Search form

1 Korinti 6

Fɛꞌ Terɛ Abara Yesu Asonbo Wolɛ Wolɛ Asɛ

1I wonɛ so ne i kya ba fɛye Yesu asonbo mɔ dɔ yɛɛ ɔko gi tɔrɔ mɔ-nanbo so de ɔbono, mɔ, ɔꞌ da otu kpaa terɛ mɔ nbɛlɛ asa abono mɛ mɛŋ kya son Yesu mɔ asɛ? Fɛ maa terɛ abara fɛye Yesu asonbo wolɛ-wolɛ asɛ? 2Fɛ mɛŋ nyi yɛɛ gɛkaako mɔ aye abono a kya son Yesu mɔ ne nan gyi gɛsinkpan so asa nbɛlɛ? To! Nengyene fɛ laa gyi gɛsinkpan pɛwu so-lɛɛ nbɛlɛ gɛnen mɔ, fɛ maa taalɛ kerɛ de fɛꞌ lɔrɔ fɛye-nsinbi nbono gi bo fɛye dɔ mɔ? 3Fɛ mɛŋ nyi yɛɛ Wurubuaarɛ laa yɛgɛ de aꞌ gyi Wurubuaarɛ dɔ isɔɔ gbaa nbɛlɛ gɛkaako do‑o? Mɔ, gɛsinkpan so-lɛɛ ilaa ne fɛ maa taalɛ lɔrɔ? 4Nengyene fɛɛ ilaa idɛ ɔnan i taa ba fɛye dɔ mɔ, i wonɛ ne fɛ laa kyu imɔ kperɛ daa asa abono mɛ mɛŋ gyɛ asa ako sa Yesu asonbo mɔ? 5Fɛ ŋaabaa ne. Imɔso fɛŋ bo ba‑a ɔlaako onyibo fɛye dɔ ɔbono ɔ laa bii lɔrɔ fɛye wolɛ-wolɛ nbɛlɛ sa fɛye? 6Fɛye mɔ ne, fɛŋ kii fa‑a wɔra gɛnen. Fɛ kya liirɛ daa abara kpe asa abono mɛ mɛŋ kya son Yesu mɔ asɛ.

7Fɛye Yesu asonbo mɔ fɛ kpɛ nyɛ terɛ abara nbɛlɛ mɔ i kya nyiile yɛɛ ilaa nyɛnyɛn pɛwu gɛmu mɔ gɛ ti nyɛ fɛye ne. Fɛ liirɛ abara mɔ, i laa bara ipeeli sa Yesu ɔson mɔ. Nengyene iꞌ ba fɛye ɔko so gɛnen mɔ, iꞌ kaaborɛ ɔꞌ tɛsɛ tɔgɛ yɛɛ, “Iŋ gyɛ sɛi. Iꞌ naa-naa. Kaasɛ mɔ ɔꞌ dabɔlɛ kudi me gyi.” 8Fɛye, mɔ, fɛŋ kya wɔra gɛnen. Fɛye Yesu asonbo mɔ kee fɛ kya wɔra asa ilaa nyɛnyɛn ne fɛ kya kudi asa gyi. Fɛye‑rɛ fɛye-nanboana Yesu asonbo mɔ gbaa ne fɛ dɛ fa‑a wɔra gɛnen faa.

9Fɛ mɛŋ nyi yɛɛ ilaa nyɛnyɛn awɔrabo mɛ maŋ nyɛ kyena Wurubuaarɛ asɛ mɔ-gɛwuragyi mɔ dɔ? Fɛ mɛŋ sa fɛꞌ yɛgɛ de ɔko ɔꞌ nyɛ fɛye penɛ. Asa abono mɛ kya laarɛ agyibara, abɛɛ mɛ kya son ikperɛ, abɛɛ mɛ kya lii mɔmɔ-kaana abɛɛ mɔmɔ-kuliana gɛmara, abɛɛ mɛ kya dɛ de mɔmɔ-nanboana anyen, 10abɛɛ mɛ kya yuuri, abɛɛ mɛ kya wɔra onsipara, abɛɛ mɛ kya kyena nun nta gɛɛlɛ nyoro, abɛɛ mɛ kya nyida asa, abɛɛ mɛ kya yuuri gɛyu pinini mɔ, gɛnen asa abono ɔko‑rɛ ɔko maŋ nyɛ kyena Wurubuaarɛ asɛ mɔ-gɛwuragyi mɔ dɔ. 11Nkana fɛye dɔ ako mɛ wɔra gɛnen asa adɛ ɔnan yɛgɛ. Ibono fɛ nyɛ ka gyan Yesu so mɔ, Wurubuaarɛ gi kpaarɛ fɛye-ilaa nyɛnyɛn fuɛ sa fɛye, ɔ lɔrɔ fɛye yela sa mɔ-nyoro, ne o kyu fɛye yɛɛ fɛye-asen dɔ i boran sa mɔ. Wurubuaarɛ ɔbono a kya son mɔ mɔ Oduduu mɔ gi wɔra ilaa idɛ pɛwu sa fɛye kyu lii aye-Wura Yesu Kirisito so.

Fɛꞌ Wɔra Ilaa Ibono I Laa Sa Wurubuaarɛ Nyisigyi

12Gɛnɔɔbono Wurubuaarɛ gi yɛgɛ a nyɛ aye-nyoro so mɔ, foŋbii fɛye dɔ ako mɛ laa tɔgɛ sa mɔmɔ-nyoro yɛɛ, “Iŋ baa i bo ilaa kyosɛ. A laa taalɛ wɔra ilaa kamaasɛ.” I bo gɛnen berɛ. Mɔ, i mɛŋ gyɛ ilaa kamaasɛ mɔ ne n kya kpaa nyamesɛ. “I dɛ ɔkpa yɛɛ nꞌ wɔra ilaa kamaasɛ” berɛ. Mi‑i me mɔ maŋ kii wɔra me-nyoro fɛɛ gɛbide sa laawɔra ɔko de oꞌ gyi me-gimu. 13Abono mɛ kya wɔra ilaayan mɔ mɛ kya tɔgɛ yɛɛ, “Wurubuaarɛ gi lɛɛ agyudɔ sa daa ɔtɔ ne ɔ lɛɛ ɔtɔ mɔ sa agyudɔ.” I gyɛ gɛsintin berɛ. Imɔ mɔ, mɔ, Wurubuaarɛ laa baa yela ɔtɔ de agyudɔ pɛwu ɔkara. Ɔ mɛŋ lɛɛ nyamesɛ nyoro sa ilaayan giwɔra. Ɔ lɛɛ nmɔ sa Wura Yesu, ne Wura Yesu mɔ kee kya wɔra ilaa dɛnsɛ sa anyamesɛ nyoro. 14I lii fɛɛ Wurubuaarɛ gi kyingi Wura Yesu nyoro lii ibuni dɔ. Gɛnen kee ne ɔ laa kyingi aye abono pɛwu a kya ka gyan Yesu so mɔ lii ibuni dɔ naa de mɔ-ɔlon mɔ so.

15Imɔso i kaaborɛ fɛye Yesu asonbo mɔ fɛꞌ bii yɛɛ Wurubuaarɛ kya kyu imɔ yɛɛ fɛye-nyoro gi dɛ fɛɛ Yesu Kirisito nyoro nten kpɛi-kpɛi. Ibono me‑rɛ Kirisito a wɔra gikolon gɛnen faa, mi‑i me mɔ nꞌ kii kpaa dɛ de tutukyii de iꞌ wɔra fɛɛ nɛ kyu Kirisito nyoro mɔ kpaa mada de tutukyii nyoro? Kaasaa! 16I kaaborɛ fɛꞌ bii yɛɛ Wurubuaarɛ kya kyu imɔ yɛɛ fo ɔnyen ɔbono fo dɛ de tutukyii mɔ, fo‑rɛ gɛnen ɔkyii ɔbono fɛ bingiri nyamesɛ kolon ne. I kya nyiile yɛɛ Wurubuaarɛ gi wolaa yɛgɛ mɛ ŋmarasɛ yela mɔ-agyɛbi ɔwolɛ mɔ dɔ yɛɛ, “...ɔnyen kya kyu mɔ-nyoro da mada de mɔ-ka ne mɛ kya bingiri nyamesɛ kolon.” 17Fo ɔbono mɔ fo‑rɛ Wura Yesu fɛ wɔra nyamesɛ kolon mɔ, fɛ wɔra Oduduu kolon ne.

18Fɛŋ sa fɛꞌ laarɛ agyibara abɛɛ fɛꞌ wɔra ilaayan. Fɛꞌ selɛ imɔ giwɔra. Ilaa nyɛnyɛn kamaasɛ ibono fo nyamesɛ fo laa wɔra mɔ i mɛŋ kya yɛgɛ fo tɔrɔ fo-nyoro gibi so. Ilaayan de ogyibara gilaarɛ mɔ berɛ ne fo nyamesɛ fo wɔra mɔ, fo tɔrɔ fo-nyoro gibi so. 19Fɛye abono fɛ ka gyan Yesu so mɔ, fɛꞌ bii yɛɛ fɛye-nyoro gi bingiri obu sa Wurubuaarɛ Oduduu ɔbono ɔ bo fɛye dɔ mɔ. Wurubuaarɛ ne n kyu gɛnen Oduduu ɔbono sa fɛye. Fɛye-nyoro giŋ baa gi gyɛ fɛye-gibaa so lɛɛ. 20Wurubuaarɛ mɔ-bi gi wuꞌ sɔɔ fɛye ka gikɔ. Imɔso fɛꞌ kyu fɛye-nyoro kyu wɔra ilaa ibono i laa kyu nyisigyi bara Wurubuaarɛ mɔ.

Gɛnɔ Pobɔrɔ

© Wycliffe Bible Translators 2001, 2006

More Info | Version Index