Search form

2 Korinti 10

Wurubuaarɛ Ikɔ Ɔnan Ne Nꞌ Kya Kɔ

1Nɛ nu ako mɛ kya tɔgɛ yɛɛ nengyene fɛɛ meŋ bo fɛye asɛ mɔ, n kya yelɛ me-gɛbelɛnsɛ so ŋmarasɛ fɛye iwolɛ bolonsɛ. Ne fɛɛ n bo fɛye asɛ mɔ, n kya bara me-nyoro gɛsɛ kyu gɛnɔ konkonsɛ tɔngɛ de fɛye. Kirisito ɔbono ɔ bo gisen de buubuu mɔ ginyen dɔ mɔ, me Pɔɔlo, n dɛ fɛye-giserɛ. 2N kya kolɛ fɛye daa, fɛŋꞌ baa wɔra ilaa nyɛnyɛn ibono i laa yɛgɛ nꞌ baa yelɛ me-gɛbelɛnsɛ so fɛye-ansi dɔ. Iŋ bo me ɔbolɛ yɛɛ nꞌ tɔngɛ agyɛbi bolonsɛ sa fɛye. Asa abono mɛ kya nyida aye mɔ berɛ ne nan baa tɔgɛ agyɛbi bolonsɛ sa. Mɛ kpɛ mɛ dɛ yɛɛ gɛsinkpan so gɛkyena dɛnsɛ ne n tiri aye ne a kya wɔra Wurubuaarɛ gɛsun, yɛgɛ iŋ taa gyɛ gɛnen. 3I bo no yɛɛ a tɛ gɛsinkpan so berɛ. Iŋ kii i gyɛ gɛsinkpan so gɛkyena ikɔ ɔnan ne a kya kɔ faa. Wurubuaarɛ ikɔ ɔnan ne a kya kɔ. 4Ne adontɔ abono a dɛ a kya kɔ Wurubuaarɛ ikɔ idɛ mɔ aŋ gyɛ gɛsinkpan so lɛɛ adontɔ ɔnan. A gyɛ daa adontɔ abono Wurubuaarɛ ɔlon bo amɔ dɔ. A laa taalɛ nyida ilaa nyɛnyɛn pɛwu gɛmu mɔ ikyenaten ibono ɔ kya ka gyan imɔ so mɔ. 5Aye-adontɔ mɔ a kya nyida akyɔɔlɛ. A kya nyida daa ilaa kamaasɛ ibono i kya nyiile imɔ-nyoro ne i kya tii asa ikpa de mɛŋ baa nyɛ bii Wurubuaarɛ mɔ. Adontɔ mɔ a kya gyi gɛwɔnsa kamaasɛ so de gɛꞌ baa wɔra Kirisito gɛlaarɛ. 6Nengyene fɛ nyɛ nu aye-gɛdɛ kpaa logɛ mɔ, a baala ta de aꞌ biidɛ gisomaanu awura mɔ pɛwu giso.

Wurubuaarɛ Gi Sa Me Ɔlon De Nꞌ Kyu Lɔrɔ Fɛye

7Fɛ kya kerɛ ilaa daa soso-soso wolɛ. Nengyene fɛye dɔ ɔko nyi yɛɛ o bingiri Kirisito sonbo gɛsintin mɔ, oꞌ nyingi yɛɛ me kee n gyɛ Kirisito sonbo fɛɛ mɔ. 8Wurubuaarɛ gi sa me ɔlon fɛye so de nꞌ kpaa fɛye de fɛꞌ sɛɛ Yesu ɔson mɔ dɔ. Iŋ gyɛ yɛɛ nꞌ kyu nyida fɛye daa. Imɔso ba‑a ne fɛɛ nɛ taa nyiile me-nyoro ŋmaraa kyu lii me-ɔlon ɔbono n bo fɛye so mɔ, ipeeli i maŋ gyi me. 9Meŋ kya laarɛ iꞌ wɔra fɛɛ iwolɛ ne nan ŋmarasɛ kyu ŋaala fɛye. 10Nɛ nu yɛɛ fɛye dɔ ako mɛ kya tɔgɛ yɛɛ me-iwolɛ ŋmarasɛsɛ i kya gyi ginsi. I bo duduu ne i bo ɔlon. Mɛ kii wu me gbaa-gbaa mɔ, mɛ kya kerɛ me fɛɛ meŋ gyɛ nyamesɛ gbaaꞌ ɔko. Ne mɛ kya kyu me-ilaa tɔgɛsɛ kee fɛɛ iŋ taa gyɛ ilaa iko. 11I kaaborɛ asa abono mɛ kya tɔgɛ gɛnen mɔ mɛꞌ bii yɛɛ ilaa ibono meŋ bo fɛye asɛ ne nꞌ kya ŋmarasɛ fɛye mɔ, nɛ ba fɛye asɛ mɔ, imɔ kee ne nan wɔra.

12Asa ako mɛ kya yen mɔmɔ-nyoro yɛɛ mɔmɔ ne n gyɛ abelɛnsɛ Wurubuaarɛ gɛsun mɔ dɔ. Aye berɛ a maŋ bii wɔra gɛnen. A maŋ kyu aye-nyoro kɛserɛ de ɔmɔ. Mɔmɔ berɛ, mɛ dɛ nyoro ma‑a kɛserɛ de abara, ne mɛ kya kerɛ abara so de mɛꞌ nyiile mɔmɔ-nyoro. Imɔ ibono iŋ gyɛ ɔlaako ginyi. 13Aye berɛ, a maŋ nyiile aye-nyoro de iꞌ don gɛsun gɛbono ɔkara Wurubuaarɛ gi kyu wɔra aye-abaa dɔ mɔ. Wurubuaarɛ ne n sa aye ɔkpa ne a wɔra mɔ-gɛsun mɔ kpaa lii fɛye Korinti awura ɔsowolɛ so. 14Nkana meŋnan fo fɛye nno mɔ, imɔ ne ɔko laa nyɛ ɔkpa tɔgɛ yɛɛ n kya yen me-nyoro giyan. Gɛsintin mɔ mɔ, aye ne n daa gikpe fɛye gɛsinkpan so kpaa tɔgɛ Kirisito ɔkalan konkonsɛ mɔ sa fɛye.

15Imɔso iŋ gyɛ yɛɛ a kya nyiile aye-nyoro kyu naa de ako-lɛɛ gɛsun so. A maŋ taa wɔra gɛnen. Aye-ansi a gyan yɛɛ fɛye-gikagyan gibono fɛ kya ka gyan Yesu so mɔ gi laa kpɛ gi kya nyaakyɔ gi kya too. Imɔ ne nan yɛgɛ aye-gɛsun gɛbono a wɔra fɛye asɛ mɔ gɛ laa nyɛ yɛlegɛ gikyɔ. 16Gɛnen ne a laa nyɛ tɔgɛ Yesu ɔkalan konkonsɛ mɔ sa isowolɛ ibono i bo fɛye-gɛmara mɔ. A wɔra gɛsun nfono mɔ, i maŋ wɔra ɔko yɛɛ a kya nyiile aye-nyoro kyu naa de ako-lɛɛ gɛsun gɛbono mɛ wɔra mɔ so. 17Wurubuaarɛ agyɛbi mɔ a kya nyiile aye yɛɛ, “Ɔbono ɔ laa nyiile mɔ-nyoro mɔ, ɔꞌ nyiile mɔ-nyoro daa kyu lii Wurubuaarɛ so.” 18I lii fɛɛ iŋ gyɛ fo ɔbono fo kya yen fo-nyoro mɔ ne Wurubuaarɛ laa sɔɔ fo yɛɛ fo gyɛ nyamesɛ dɛnsɛ. Nyamesɛ ɔbono Wurubuaarɛ kya yen mɔ mɔ, gɛnen kaasɛ ne ɔ kya sɔɔ mɔ yɛɛ ɔ gyɛ nyamesɛ dɛnsɛ.

Gɛnɔ Pobɔrɔ

© Wycliffe Bible Translators 2001, 2006

More Info | Version Index