerɛ fo-ɔlon ɔbono nkana fo bo fo kya gyi aye so mɔ?

O Lɛwu, nꞌ kerɛ fo-ɔgyoo ɔbono nkana fo bo fo kya da aye mɔ?”

56Lɛwu ɔgyoo ne n gyɛ anyamesɛ ilaa nyɛnyɛn giwɔra. Ne ilaa nyɛnyɛn giwɔra mɔ i kya nyɛ lɛwu ɔlon lii daa Wurubuaarɛ nbara mɔ dɔ. 57A kya faala Wurubuaarɛ. Mɔ ne nan lɛɛ aye lii lɛwu ɔlon dɔ kyu naa de aye-Wura Yesu Kirisito so.

58Imɔso me-nanboana laarɛsɛ Yesu ɔson mɔ dɔ, fɛꞌ yelɛ fɛye-ayaa so ken-ken fɛye-gisɔɔgyi gibono fɛ bo sa Yesu mɔ dɔ de ilaa iko iŋ sa ɔꞌ yɔɔ fɛye-nyoro baa pii. Fɛꞌ kpɛ fa‑a wɔra Wura Yesu gɛsun owi kamaasɛ dɔ. I kya nyiile yɛɛ fɛ nyi yɛɛ ilaa kamaasɛ ibono fɛ kya wɔra fɛ kya sa Wura Yesu mɔ, i mɛnaŋ wɔra giyan.

Gɛnɔ Pobɔrɔ

© Wycliffe Bible Translators 2001, 2006

More Info | Version Index