Search form

Hiiburu 13

Fɛꞌ Wɔra Wurubuaarɛ Gɛlaarɛ Ilaa Fɛye-Gɛkyena Dɔ

1Fɛꞌ kpɛ fa‑a laarɛ fɛye-nanboana Yesu asonbo mɔ ilaa fɛɛ fɛ gyɛ daa anyibi asɛbi. 2Fɛꞌ kerɛ de fɛꞌ keda asafo. I lii fɛɛ gɛnen giwɔra dɔ mɔ, ako mɛ ti keda Wurubuaarɛ dɔ isɔɔ gisafo yɛgɛ mɛŋ dɛsɛ. 3Asa abono mɛ tii de obu mɔ, fɛꞌ nyingi ɔmɔ so fɛɛ fɛye‑rɛ ɔmɔ ne n tii de obu gɛnen. Fɛꞌ nyingi abono mɛ kya wu ɔlaawusɛ mɔ fɛɛ fɛye kee ne n kya wu ɔlaawusɛ gɛnen. 4Ɔkamaasɛ oꞌ kyu gɛdena yɛɛ gɛ tansi gɛ gyɛ ilaa tirisɛ. Fɛye abono fɛ dena mɔ, fɛꞌ mɛŋ sa fɛꞌ dɛ de ɔko kpɛi de fɛꞌ nyida ansi. I lii fɛɛ ɔbono ɔ laa laarɛ ogyibara abɛɛ ɔko mɔ-ka abɛɛ ɔko mɔ-kuli mɔ, Wurubuaarɛ laa biidɛ kaasɛ ɔbono giso. 5Fɛŋ sa fɛꞌ laarɛ yɛɛ fɛꞌ nyɛ aterenbi gikyɔ fɛye-gɛkyena dɔ. Ibono ɔkara fɛ bo mɔ, fɛ yɛgɛ iꞌ gyi fɛye-ginsi. I lii fɛɛ Wurubuaarɛ gi tɔgɛ mɔ-agyɛbi dɔ yɛɛ,

“Gɛkaako maŋ naa taa fo yɛgɛ.

Maŋ lɛɛ ansi yɛgɛ fo gɛkaako kpa‑a.”

6Imɔso lii Wurubuaarɛ so mɔ aye ɔkamaasɛ a kya da gikan tɔgɛ yɛɛ,

“Wura Wurubuaarɛ ne n gyɛ me-ɔkpaabo. Maŋ selɛ gifuu.

Menɛ ne me-nanbo nyamesɛ laa taalɛ wɔra me?”

7Fɛꞌ kyu fɛye-nwɔnsa kyu gyanꞌ abono mɛ gyangbara sa fɛye Yesu ɔson mɔ dɔ ne mɛ tɔgɛ Wurubuaarɛ agyɛbi mɔ sa fɛye mɔ so. Fɛꞌ laa ansi kerɛ gɛkyena gɛbono ɔnan mɛ kyu kyena mɔ de fɛꞌ ka gyanꞌ Yesu so fɛɛ mɔmɔ-lɛɛ mɔ ɔnan.

Aꞌ Keda Yesu Ilaa. I Boran Don Gɛsinkpan Gɛdɛ So-Lɛɛ

8Yesu Kirisito mɛŋ kya kyɛɛgɛ; gɛnɔɔbono ɔ dɛ deeri mɔ, gɛnen kee ne ɔ kpɛ san ɔ dɛ ndɛ faa, ne gɛnen ne ɔ laa kpɛ ɔ dɛ gɛkpaa-gɛkpaa. 9Fɛꞌ mɛŋ sa fɛꞌ nu de ilaa nyiilesɛ kpɛi-kpɛi ibono iŋ kya kyena de Yesu ɔkalan konkonsɛ mɔ de iꞌ yɛgɛ fɛꞌ fuɛ Wurubuaarɛ gɛsintin ɔkpa mɔ. I boran yɛɛ aꞌ nyɛ aye-asen aꞌ kyena gɛten kolon kyu lii Wurubuaarɛ gidɛnsɛ mɔ so; nkana i mɛŋ gyɛ agyudɔ gigyi abɛɛ gimaagyi nbara so. Abono mɛ kya gyi gɛnen nbara nbono so mɔ, iŋ kya kpaa mɔmɔ. 10Aye abono a kya son Wurubuaarɛ kyu naa de Yesu so mɔ berɛ, a bo asunbi ɔlɛɛten. Nno ne Yesu gi lɛɛ ilaa nyɛnyɛn gikpaarɛfuɛ asunbi sa aye. Isirale awura abono mɛ kya lɛɛ asunbi mɔmɔ-ɔsonten mɔ, mɛŋ bo ɔkpa de mɛꞌ kyu ilaa nyɛnyɛn gikpaarɛfuɛ asunbi atɔ kyu yii gɛnɔ. 11I lii fɛɛ mɔmɔ Wurubuaarɛ asunbi alɛɛbo gɛmu mɔ laa lɛɛ ilaa nyɛnyɛn gikpaarɛfuɛ asunbi mɔ, nbuɛ mɔ nkalan wolɛ ne ɔ kya kyu loo Wurubuaarɛ ɔson obu tudɔ-tudɔ lɛɛ mɔ dɔ. I san nbuɛ mɔ inun mɔ berɛ, mɛ kya dɛɛ imɔ daa nten nkan. 12Nten nkan kee ne Yesu gi wuꞌ mɔ-awɔrɔfɔɔ lɛwu mɔ sa aye. Mɔ gbaa-gbaa mɔ-nkalan ne o kyu kyɛɛgɛ fuɛ de iꞌ nyɛ kpaarɛ aye anyamesɛ ilaa nyɛnyɛn fuɛ sa aye de iꞌ lɔrɔ aye yela sa Wurubuaarɛ. 13Imɔso aꞌ sɔɔ Yesu ɔson mɔ so awɔrɔfɔɔ abaa anyɔ de iꞌ wɔra fɛɛ aye kee a lii kpe mɔ asɛ nten nkan nfono ɔ kpaa lɛɛ asunbi mɔ de aꞌ kpaa sɔɔ ipeeli ibono o gyi aye so mɔ ɔnan sola. 14I lii fɛɛ gɛsinkpan so mɔ a mɛŋ bo ɔsowolɛ ɔbono ɔ laa kyena gɛkpaa-gɛkpaa. Aye-ansi a gyanꞌ daa ɔsowolɛ ɔbono ɔ laa baa ba gɛkaako mɔ so.

15Kyu naa de Yesu so mɔ, aꞌ kpɛ a kya lɛɛ ayenbi asunbi a kya sa Wurubuaarɛ. Gɛnen asunbi abono ne n gyɛ ibono a laa lɛɛ Wurubuaarɛ ginyen. 16Fɛꞌ mɛŋ sa fɛꞌ tan ilaa dɛnsɛ giwɔra so. Fɛꞌ kpaa asa mɔmɔ-ilaa tirisɛ dɔ. Fɛ kya wɔra imɔ idɛ mɔ, imɔ kee i gyɛ daa asunbi gilɛɛ, ne i kya gyi Wurubuaarɛ ginsi.

Agyɛbi Laalaalogɛ

17Fɛꞌ nu abono mɛ gyangbara sa fɛye Yesu ɔson mɔ dɔ mɔ gɛdɛ de fɛꞌ bara fɛye-nyoro gɛsɛ sa ɔmɔ. I lii fɛɛ mɛ kya kerɛ fɛye-akyenabi so mɛ kya sa fɛye. Gɛkaako mɔ mɛ laa yelɛ Wurubuaarɛ ansi dɔ de mɛꞌ lɛɛ mɔmɔ-gɛnɔ kyu lii imɔ so. Fɛꞌ yɛgɛ mɛꞌ kerɛ fɛye so de ɔkon. Nengyene fɛ yɛgɛ mɔmɔ-asen a nyida mɔmɔ mɔ, i maŋ wɔra ilaa dɛnsɛ iko sa fɛye.

18Fɛꞌ dalaa sa aye. A nyi aye-asen dɔ yɛɛ aye-gɛkyena dɔ mɔ a wɔra daa ilaa ibono a nyi yɛɛ i boran sa Wurubuaarɛ mɔ. A kya laarɛ yɛɛ ilaa kamaasɛ dɔ mɔ, aꞌ wɔra aye-ilaa imɔ-ɔkpa so. 19N kya kolɛ fɛye yɛɛ fɛꞌ bugi fɛye asen dalaa de Wurubuaarɛ ɔꞌ yɛgɛ nꞌ nyɛ nyoro kii ba fɛye asɛ kusaa.

20Idɛ kon mɔ n kya kolɛ Wurubuaarɛ n kya sa fɛye. Mɔ ne n gyɛ gisen yuuli gɛmu, ne mɔ ne n kyingi aye-Wura Yesu lii ibuni dɔ. Kyu naa de Yesu nkalan nbono ɔ kyɛɛgɛ fuɛ sa aye so mɔ, Wurubuaarɛ gi yɛgɛ aye‑rɛ mɔ a wɔra gɛnɔ gɛkpaa-gɛkpaa. Yesu kya kerɛ aye so gikyɔ fɛɛ gɛnɔɔbono isandɛ ɔkerɛbo dɛnsɛ kya kerɛ mɔ-isandɛ so mɔ. 21Wurubuaarɛ oꞌ kyu ilaa dɛnsɛ kamaasɛ lɔrɔ fɛye de fɛꞌ nyɛ taalɛ wɔra mɔ-gɛlaarɛ. Kyu naa de Yesu Kirisito so mɔ, Wurubuaarɛ ɔꞌ kpɛ ɔ kya wɔra gɛsun aye-asen dɔ de aꞌ wɔra ilaa ibono i kya gyi mɔ-ginsi mɔ. Nyisigyi ɔꞌ wɔra Yesu Kirisito-lɛɛ gɛkpaa-gɛkpaa. Iꞌ ba gɛnen.

22Me-nanboana Yesu asonbo, n dɛ fɛye giserɛ, fɛꞌ nyɛ gisen de fɛꞌ yela aso de fɛꞌ nu me-ilaa ibono nɛ tɔgɛ keda fɛye-nyoro faa. I kya nyiile yɛɛ meŋ ŋmarasɛ fɛye de iꞌ wɔra bolo-bolo. 23Fɛꞌ nu yɛɛ mɛ tigi aye-nanbo Timoti ɔbono nkana o tii de obu mɔ. Nengyene ɔ ba me asɛ gɛrɛ kusaa mɔ, nan baa laa fɛye mɔ, me‑rɛ mɔ ne nan ba. 24Fɛꞌ faala abono pɛwu mɛ gyangbara sa fɛye Yesu ɔson mɔ dɔ mɔ de Yesu asonbo sɛnsɛ mɔ pɛwu sa me. Mɔmɔ abono mɛ lii Itali mɔ mɛ kya faala fɛye. 25Wurubuaarɛ ɔꞌ sa fɛye pɛwu so gɛwɔnsa dɛnsɛ.

Gɛnɔ Pobɔrɔ

© Wycliffe Bible Translators 2001, 2006

More Info | Version Index