Search form

1 Korinti 16

Gɛnɔɔbono Fɛ Laa Too Aterenbi Sa Yesu Asonbo Abono I Tiri Ɔmɔ Mɔ

1Nan baa tɔgɛ aterenbi ilaa sa fɛye kon. Fɛ laa too too-too kyu kpaa kpaaꞌ Yesu asonbo abono i tiri ɔmɔ mɔ, fɛye kee fɛꞌ wɔra fɛɛ gɛnɔɔbono nɛ nyiile Yesu asonbo abono mɛ bo Galati ɔsowolɛ so mɔ. 2Kosida-Kosida mɔ fɛye ɔkamaasɛ ɔꞌ lɛɛ aterenbi ako lii abono ɔ nyɛ mɔ dɔ de fɛꞌ lɔrɔ amɔ yela. Nɛ san ba fɛye asɛ mɔ, iŋ baa wɔra fɛye poroko.

3Fɛ ti too yela ne nɛ ba mɔ, nan yɛgɛ fɛꞌ lɛɛ asa abono fɛye gbaa-gbaa fɛ sɔɔ mɔmɔ gyi mɔ de mɛꞌ kyu aterenbi mɔ kpe Gyɛrusalem. Nan ŋmarasɛ iwolɛ ibono i laa lɛɛ mɔmɔ nyiile nno awura mɔ de mɛꞌ kyu keda de aterenbi mɔ kpe. 4Nengyene i gyɛ ibono me kee nꞌ kpe daa mɔ, me‑rɛ ɔmɔ a laa kpe.

Ikpa Ibono Pɔɔlo Yɛɛ Ɔ Laa Kpe Mɔ

5Nan naa de Masadoniya gɛsinkpan so de nꞌ baa faala fɛye, i kya nyiile yɛɛ Masadoniya ne nan naa de. 6Nɛ ba mɔ, foŋbii mɔ nan gyi nkɛ fɛye asɛ. I laa taalɛ ba yɛɛ nan kyena fɛye asɛ awo aberɛ mɔ dɔ pɛwu gbaa. Nan kyon mɔ, de fɛꞌ lɛɛ me-ɔkpa de nꞌ taalɛ kpe nfono so nan kpe de mɔ. 7Meŋ kya laarɛ fɛɛ nꞌ baa loo lii. Wurubuaarɛ gi kyule mɔ, n kya laarɛ nꞌ gyi nkɛ fɛye asɛ. 8Nan sii kyena Efiso gɛrɛ kaaborɛ aꞌ gyi aye Gyuda awura Agyudɔ Akɛbiberɛ Gɛsi mɔ. 9I lii fɛɛ nɛ wu yɛɛ Wurubuaarɛ gi bugi ɔkpa sa me gɛsintin so de nꞌ nyɛ wɔra mɔ-gɛsun mɔ gɛrɛ. Abono mɔ mɛ kya laarɛ de mɛꞌ tii me-gɛsun mɔ ɔkpa mɔ kee mɛ kyɔ. 10Timoti gi ba fɛye asɛ mɔ, fɛꞌ yɛgɛ iꞌ wɔra mɔ fɛɛ ɔ loo daa mɔ-gɛwi. Ɔ kya wɔra Wura Yesu gɛsun mɔ fɛɛ gɛnɔɔbono me kee n kya wɔra faa. 11Imɔso fɛ mɛŋ sa fɛꞌ ŋmanyan mɔ. Ɔ laa kii mɔ, fɛꞌ lɛɛ mɔ-ɔkpa de gisen yuuli de ɔꞌ baa tu me de alanfiya. N kya kerɛ mɔ‑rɛ aye-nanboana Yesu asonbo mɔ ako ɔkpa.

12Aye-nanbo Apolosɛ berɛ, nɛ buɛɛlɛ mɔ yɛɛ oꞌ buu aye-nanboana abono de mɛꞌ kpaa laa fɛye mɔ, nɛ kpon. N kya tɔgɛ mɔ mɔ, ɔ kpɛ ɔ dɛ daa yɛɛ ɔ laa kpe berɛ, mɔ, i mɛŋ gyɛ nperɛ. Imɔso aberɛ mɔ a fo mɔ, ɔ laa ba fɛye asɛ.

Agyɛbi Laalaalogɛ

13Fɛꞌ bii fɛye-nyoro akedabi. Fɛꞌ yelɛ fɛye-gikagyan gibono fɛ ka gyan Yesu so mɔ dɔ ken-ken. Fɛꞌ da otu wɔra mɔ-gɛsun mɔ. Fɛꞌ keda nyoro. 14Ilaa kamaasɛ ibono fɛ laa wɔra gɛnen mɔ, fɛꞌ kyu gɛlaarɛꞌ wɔra imɔ pɛwu.

15Me-nanboana Yesu asonbo, fɛye gbaa-gbaa fɛ nyi yɛɛ Akaya gɛsinkpan pɛwu so mɔ, Sitɛfanasɛ gɛten dɔ asa ne n daa gikyu mɔmɔ-nyoro too Yesu so, ne mɛ kyu ɔmɔ-nyoro kyɛɛ mɛ kya kerɛ Yesu asonbo so. 16N kya kolɛ fɛye yɛɛ fɛꞌ bara fɛye-nyoro gɛsɛ sa gɛnen asa abono ɔnan. Fɛꞌ bara fɛye-nyoro gɛsɛ kee sa isa kamaasɛ ɔbono ɔ kya wɔra gɛsun de iꞌ kpaa fɛye mɔ abɛɛ ɔ kya yiyɛɛ fɛye so mɔ.

17Fɛye-nanboana, Sitɛfanasɛ de Fɔtunatusɛ de Akayakusɛ mɛ ba me asɛ mɔ, i wɔra me ɔkon gikyɔ. Fɛŋ bo me asɛ faa mɔ, mɔmɔ ne n san baa yii fɛye-giyaa sa me. 18Mɛ yɛgɛ me-gisen gi tɔrɔ me. N nyi ibono mɛ yɛgɛ fɛye-asen a tɔrɔ fɛye kee gɛnen. Fɛꞌ lɛɛ gɛnen asa abono ɔnan ginyen.

19Wurubuaarɛ asonbo akpen abono a bo Esiya gɛsinkpan so mɔ pɛwu mɛ kya faala fɛye. Akuila de Pirisika de Wurubuaarɛ asonbo gikpen gibono mɛ kya kyena gyanꞌ mɔmɔ-gɛten dɔ mɔ pɛwu mɛ kya faala fɛye gikyɔ Yesu ginyen dɔ.

20Aye-nanboana Yesu asonbo mɔ pɛwu mɛ kya faala fɛye. Fɛꞌ kyu gɛnyi-abi afaala faala abara fɛɛ gɛnɔɔbono i kaaborɛ Yesu asonbo mɛꞌ faala abara mɔ.

21Nɛ sin gɛrɛ. Me, Pɔɔlo gbaa-gbaa ne n dɛ me-gibaa n kya ŋmarasɛ ilaa tiikarasɛ idɛ n kya sa fɛye. 22Ɔbono ɔ mɛŋ kya laarɛ aye-Wura Yesu ilaa mɔ, kaasɛ mɔ‑rɛ Wurubuaarɛ abaa anyɔ. Aye-Wura Yesu, a kya kolɛ fo, kii ba gɛsinkpan so!

23Wura Yesu ɔꞌ sa fɛye so gɛwɔnsa dɛnsɛ. 24Kirisito Yesu ginyen dɔ mɔ, n dɛ gɛlaarɛꞌ n kya kalɛ fɛye pɛwu.

Gɛnɔ Pobɔrɔ

© Wycliffe Bible Translators 2001, 2006

More Info | Version Index