Search form

Gyɔn 14

Yesu Gi Tɔgɛ Wɔra Mɔ-Akasɛbo Mɔ

1Yesu gi tɔgɛ sa mɔ-akasɛbo mɔ yɛɛ, “Fɛ mɛŋ sa fɛꞌ yɛgɛ fɛye-asen dɔ iꞌ nyida fɛye. Fɛye berɛ fɛꞌ kpɛ kyu fɛye-nyoro too Wurubuaarɛ so daa. Fɛꞌ kyu fɛye-nyoro too me so kee. 2Ibu kyenasɛ i nyaakyɔ me-sɛ Wurubuaarɛ gɛten dɔ. Ne fɛɛ i mɛŋ gyɛ gɛnen mɔ, nkana maŋ tɔgɛ sa fɛye yɛɛ nan kpaa lɔrɔ gɛtɛɛko gyoo fɛye. 3Nengyene nɛ kpaa lɔrɔ nno yela sa fɛye gɛnen mɔ, nan kii ba fɛye asɛ de nꞌ baa puru fɛye kyu kpe me asɛ. Nfono nan kyena mɔ, nno ne fɛye kee fɛ laa kyena. 4Ɔkpa ɔbono so nan naa de nꞌ kpe mɔ, fɛ ti fɛ nyi gɛnen ɔkpa mɔ.”

5Yesu gi tɔgɛ gɛnen mɔ, Tomaasɛ gi taasɛ mɔ yɛɛ, “Me-wura, a mɛŋ nyi nfono fo kya kpe mɔ. Ne nnɛ ne a laa wɔra de aꞌ bii ɔkpa mɔ?” 6Yesu gi lɛɛ gɛnɔ yɛɛ, “Me ne n gyɛ ɔkpa mɔ. Me so ne asa mɛ laa bii gɛsintin mɔ ne mɛ laa nyɛ Wurubuaarɛ asɛ gɛkyena ɔnan. Ɔko‑rɛ ɔko mɛŋ bo no ɔ laa taalɛ kpe Wurubuaarɛ asɛ, gɛnen mɔ, kaasɛ mɔ gi kyu de me so. 7Fɛɛ fɛ bii me mɔ, fɛ bii me-sɛ Wurubuaarɛ kee ne. San kyu lii nperɛ kyu i kya kpe mɔ, fɛ ti nyɛ me-sɛ Wurubuaarɛ bii, ne fɛ nyɛ mɔ wu de fɛye-ansi ne.”

8Yesu gi tɔgɛ gɛnen mɔ, Filipo gi tɔgɛ sa mɔ yɛɛ, “Me-Wura, nyiile aye aye-sɛ Wurubuaarɛ. A nyɛ bii mɔ mɔ, i kaabo aye.” 9Yesu gi taasɛ mɔ yɛɛ, “Filipo, ko‑o ibono me‑rɛ fɛye a kyena kaaborɛ faa, imɔso fo mɛŋ ti taa bii me? Nyamesɛ kamaasɛ ɔbono o wu me mɔ, o wu me-sɛ Wurubuaarɛ ne, ne nnɛ so ne fo kii fi‑i tɔgɛ me yɛɛ nꞌ nyiile fɛye me-sɛ Wurubuaarɛ? 10Fo mɛŋ kya sɔɔ me gyi yɛɛ me-sɛ Wurubuaarɛ bo me dɔ ne me kee n bo mɔ dɔ? Ilaa ibono n kya tɔgɛ mɔ i mɛŋ gyɛ me-gibaa so ne nꞌ kya tɔgɛ imɔ. I gyɛ daa me-sɛ Wurubuaarɛ ɔbono ɔ tɛ me dɔ mɔ ne n kya wɔra mɔ-gɛsun. 11Sɔɔ me gyi yɛɛ n bo me-sɛ dɔ, ne mɔ kee bo me dɔ. Nɛ tɔgɛ faa ne fo maŋ sɔɔ gyi mɔ, kii sɔɔ me gyi kyu lii me-ilaa ibono n dɛ Wurubuaarɛ ɔlon n kya wɔra mɔ so.

12“Gɛsintin ne nꞌ kya tɔgɛ mi‑i sa fɛye; ɔbono o kyu mɔ-nyoro too me so mɔ laa wɔra ilaa ibono ɔnan n kya wɔra mɔ de iꞌ kii don me-lɛɛ mɔ gbaa. I kya nyiile yɛɛ nan kpe me-sɛ Wurubuaarɛ asɛ. 13Ilaa kamaasɛ ibono fɛ dalaa kolɛ Wurubuaarɛ naa de me so mɔ, nan wɔra sa fɛye de asa mɛꞌ nyɛ wu Wurubuaarɛ nyisigyi mɔ kyu naa de me, Wurubuaarɛ mɔ-bi mɔ so. 14Ilaa kamaasɛ ibono fɛ dalaa kolɛ me-ginyen dɔ mɔ, gɛsintin, nan wɔra sa fɛye.

Yesu Gi Ka Yɛɛ Ɔ Laa Kpaa Sun Wurubuaarɛ Oduduu Mɔ Ba

15“Nengyene fɛ kya laarɛ me-ilaa mɔ, fɛ laa gyi me-nbara mɔ so. 16Nan dalaa kolɛ me-sɛ Wurubuaarɛ de oꞌ kii sun ɔkpaabo ɔko de ɔꞌ baa kyena fɛye asɛ gɛkpaa-gɛkpaa. 17Mɔ ne n gyɛ Wurubuaarɛ Oduduu ɔbono ɔ bo gɛsintin mɔ. Abono mɛŋ kya sɔɔ Wurubuaarɛ gyi mɔ mɛ maŋ taalɛ sɔɔ mɔ abaa anyɔ. I kya nyiile yɛɛ mɛ mɛŋ nyi yɛɛ ɔ bo no, ne mɛ mɛŋ kii mɛ nyi mɔ. Fɛye berɛ, fɛ nyi mɔ. Ɔ tɛ fɛye asɛ ne ɔ laa kyena fɛye-asen dɔ.

18“Maŋ taa fɛye yɛgɛ fɛye-nkon fɛɛ aŋmenbi. Nɛ kpe mɔ, nan kii ba fɛye asɛ. 19I kpɛ san ŋmaraa daa, abono mɛ mɛŋ kya sɔɔ Wurubuaarɛ gyi mɔ mɛ maŋ baa wu me. Fɛye berɛ, fɛ laa wu me. Me, n ti n bo Wurubuaarɛ asɛ gɛkyena. Imɔso fɛye kee fɛ laa nyɛ Wurubuaarɛ asɛ gɛkyena. 20Gɛnen owi ɔbono mɔ, fɛ laa nyɛ bii yɛɛ n bo me-sɛ Wurubuaarɛ dɔ ne fɛye mɔ, fɛ bo me dɔ, ne mi‑i me mɔ, n bo fɛye dɔ. 21Fo nyamesɛ ɔbono fo kya sɔɔ me-nbara wɔra fo-gisen dɔ ne fo kya gyi nmɔ so mɔ, fo ne n kya laarɛ me-ilaa. Me-sɛ Wurubuaarɛ laa laarɛ fo gɛnen kaasɛ ɔbono ilaa. Me kee nan laarɛ fo-ilaa ne nan lɛɛ me-nyoro gɛwi nyiile fo.”

22Yesu gi tɔgɛ gɛnen ta mɔ, mɔ-akasɛbo mɔ dɔ ɔbono mɛ kya terɛ mɔ yɛɛ Gyudasɛ mɔ (I mɛŋ gyɛ Gyudasɛ Isikaayɔtɛ berɛ) gɛnen Gyudasɛ baarɛ gi taasɛ Yesu yɛɛ, “Me-Wura, menɛ n wɔra so ne aye-wolɛ ne fo laa lɛɛ fo-nyoro gɛwi nyiile, ne abono mɛŋ kya sɔɔ Wurubuaarɛ gyi mɔ berɛ, fo maŋ lɛɛ fo-nyoro gɛwi nyiile mɔmɔ daa?” 23Yesu gi lɛɛ gɛnɔ sa mɔ yɛɛ, “Ɔbono ɔ kya laarɛ me-ilaa mɔ kya nu me-gɛdɛ. Me-sɛ Wurubuaarɛ laa laarɛ mɔ-ilaa, ne me‑rɛ me-sɛ Wurubuaarɛ a laa ba mɔ asɛ de aꞌ baa kyena mɔ dɔ. 24Ɔbono ɔ mɛŋ kya laarɛ me-ilaa mɔ, mɛŋ kya nu me-gɛdɛ. Ɔkalan ɔbono nɛ tɔgɛ sa fɛye faa mɛŋ lii me asɛ, ɔ lii daa Wurubuaarɛ ɔbono o sun me mɔ asɛ.

25“Ibono a san a tɛ dabɔlɛ faa ne nꞌ kya tɔgɛ fɛye gɛnen ilaa idɛ faa. 26Nengyene nɛ kyon mɔ, Wurubuaarɛ laa sun ɔko de ɔꞌ baa yii me-giyaa de ɔꞌ kpaa fɛye. Mɔ ne n gyɛ Wurubuaarɛ Oduduu mɔ. Ɔ laa baa nyiile fɛye ilaa kamaasɛ de oꞌ nyingi fɛye-ilaa ibono pɛwu nɛ tɔgɛ fɛye mɔ. 27Gisen yuuli ne nꞌ dɛ mi‑i yela fɛye. Me-gisen yuuli ne nꞌ dɛ mi‑i sa fɛye. I mɛŋ gyɛ gɛsinkpan gɛdɛ so gisen yuuli mɔ ɔnan. Fɛ mɛŋ sa fɛꞌ yɛgɛ fɛye-asen aꞌ nyida fɛye. Fɛ mɛŋ sa fɛꞌ yɛgɛ iꞌ wɔra fɛye gifuu.

28“Fɛ ti wolaa nu me nɛ tɔgɛ sa fɛye yɛɛ nan kpe de nꞌ kii ba fɛye asɛ. Nengyene fɛ kya laarɛ me-ilaa gɛsintin mɔ, nkana fɛ nu yɛɛ n kya kpe me-sɛ Wurubuaarɛ asɛ mɔ, i laa wɔra fɛye ɔkon daa. I kya nyiile yɛɛ me-sɛ gi don me. 29N wolaa mi‑i buu mi‑i sa fɛye aberɛ adɛ pɛi de iꞌ lɔɔ ba. I san ba mɔ, de fɛꞌ nyɛ sɔɔ me gyi. 30Maŋ baa nyɛ tɔngɛ de fɛye gikyɔ iko. I kya nyiile yɛɛ ilaa nyɛnyɛn pɛwu gɛmu ɔbono ɔ bo ɔlon gɛsinkpan so mɔ kya ba. Me berɛ, ɔ mɛŋ bo ɔlon ɔko me so. 31Ilaa ibono me-sɛ Wurubuaarɛ gi ka sa me mɔ ne nꞌ kya wɔra. Imɔ ne nan yɛgɛ asa mɛ laa wu bii yɛɛ n kya laarɛ me-sɛ Wurubuaarɛ ilaa.

“Fɛꞌ koso de aꞌ lii gɛrɛ.”

Gɛnɔ Pobɔrɔ

© Wycliffe Bible Translators 2001, 2006

More Info | Version Index