Search form

Galati 4

Pɛi Ne Kirisito Gi Ba Mɔ, A Kyena Sa Gɛsɛ Gɛrɛ Itiibilaa Mɔ Fɛɛ Nbide

1Fɛɛ ɔko laa baa yii mɔ-sɛ giyaa mɔ, owi ɔbono ɔ san ɔ gyɛ gɛbii mɔ, mɔ‑rɛ gɛbide mɔ, ɔko mɛŋ don mɔ-nanbo. Yɛgɛ ɔ sɛɛ mɔ, mɔ ne nan gyi mɔ-sɛ atɔ pɛwu. 2Ɔŋ ti sɛɛ mɔ, ɔ bo asa abono mɛ kya kerɛ mɔ‑rɛ mɔ-atɔ mɔ so sa mɔ kaaborɛ ɔꞌ sɛɛ kpaa fo owi ɔbono mɔ-sɛ gi yela sa mɔ mɔ. 3Gɛnen kee ne nkana aye a wɔra daa fɛɛ nbii Wurubuaarɛ ɔson dɔ, ne a kyena sa gɛsinkpan so nbara de itiibilaa fɛɛ nbide. 4Wurubuaarɛ gɛlaarɛ dɔ owi mɔ gi san baa fo mɔ, ɔ keda mɔ-bi sun gɛsinkpan so. Gɛsinkpan gɛdɛ so ɔkyii ne n korogɛ mɔ. Mɛ korogɛ mɔ wɔra Gyuda awura nbara dɔ. 5Wurubuaarɛ gi sun mɔ-bi mɔ gɛnen de aye abono nkana a kyena sa nbara mɔ, aꞌ nyɛ aye-nyoro lii nbara gɛkyena mɔ dɔ de aꞌ kyena sa Wurubuaarɛ de ɔꞌ san kyu aye yɛɛ a gyɛ mɔ-biana gɛsintin. 6Ibono i kya lɛɛ nyiile aye yɛɛ a ti bingiri mɔ-biana gɛsintin mɔ ne n gyɛ yɛɛ Wurubuaarɛ gi kyu mɔ-bi mɔ-Oduduu mɔ wɔra aye-asen dɔ ne ɔ kya yɛgɛ a kya taalɛ terɛ Wurubuaarɛ yɛɛ, “N-sɛ, n-sɛ!” mɔ. 7Imɔso i nyɛ ba fo ɔko gisen dɔ gɛnen mɔ, foŋ baa fo gyɛ gɛbide sa Wurubuaarɛ. Fo bingiri Wurubuaarɛ mɔ-bi gɛsintin. Ne fo ti nyɛ fo gyɛ Wurubuaarɛ mɔ-bi gɛnen mɔ, ɔ laa yɛgɛ foꞌ nyɛ ilaa ibono ɔ ka yela sa mɔ-biana mɔ.

Pɔɔlo Kya Nyiile Galati Awura Nfono Mɛ Fuɛ Mɔ

8Owi ɔbono fɛŋ ti nyɛ bii fɛye‑rɛ Wurubuaarɛ gɛsɛ de gibi mɔ, fɛ son ikperɛ, yɛgɛ iŋ kaaborɛ fɛꞌ son imɔ, ne fɛ wɔra nbide sa imɔ. 9Idɛ kon fɛ nyɛ bii fɛye‑rɛ Wurubuaarɛ gɛsɛ de gibi faa (abɛɛ nꞌ lɔrɔ tɔgɛ yɛɛ Wurubuaarɛ ne n bii fɛye‑rɛ mɔ gɛsɛ de gibi faa mɔ), nbara de itiibilaa ibono iŋ bo ilaa dɔ ne i maŋ taalɛ wɔra sɛi sa fɛye mɔ, fɛ laa kii kyu fɛye-nyoro too imɔ so? Imɔso fɛ kya laarɛ de fɛꞌ kii wɔra nbide sa gɛnen ilaa ibonoana? 10Fɛ kyu too fɛye-nyoro so yɛɛ fɛ laa wɔra gɛkɛ kyoolasɛ itiibilaa, ibosɛ itiibilaa de gɛsi pobɔrɔ de agyudɔ pobɔrɔ de nkɛ belɛ-belɛ mɔ itiibilaa. 11N kya nu fɛye so yɛɛ fo kya wɔra itiibilaa kpɛi-kpɛi gɛnen mɔ, i kya wɔra me gifuu yɛɛ foŋbii mɔ, gɛnɔɔbono nɛ keda me-nyoro tɔgɛ Wurubuaarɛ agyɛbi mɔ sa fɛye mɔ, nɛ wɔra imɔ too nkyu dɔ giyan ne.

12Imɔso me-nanboana Yesu asonbo, n dɛ fɛye giserɛ, fɛꞌ wɔra aniya de fɛꞌ wɔra fɛɛ me. Fɛŋ sa fɛꞌ ka gyan itiibilaa so. I lii fɛɛ owi ɔbono n bo fɛye asɛ nno mɔ, me kee nɛ wɔra fɛɛ fɛye. Ne fɛ mɛŋ wɔra me ilaa nyɛnyɛn iko. 13Fɛɛ gɛnɔɔbono fɛ nyi mɔ, me-gilɔ so ne nɛ kpe fɛye asɛ gigyangbarasɛ mɔ, ne nɛ nyɛ lɛɛ Yesu ɔkalan konkonsɛ mɔ tɔgɛ sa fɛye. 14Nɛ kpe gɛnen mɔ, fɛ mɛŋ da me ikyɔɔ, ne fɛ mɛŋ lɛɛ ansi taa me yɛgɛ. Fɛ yiyɛɛ me so owi ɔbono n kya lɔ mɔ. Fɛ kerɛ me so de ɔkon fɛɛ n gyɛ daa Wurubuaarɛ dɔ ɔsɔɔ abɛɛ n gyɛ daa Kirisito Yesu gbaa. 15Idɛ kon fɛye-ɔsakon ɔbono gi kyon fonɛ daa? Me gbaa-gbaa n nyi fɛye so yɛɛ gɛnen owi ɔbono dɔ mɔ nkana fɛ laa taalɛ lɛɛ fɛye-ilaa kamaasɛ sa me, ba‑a fɛye-ansibi gbaa. 16Imɔso gɛsintin gɛbono n kpɛ mi‑i tɔgɛ mi‑i sa fɛye so mɔ, nɛ san bingiri fɛye-ɔkyobo?

17Gɛnen asa abono mɛ kya tɔgɛ fɛye ɔkalan banban mɔ berɛ, mɛ kya laarɛ fɛye-ilaa faa mɔ, iŋ taa gyɛ ilaa dɛnsɛ iko so. Mɛ kya laarɛ daa de mɛꞌ nyɛ tɛɛ fɛye lii me asɛ de mɛꞌ nyɛ de fɛꞌ laarɛ mɔmɔ-ilaa. 18Fɛɛ ilaa dɛnsɛ so ne ɔko kya laarɛ fɛye-ilaa mɔ, imɔ ibono i laa kpaa fɛye owi kamaasɛ. Me kee n kya laarɛ fɛye-ilaa. Iŋ gyɛ owi ɔbono n bo fɛye asɛ mɔ wolɛ. 19Me-biana, nɛ wolaa wu ɔlaa fɛye so, ne nꞌ kii n kya wu ɔlaa fɛye so fɛɛ gɛnɔɔbono gɛdun gɛ kya tu ɔkyii mɔ. Nan wu ɔlaa fɛye so gɛnen kaaborɛ Yesu Kirisito gidebi giꞌ lii gɛwi fɛye dɔ. 20I bo me ɔbolɛ fɛɛ nkana nꞌ nyɛ n bo fɛye asɛ de nꞌ nyɛ bii gɛtɔngɛ gɛbono nan tɔngɛ sa fɛye mɔ. Fɛye-ilaa i bo me-gisen dɔ gɛnɔnko gɛnɔnko daa.

Haga De Sara Ilaa

21Fɛye abono fɛ kya laarɛ de fɛꞌ kyena sa Gyuda awura nbara mɔ, fɛ nyi yɛɛ fɛ kya gyi nbara mɔ so ne? Fɛꞌ nu gɛnɔɔbono nan baa lɛɛ nmɔ gɛsɛ sa fɛye mɔ. 22Mɛ ŋmarasɛ Gyuda awura nbara mɔ dɔ yɛɛ Gyuda awura mɔmɔ-naana gyangbarasɛ Aberaham gi korogɛ anyen anyɔ. Ɔko mɔ-nyi gyɛ Aberaham mɔ-ka obolonbu. Ɔko mɔ mɔ-nyi gyɛ Aberaham mɔ-ka yɛsɛ. 23I kii koso mɔ, mɔ-ka mɔ obolonbu mɔ gi nyɛ ɔtɔ korogɛ sa mɔ fɛɛ gɛnɔɔbono anyamesɛ mɛ kya nyɛ itɔ korogɛ mɔ. Mɔ-ka yɛsɛ mɔ berɛ gi nyɛ ɔtɔ korogɛ sa mɔ mɔ, i gyɛ daa Wurubuaarɛ ilaa wɔrasɛ. Wurubuaarɛ gi ka yela sa mɔ yɛɛ ɔ laa nyɛ gɛbii, yɛgɛ ɔ gyɛ ɔlabanbo.

24Gɛnen akyii anyɔ adɛ ilaa i gyɛ daa fɛɛ gikpalɛ sa aye anyamesɛ. Akyii mɔ mɛ yelɛ mɛ sa gɛnɔ dedaa de gɛnɔ pobɔrɔ gɛbono Wurubuaarɛ gi yɛgɛ mɔ‑rɛ anyamesɛ mɛ wɔra de mɛꞌ kyu kyena de abara mɔ. Gɛnɔ dedaa ne n gyɛ Wurubuaarɛ nbara nbono o kyu sa anyamesɛ Saanayi gibii mɔ so mɔ. Gɛnen gɛnɔ gɛbono gɛ dɛ fɛɛ Aberaham mɔ-ka obolonbu mɔ. Ɔ kya korogɛ nbii nbono mɛ tɛ sa ako mɔ. Mɛ kya terɛ mɔ yɛɛ Haga. 25Saanayi gibii mɔ gi bo daa Arabiya gɛsinkpan so. A kya nu yɛɛ Haga ginyen gi gyan gɛnen gɛsinkpan gɛbono so. Haga kee yelɛ ɔ sa Gyɛrusalem, Gyuda awura ɔsowolɛ gɛmu ɔbono ɔ bo no ndɛ faa. I kya nyiile yɛɛ Gyɛrusalem ɔbono mɔ‑rɛ mɔ-asa pɛwu mɛ tɛ sa daa ako.

26Wurubuaarɛ dɔ lɛɛ Gyɛrusalem ɔsowolɛ mɔ berɛ mɛŋ tɛ ɔ sa ako. Ɔ dɛ daa fɛɛ Aberaham mɔ-ka yɛsɛ Sara. Aye abono a kya ka gyan Yesu so mɔ, Wurubuaarɛ dɔ lɛɛ ɔsowolɛ baarɛ dɛ fɛɛ aye-nyi. 27Fɛꞌ nyingi yɛɛ Sara ilaa ɔnan i bo Wurubuaarɛ agyɛbi dɔ yɛɛ,

“Fo ɔbono foŋ ti korogɛ mɔ, yɛgɛ iꞌ wɔra fo ɔkon.

Fo ɔbono foŋ ti da ɔtɔ mɔ, kpen de foꞌ wɔra ɔlanba de ɔkon.

I kya nyiile yɛɛ fo ɔbono fo-kuli gi koso taa fo yɛgɛ mɔ,

fo laa kii baa nyɛ nbii don ɔkyii ɔbono ɔ bo ɔnyen mɔ.”

28Imɔso, me-nanboana Yesu asonbo, fɛꞌ bii yɛɛ aye abono a kya ka gyan Yesu so mɔ a dɛ fɛɛ Sara mɔ-bi, Ayisiki, ɔbono Wurubuaarɛ gi wolaa ka yela sa mɔ yɛɛ ɔ laa nyɛ mɔ. 29Aberaham mɔ-biana anyɔ mɔ dɔ mɔ, mɛ korogɛ ɔko gɛnɔɔbono anyamesɛ mɛ kya nyɛ itɔ korogɛ mɔ. Ɔnyɔsɛ mɔ berɛ kyu lii Wurubuaarɛ Oduduu mɔ so ne mɛ korogɛ mɔ. Nbii nnyɔ ndɛ aberɛ dɔ mɔ, anyamesɛ ɔlon dɔ lɛɛ gɛbii mɔ gɛ kyo Wurubuaarɛ Oduduu dɔ lɛɛ gɛbii mɔ. Gɛnen gɛkyo gɛbono ɔnan ne n dɛ baa lii de ndɛꞌ kee faa. Abono mɛ kya ka gyan nbara gigyi so mɔ mɛ kya kyo aye abono a kya ka gyan Yesu Kirisito so mɔ. 30Menɛ ne Wurubuaarɛ agyɛbi mɔ a kya nyiile aye kyu lii nbii nnyɔ ndɛ so? A kya nyiile aye yɛɛ Wurubuaarɛ gi tɔgɛ Aberaham yɛɛ,

“Gya fo-ka obolonbu mɔ mɔ‑rɛ mɔ-bi mɔ lii fo-gɛten dɔ.

Gɛnen fo-bi ɔbono maŋ nyɛ gyi fo-atɔ.

Fo-ka yɛsɛ mɔ mɔ-bi mɔ ne nan gyi fo-atɔ.”

Imɔso lii agyɛbi adɛ dɔ mɔ, a bii yɛɛ fɛɛ gɛnɔɔbono Haga mɔ-bi mɛŋ nyɛ gyi Aberaham atɔ mɔ, gɛnen kee ne abono mɛ kya ka gyan nbara mɔ so mɔ mɛ maŋ nyɛ kyena Wurubuaarɛ asɛ ne. 31Aye abono a kya ka gyan Yesu so mɔ berɛ, a kya nyɛ Wurubuaarɛ asɛ gɛkyena. Imɔso me-nanboana Yesu asonbo, a mɛŋ dɛ fɛɛ Aberaham mɔ-ka obolonbu mɔ mɔ-biana. A dɛ daa fɛɛ Aberaham mɔ-ka yɛsɛ mɔ mɔ-biana.

Gɛnɔ Pobɔrɔ

© Wycliffe Bible Translators 2001, 2006

More Info | Version Index