Search form

2 Korinti 1

1Me Pɔɔlo ɔbono n gyɛ Kirisito Yesu ɔsɔɔ kyu naa de Wurubuaarɛ gɛlaarɛ so mɔ de Timoti, aye-nanbo Yesu ɔson mɔ dɔ ne n kya bunge fɛye ɔwolɛ baarɛ. Fɛye abono fɛ kya son Wurubuaarɛ kyu naa de Yesu so Korinti mɔ de asa abono Wurubuaarɛ gi lɔrɔ yela sa mɔ-nyoro Akaya gɛsinkpan pɛwu so mɔ, fɛye-ɔwolɛ ne.

2Aye-sɛ Wurubuaarɛ de aye-Wura Yesu Kirisito mɛꞌ sa fɛye so gɛwɔnsa dɛnsɛ de mɛꞌ sa fɛye gisen yuuli.

Wurubuaarɛ Kya Tɔgɛ Wɔra Aye Aye-Ɔlaawusɛ Dɔ

3Ayenbi a gyɛ Wurubuaarɛ-lɛɛ! Mɔ ne n gyɛ aye-Wura Yesu Kirisito mɔ-sɛ, ne mɔ kee ne n gyɛ mɔ Yesu Wurubuaarɛ. Wurubuaarɛ ne n gyɛ aye-sɛ ɔbono ɔ gyɛ Gitolon Gɛmu de aye pɛwu Ɔtɔgɛwɔrabo. 4Nengyene aye abono a kya ka gyan Yesu so mɔ, a kya wu ɔlaawusɛ mɔ, Wurubuaarɛ ne n kya tɔgɛ wɔra aye imɔ pɛwu dɔ ne aye-gisen gi kya tɔrɔ aye. Ɔ kya tɔgɛ wɔra aye gɛnen de aye kee aꞌ taalɛ nyɛ mɔ Wurubuaarɛ-lɛɛ atɔngɛbi kyu tɔgɛ wɔra asa. Nengyene ako mɛ bo ɔlaa wusɛ dɔ mɔ, a laa bii tɔgɛ wɔra mɔmɔ de mɔmɔ-asen aꞌ tɔrɔ mɔmɔ kee fɛɛ gɛnɔɔbono Wurubuaarɛ gi wɔra sa aye mɔ. 5I kya nyiile yɛɛ nengyene a kya kyule buu Kirisito ayaa de aꞌ wu mɔ-lɛɛ ɔlaawusɛ mɔ ɔnan gikyɔ mɔ, gɛnen kee ne a laa nyɛ iꞌ tɔrɔ aye-asen gikyɔ kyu naa de mɔ Kirisito so ne. 6Nengyene me Pɔɔlo me‑rɛ me-nanboana a wu ɔlaawusɛ Yesu ɔson mɔ so mɔ, i kya kpaa daa fɛye Korinti awura. I laa yɛgɛ iꞌ tɔrɔ fɛye-asen ne i laa yɛgɛ fɛꞌ nyɛ Wurubuaarɛ amɔlɛgɛ. Ne fɛɛ Yesu gi kii tɔgɛ wɔra aye ne i tɔrɔ aye-asen mɔ, gɛnen kee ne i laa kpaa fɛye. Owi ɔbono fɛ kya wu awɔrɔfɔɔ mɔ, fɛ laa nyingi yɛɛ aye kee a wu gɛnen awɔrɔfɔɔ abono ɔnan ne Wurubuaarɛ gi tɔgɛ wɔra aye. Imɔso i laa keda fɛye-nyoro de fɛꞌ nyɛ gisen. 7A nyi aye-asen dɔ yɛɛ fɛ laa keda Yesu ɔson mɔ dɔ kpaa lii. A nyi yɛɛ gɛnɔɔbono aye‑rɛ fɛye a kya wu ɔlaawusɛ kolon faa mɔ, gɛnen kee ne Wurubuaarɛ laa tɔgɛ wɔra aye‑rɛ fɛye pɛwu gikolon de iꞌ tɔrɔ aye pɛwu asen.

8Aye-nanboana, i kaaborɛ aꞌ buu sa fɛye gɛnɔɔbono a wu ɔlaawusɛ Esiya gɛsinkpan so kyu lii aye Yesu gɛsun mɔ so mɔ. Nsola belɛ nbono asa mɛ sola aye nno mɔ gi tansi don aye ibono aŋ baa gyanꞌ gɛwɔnsa yɛɛ a laa nyɛ nkpa. 9A nyi yɛɛ a laa wuꞌ daa. Wurubuaarɛ ne n yɛgɛ i ba aye-nwɔnsa dɔ gɛnen de aŋ sa aꞌ ka gyan aye-nyoro so de aꞌ nyɛ ka gyan mɔ Wurubuaarɛ so. Mɔ ne n gyɛ ɔbono ɔ kya kyingi ibuni. 10Wurubuaarɛ mɔ gi mɔlɛgɛ aye lii gɛnen lɛwu idoo ibono dɔ. Ne ɔ laa kii mɔlɛgɛ aye kee. Mɔ so ne aye-ansi a gyan yɛɛ ɔ laa kpɛ ɔ kya mɔlɛgɛ aye. 11I tiri berɛ yɛɛ fɛye Korinti awura kee fɛꞌ kpaa aye fɛye-ndalaa dɔ. Fɛ wɔra gɛnen mɔ, Wurubuaarɛ laa wu yɛɛ asa gikpen belɛ mɛ kya dalaa mɛ kya sa mɔ, ne ɔ laa wɔra ilaa sa aye. I ba gɛnen mɔ, asa abono mɛ laa faala mɔ Wurubuaarɛ aye so mɔ kee mɛ laa nyaakyɔ.

Maŋ Baa Ba Laa Fɛye Belen

12A kya yen aye-nyoro yɛɛ a nyi aye-asen dɔ yɛɛ a selɛ Wurubuaarɛ ne a kyu gɛsintin de gisen fufuli kyu kyena de anyamesɛ pɛwu kanpɛ, titirigu mɔ, de fɛye Korinti awura. Wurubuaarɛ ne n kyu gɛnen akyenabi dɛnsɛ abono kyu kyɛɛ aye. I mɛŋ gyɛ anyamesɛ-lɛɛ ɔlaako ginyi so ne a nyɛ gɛnen akyenabi abono.

13Owi kamaasɛ nan sa fɛye ɔwolɛ mɔ, ilaa ibono fɛ laa kalɛ de fɛꞌ nu gɛsɛ mɔ wolɛ ne nꞌ kya ŋmarasɛ. Me-ansi a gyan fɛye so yɛɛ fɛ laa baa nu ilaa ibono n kya tɔgɛ mi‑i sa fɛye mɔ gɛsɛ sa me kpaa logɛ, 14fɛɛ gɛnɔɔbono fɛ ti yii gɛsɛ fɛ kya nu gɛsɛ faa. Fɛ nu gɛsɛ kpaa logɛ mɔ, fɛ laa nyiile fɛye-nyoro kyu naa de aye so gɛkaabono aye-Wura Yesu laa kii ba gɛsinkpan so mɔ. Aye kee a laa nyiile aye-nyoro kyu naa de fɛye so gɛnen gɛkaabono.

15Me, Pɔɔlo, nɛ bii gɛnen me-gisen dɔ mɔ, nɛ tɔgɛ sa me-nyoro yɛɛ nan kii naa tɔgɛ Wurubuaarɛ agyɛbi mɔ sa asa mɔ, gikpe de gikii pɛwu mɔ, nan naa de fɛye asɛ de fɛꞌ nyɛ Wurubuaarɛ agyan lii me asɛ gikpadɔ ginyɔ. 16Nɛ tɔgɛ yɛɛ nan kyu de fɛye asɛ kyu kpe Masadoniya gɛsinkpan so. Nɛ lii Masadoniya mɔ, nan kii ba fɛye asɛ de fɛꞌ lɛɛ me-ɔkpa owi ɔbono nan kpe de Gyudiya gɛsinkpan so mɔ. 17Ibono nɛ tɔgɛ imɔ idɛ ne meŋ baa wɔra gɛnen mɔ, fɛ nyi yɛɛ meŋ sa gɛwɔnsa dandan abɛɛ? Abɛɛ n kya wɔra golon-golon fɛɛ abono mɛ kerɛ mɔmɔ-lɛɛ wolɛ mɔ daa? N kya tɔgɛ “Ɛɛn”, yɛgɛ i gyɛ daa “Kuaa”? 18Fɛ nyi yɛɛ Wurubuaarɛ gyɛ ɔpaawɔrabo mɔ, fɛꞌ bii yɛɛ aye kee a tɔgɛ “Ɛɛn” sa fɛye mɔ, i gyɛ daa “Ɛɛn”. Ne a tɔgɛ yɛɛ, “Kuaa” mɔ, i gyɛ daa “Kuaa”. 19Wurubuaarɛ mɔ-bi, Yesu Kirisito ilaa ne me‑rɛ Siilasɛ de Timoti a kpaa tɔgɛ sa fɛye. Ne fɛ nyi yɛɛ Yesu Kirisito, mɔ, mɛŋ gyɛ golon-golon isa. Owi kamaasɛ dɔ mɔ, ɔ gyɛ daa ɔpaawɔrabo. 20Ilaa dɛnsɛ ibono pɛwu Wurubuaarɛ gi ka yela sa anyamesɛ mɔ, i kya wɔra gɛsintin sa aye kyu naa daa de Yesu Kirisito so. Imɔso a kya dalaa a kya sa Wurubuaarɛ mɔ, Yesu ginyen ne a kya kyu tɔgɛ yɛɛ, “Iꞌ ba gɛnen”. Imɔ ne n kya kyu nyisigyi bara Wurubuaarɛ.

21Wurubuaarɛ ne n gyɛ ɔbono ɔ kya yɛgɛ aye‑rɛ fɛye pɛwu a kya nyɛ ayaa yelɛsɛ aye‑rɛ Kirisito ginyamesɛ kolon mɔ so. Mɔ Wurubuaarɛ ne n sun aye yɛɛ aꞌ wɔra Kirisito gɛsun mɔ. 22I lii fɛɛ o kyu mɔ-daasɛ kyu gyanꞌ aye so. Daasɛ mɔ ne n gyɛ mɔ-Oduduu ɔbono o kyu wɔra aye-asen dɔ mɔ. Mɔ-Oduduu mɔ so ne a kya nyɛ bii yɛɛ ilaa dɛnsɛ i dɛ sa aye Wurubuaarɛ dɔ.

23Wurubuaarɛ ne n nyi me-gisen dɔ yɛɛ ibono n kya tɔgɛ mɔ i gyɛ gɛsintin. Nɛ tɔgɛ yɛɛ nan baa laa fɛye Korinti awura mɔ, n kya su fɛye so daa ne meŋ baa ba. Meŋ laarɛ yɛɛ me-giba mɔ giꞌ wɔra gisobiidɛ sa fɛye. 24Iŋ gyɛ yɛɛ a kya kyu aye-nyoro yɛɛ a gyɛ fɛye-wuraana Yesu ɔson mɔ dɔ daa. Aye‑rɛ fɛye a kya wɔra gɛsun dabɔlɛ de iꞌ nyɛ wɔra fɛye ɔkon fɛye-gɛkyena dɔ. Giyelɛ berɛ, fɛ ti fɛ yelɛ fɛye-ayaa so gisɔɔgyi gibono fɛ sɔɔ Yesu gyi mɔ dɔ.

Gɛnɔ Pobɔrɔ

© Wycliffe Bible Translators 2001, 2006

More Info | Version Index