Search form

1 Gyɔn 3

1Fɛꞌ kerɛ gɛnɔɔbono Wurubuaarɛ kya laarɛ aye abono a kya ka gyan Yesu so mɔ ilaa mɔ! Imɔ ne n gyɛ yɛɛ ɔ kya terɛ aye yɛɛ mɔ-biana. Ne gɛnen asa ne a san a gyɛ. Asa abono mɛ mɛŋ kya ka Wurubuaarɛ gɛnɔ mɔ berɛ, mɛ mɛŋ kya wu aye bii gɛnen. Mɛŋ nyi Wurubuaarɛ so daa ne i dɛ mɔmɔ gɛnen. 2Me-nanboana laarɛsɛ, idɛ kon a bingiri Wurubuaarɛ mɔ-biana ne. Anyamesɛ abono ɔnan a laa baa wɔra gɛkaako mɔ berɛ Wurubuaarɛ mɛŋ ti taa lɛɛ imɔ-gɛwi. A nyi daa yɛɛ Yesu Kirisito gi kii ba mɔ, a laa wɔra fɛɛ mɔ-ɔnan. I kya nyiile yɛɛ a laa wu gɛnɔɔbono ɔ dɛ mɔ de aye-ansi. 3Nyamesɛ kamaasɛ ɔbono mɔ-gɛwɔnsa gɛ gyan Kirisito so yɛɛ ɔ laa wu mɔ de ansi mɔ kya lɔrɔ mɔ-gisen dɔ de iꞌ fuuli fɛɛ gɛnɔɔbono Kirisito gisen dɔ i fuuli mɔ.

Ilaa Ibono So Asa Mɛ Kya Wɔra Ilaa Nyɛnyɛn Mɔ

4Ɔkamaasɛ ɔbono ɔ kya wɔra ilaa nyɛnyɛn mɔ mɛŋ kya ka nbara gɛnɔ. Ilaa nyɛnyɛn ne n gyɛ ibono nyamesɛ mɛŋ kya ka nbara gɛnɔ mɔ. 5Fɛye abono fɛ kya ka gyan Kirisito so mɔ fɛ nyi ibono so Kirisito gi ba gɛsinkpan so mɔ. Ɔ ba daa de ɔꞌ baa kpaarɛ anyamesɛ ilaa nyɛnyɛn fuɛ. Ilaa nyɛnyɛn iko‑rɛ iko iŋ bo mɔ dɔ. 6Anyamesɛ abono mɛ tɛ Kirisito dɔ kee mɔ, mɔmɔ ɔko‑rɛ ɔko maŋ kpɛ ɔ kya wɔra ilaa nyɛnyɛn. Abono mɛ kpɛ mɛ kya wɔra ilaa nyɛnyɛn mɔ berɛ, mɔmɔ ɔko‑rɛ ɔko mɛŋ ti taa bii Wurubuaarɛ kerɛ, ne mɛ mɛŋ nyi Wurubuaarɛ.

Ilaa Nyɛnyɛn Pɛwu Gɛmu Mɔ Mɔ-Biana De Wurubuaarɛ Mɔ-Biana

7Me-biana, fɛ mɛŋ sa fɛꞌ yɛgɛ de ɔko ɔꞌ penɛ fɛye. Nyamesɛ ɔbono ɔ kya gyi gɛsintin sa Wurubuaarɛ mɔ ne n gyɛ gɛsintin wura fɛɛ gɛnɔɔbono Kirisito gyɛ gɛsintin wura mɔ. 8Ɔbono mɔ ɔ kya wɔra ilaa nyɛnyɛn mɔ gyɛ daa ilaa nyɛnyɛn pɛwu gɛmu mɔ-lɛɛ isa. Mɔ berɛ, ilaa nyɛnyɛn ne n kpɛ i gyɛ mɔ-ilaa wɔrasɛ lii gɛsɛ de gɛsɛ. Ilaa ibono so Wurubuaarɛ mɔ-bi mɔ gi ba gɛsinkpan so mɔ ne n gyɛ yɛɛ ɔ ba de ɔꞌ baa nyida ilaa nyɛnyɛn gɛmu mɔ ilaa wɔrasɛ. 9Me-nanboana Kirisito asonbo, fɛꞌ bii yɛɛ ɔbono i lɔrɔ korogɛ mɔ lii Wurubuaarɛ asɛ gɛsintin mɔ maŋ kpɛ ɔ kya wɔra ilaa nyɛnyɛn. Wurubuaarɛ gidebi ne n kya san kyena mɔ dɔ. Imɔso ɔ maŋ baa taalɛ wɔra ilaa nyɛnyɛn. I kya nyiile yɛɛ i lɔrɔ korogɛ mɔ lii Wurubuaarɛ asɛ. 10Ilaa ibono i laa lɛɛ nyiile fɛye yɛɛ asa adɛ ne n gyɛ Wurubuaarɛ mɔ-biana abɛɛ mɔmɔ adɛ ne n gyɛ ilaa nyɛnyɛn pɛwu gɛmu mɔ mɔ-biana mɔ ne n gyɛ ilaa idɛ: fɛ wu yɛɛ kaasɛ baarɛ mɛŋ kya gyi gɛsintin sa Wurubuaarɛ abɛɛ ɔŋ kya laarɛ mɔ-nanbo Kirisito sonbo mɔ, gɛnen kaasɛ ɔbono mɛŋ gyɛ Wurubuaarɛ isa ne.

Gɛlaarɛ Gɛbono Ɔnan Gɛ Kaaborɛ Kirisito Adɛ Mɔ

11I kya nyiile yɛɛ Yesu ɔkalan mɔ fɛ nu lii gɛsɛ de gɛsɛ mɔ kya nyiile aye abono a kya son Yesu mɔ yɛɛ aꞌ laarɛ abara. 12Aŋ sa aꞌ wɔra fɛɛ Keen. Keen berɛ, gi wɔra Ɔbonsan, nyamesɛ nyɛnyɛn mɔ-lɛɛ isa. Ɔ mɔɔ mɔ-tedɛ. Menɛ n wɔra so ne Keen gi mɔɔ mɔ-tedɛ mɔ gɛnen daa? O wu yɛɛ mɔ gbaa-gbaa ilaa wɔrasɛ iŋ boran, ne mɔ-tedɛ mɔ, mɔ, kya gyi gɛsintin sa Wurubuaarɛ. Gɛnen so ne ɔ mɔɔ mɔ. 13Me-nanboana Yesu ɔson dɔ mɔ, nengyene asa abono mɛŋ kya son Wurubuaarɛ mɔ mɛ kya kyo fɛye mɔ, fɛ mɛŋ sa fɛꞌ yɛgɛ iꞌ wɔra fɛye ilaa pobɔrɔ.

14Ibono a kya laarɛ aye-nanboana Yesu asonbo mɔ ilaa mɔ ne n kya yɛgɛ a kya bii yɛɛ a ti nyɛ Wurubuaarɛ asɛ gɛkyena ɔnan; a maŋ baa fuɛ aye-lɛwu gɛmara. Ɔbono, mɔ, ɔ mɛŋ kya laarɛ mɔ-nanbo ilaa mɔ dɛ fɛɛ isa ɔbono o wuꞌ ɔ naa mɔ. 15Ɔkamaasɛ ɔbono ɔ kya kyo mɔ-nanbo mɔ gyɛ daa asa ɔmɔɔbo, ne fɛye gbaa-gbaa fɛ nyi yɛɛ asa ɔmɔɔbo mɛŋ bo Wurubuaarɛ asɛ gɛkyena ɔnan.

16Gɛnɔɔbono a laa wu gɛlaarɛꞌ gbaa-gbaa bii mɔ ne n gyɛ yɛɛ Kirisito gi sɔɔ aye-lɛwu wuꞌ sa aye. Imɔso i kaaborɛ aye kee aꞌ sɔɔ aye-nanboana Yesu asonbo lɛwu wuꞌ sa ɔmɔ. 17Aꞌ kyu yɛɛ fo ɔko fo bo gɛkyena dɔ ilaa tirisɛ ne fo-nanbo mɛŋ bo. Nengyene fo keda fo-ansi lɛɛ taa mɔ yɛgɛ mɔ, nnɛ so ne fo laa tɔgɛ yɛɛ fo bo gɛlaarɛꞌ sa Wurubuaarɛ lii fo-gisen dɔ?

Gɛnɔɔbono Aye-Asen A Maŋ Ŋmaa Aye Wurubuaarɛ Asɛ Mɔ

18Imɔso, me-biana, a kya tɔgɛ yɛɛ a kya laarɛ abara ilaa mɔ, iŋ sa iꞌ wɔra gɛnɔ dɔ giyan. Iꞌ wɔra daa gɛsintin-lɛɛ gɛsalaarɛ gɛbono mɛ kya wu aye-ilaa wɔrasɛ dɔ mɔ. 19A wɔra gɛnen mɔ ne a laa nyɛ bii yɛɛ a buu daa Gɛsintin mɔ ɔkpa. Imɔ ne nan yɛgɛ ne a laa taalɛ tɔgɛ keda aye-nyoro de iŋ sa iꞌ ŋmaa aye-asen Wurubuaarɛ asɛ. 20Owi ɔbono aye-asen a kya ŋmaa aye Wurubuaarɛ asɛ mɔ, aŋ sa aꞌ yɛgɛ iꞌ yɔɔ aye-nyoro. Wurubuaarɛ berɛ, ɔ don aye‑rɛ aye-asen. Mɔ ne n nyi ilaa kamaasɛ. 21Me-nanboana laarɛsɛ, nengyene aye-asen a mɛŋ kya ŋmaa aye Wurubuaarɛ asɛ mɔ, gɛnen berɛ mɔ, a kya taalɛ da otu bugi aye-asen sa Wurubuaarɛ ne. 22Ilaa kamaasɛ ibono a dalaa kolɛ mɔ mɔ, aye-gibaa gi laa yii imɔ. I lii fɛɛ a kya gyi mɔ-nbara mɔ so ne. Gɛnen kee ne a kya wɔra ibono i kya gyi mɔ-ginsi mɔ ne. 23Wurubuaarɛ nbara mɔ ne n gyɛ yɛɛ aꞌ ka gyan mɔ-bi Yesu Kirisito so de aꞌ laarɛ abara. Gɛnen ne Wurubuaarɛ gi ka yela sa aye ne.

Fɛꞌ Daasɛ Ilaa Ibono I Kya Kyena Asa So Mɔ Kerɛ

24Asa abono pɛwu mɛ kya gyi Wurubuaarɛ nbara mɔ so mɔ, Wurubuaarɛ tɛ mɔmɔ dɔ ne mɔmɔ kee mɛ tɛ mɔ dɔ. Ibono i kya yɛgɛ a kya nyɛ bii yɛɛ Wurubuaarɛ tɛ aye dɔ mɔ, i kya lii daa Wurubuaarɛ Oduduu ɔbono o kyu sa aye mɔ asɛ.

Gɛnɔ Pobɔrɔ

© Wycliffe Bible Translators 2001, 2006

More Info | Version Index