Search form

Luka 21

Yesu Gi Yen Okulaabo Yenbo Ɔko

1Yesu bo Wurubuaarɛ ɔson obu gikpaara mɔ so mɔ, ɔ diirɛ mɔ-ansi kerɛ gidɛkaa gibono asa mɛ kya kyu aterenbi wɔra sa Wurubuaarɛ mɔ. O wu aterenbi awura mɛ kya lɛɛ mɔmɔ-aterenbi mɛ kya wɔra. 2Nfono mɔ, o wu ɔkyii okulaabo yenbo ɔko, mɔ, gi baa kyu aterenbi abi anyɔ ako baa wɔra gidɛkaa mɔ dɔ. 3Yesu gi wu gɛnen mɔ, o nyiile mɔ-akasɛbo mɔ yɛɛ, “Iŋ gyɛ fɛ wu okulaabo yenbo baarɛ? Gɛsintin ne nꞌ kya tɔgɛ fɛye faa, ɔkyii baarɛ gi kyɛɛ Wurubuaarɛ aterenbi don asa sɛnsɛ adɛ pɛwu. 4I kya nyiile yɛɛ asa adɛ pɛwu mɛ lɛɛ mɔmɔ-aterenbi dɔ daa kyu baa kyɛɛ Wurubuaarɛ. Ɔkyii baarɛ, mɔ, ipii ibono ɔ bo ne nkana imɔ ne ɔ tɛ kpasa de mɔ, imɔ pɛwu ne o kyu baa kyɛɛ Wurubuaarɛ faa.”

Yesu Gi Tɔgɛ Yela Yɛɛ Gyɛrusalem Laa Baa Boori

5Yesu akasɛbo mɔ ako mɛ kya gyi nsingyi kyu lii Wurubuaarɛ ɔson obu mɔ so. Mɛ kya diilɛ mɔ-ɔdan ne mɛ kya kerɛ abui dɛnsɛ-dɛnsɛ abono mɛ kyu pɔrɔ mɔ mɔ de ilaa dɛnsɛ ibono asa mɛ kyu baa kyɛɛ Wurubuaarɛ ne mɛ kyu lɔrɔ obu mɔ mɔ. Yesu, mɔ, gi tɔgɛ sa mɔmɔ yɛɛ, 6“Imɔ ibono pɛwu fɛ kya wu faa, i laa baa fo owi ɔko mɔ, ako mɛ laa baa boori imɔ bun. Ba‑a gibui kolon gi maŋ san yɛɛ gi maŋ dɛ gɛsɛ.” 7Yesu akasɛbo mɔ dɔ ako mɛ taasɛ mɔ yɛɛ, “Ɔbelɛnsɛ, owi ɔmɔ dɔ ne mɛ laa boori imɔ bun gɛnen? Menɛ ilaa ne nan ba de iꞌ lɛɛ nyiile yɛɛ ilaa idɛ i kya laarɛ iꞌ ba gɛsintin?” 8Ɔ lɛɛ gɛnɔ yɛɛ, “Fɛꞌ kerɛ fɛye-nyoro so dandan daa de ɔko ɔꞌ mɛŋ sa ɔꞌ nyɛ fɛye penɛ. Asa sakyɔ mɛ laa naa mɛ kya tɔgɛ yɛɛ mɔmɔ ne n gyɛ me ɔbono Wurubuaarɛ gi sun mɔ. Mɛ laa tɔgɛ yɛɛ, ‘Owi mɔ gi fuude.’ Fɛ nu gɛnen mɔ, fɛ mɛŋ sa fɛꞌ buu mɔmɔ-gitan.

9“Nengyene fɛ kya nu yɛɛ faanaa isowolɛ mɛ kya kɔ de abara, de faanaa asa mɛŋ kya kyule mɔmɔ-ɔsowolɛ mɔ, fɛ mɛŋ sa fɛꞌ yɛgɛ fɛye-gisen giꞌ ŋmaa fɛye. Imɔ idɛ i gyɛ ilaa ibono i laa daa giba mɔ daa. Ne i mɛŋ gyɛ yɛɛ ilaa kamaasɛ i kya yela ɔkara ayaa abono so ne.” 10Ne Yesu gi kii tɔgɛ ɔmɔ yɛɛ, “Fɛ laa nu asa kpɛi-kpɛi mɛ laa laarɛ ikɔ too abara so. Abɛyin de abɛyin mɛ laa koso yelɛ mɛ kya kɔ de abara. 11Nten kpɛi-kpɛi so mɔ, gɛsinkpan gɛ laa gyigisi de ɔlon, akon a laa tɔrɔ, ne alɔtɔ abono a kya kyangɛ asa mɔ a laa gbigi. Ilaa ibono i laa wɔra gɛsinkpan mɔ so mɔ, i laa wɔra asa gifuu. Ilaa belɛ-belɛ i laa wɔra Wurubuaarɛ awolɛ dɔ, ne i laa lɛɛ Wurubuaarɛ ɔlon nyiile asa.

12“Pɛi ne gɛnen ilaa idɛana pɛwu i laa baa ba mɔ, ibono fɛ gyɛ me-akasɛbo faa so mɔ, asa abaa a laa gyanꞌ fɛye so de mɛꞌ ka fɛye-ansi. Mɛ laa kparɛ fɛye kpe mɔmɔ-akyangbon dɔ kpaa gyi fɛye-nbɛlɛ de mɛꞌ kyu fɛye tii de ibu. Mɛ laa kparɛ fɛye kpe awura de abɛyin abelɛnsɛ ansi dɔ. Me so ne mɛ laa wɔra fɛye imɔ idɛ pɛwu. 13I ba gɛnen mɔ, i laa bugi ɔkpa sa fɛye daa de fɛꞌ nyɛ tɔgɛ me-ilaa sa mɔmɔ. 14Fɛꞌ kyu too fɛye-nyoro so yɛɛ fɛ maŋ sa gɛwɔnsa yela yɛɛ idɛ ne a laa kpaa tɔgɛ nbɛlɛ mɔ ogyiten. 15Owi mɔ gi fo mɔ, me, Yesu ne nan sa fɛye agyɛbi de ɔlaako ginyi de fɛꞌ kyu lɛɛ gɛnɔ. Fɛye-akyobo mɔ dɔ ɔko‑rɛ ɔko maŋ nyɛ lɛɛ imɔ gɛnɔ abɛɛ mɛꞌ sɔɔ imɔ akyɔɔlɛ. 16Fɛye abono fɛ kya son me faa dɔ ako akorogɛbo, abɛɛ fɛye-daana, abɛɛ fɛye-tedɛana, abɛɛ fɛye-subuana, abɛɛ fɛye-kyɛmenɛana, mɛ laa fɛ fɛye dɔ ako sa fɛye-akyobo de mɛꞌ mɔɔ fɛye dɔ ako. 17Me so mɔ, ɔkamaasɛ laa kyo fɛye. 18Mɛ dabɔlɛ kyo fɛye nnɛ mɔ, mɛ maŋ taalɛ wɔra fɛye sɛi. 19Fo ɔbono fo ka gyan me so kpaa lii mɔ, fo laa nyɛ Wurubuaarɛ asɛ gɛkyena ɔnan.

20“Nengyene fɛ wu asogya mɛ kyaabɔɔ Gyɛrusalem mɔ, fɛꞌ bii yɛɛ i maŋ kɛɛla ne ɔsowolɛ mɔ laa boori bun. 21Fɛ wu gɛnen mɔ, fɛye abono fɛ bo Gyudiya gɛsinkpan so mɔ, fɛꞌ selɛ kpe abii dɔ. Fɛye abono fɛ bo ɔsowolɛ mɔ so mɔ, fɛꞌ lii mɔ dɔ, ne fɛye abono, mɔ, fɛ bo ndɔɔ dɔ gɛnen owi ɔbono mɔ, fɛ mɛŋ sa fɛꞌ tɔgɛ yɛɛ fɛ laa kii ba nten dɔ. 22Gɛnen owi ɔbono ne Wurubuaarɛ laa ka asa ilaa nyɛnyɛn ibono mɛ wɔra mɔ gikɔ. Ɔ biidɛ mɔmɔ-giso gɛnen mɔ, i laa yɛgɛ ilaa kamaasɛ ibono mɛ ŋmarasɛ yela Wurubuaarɛ agyɛbi mɔ dɔ mɔ iꞌ nyɛ ba gɛsintin. 23Awɔrɔfɔɔ a laa nyaakyɔ gikyɔ so mɔ, akyii abono mɛ da itɔ gɛnen nkɛ nbono dɔ mɔ abɛɛ mɔmɔ-biana mɛ san mɛ kya nyabo mɔmɔ mɔ, mɔmɔ laako. I kya nyiile yɛɛ gɛyiyɛɛ belɛ gɛ laa tɔrɔ gɛsinkpan so, ne Wurubuaarɛ laa lɛɛ mɔ-ginyadon gɛwi nyiile fɛye Gyuda awura adɛ. 24Asa mɛ laa mɔɔ Gyuda awura ako de nki. Mɛ laa keda mɔmɔ ako gikyii ŋminde mɔmɔ kyu kpaa bingiri asafo gɛten kamaasɛ kyaabɔɔ de gɛsinkpan so. Asafo ne nan san kyu Gyɛrusalem ɔsowolɛ kyu bingiri mɔmɔ-lɛɛ kpaa fo owi ɔbono mɔmɔ-lɛɛ ɔlon laa yela ɔkara mɔ.

Yesu Gi Kii Tɔgɛ Mɔ-Gɛsinkpan So Gikiiba Ilaa

25“Asa mɛ laa wu ilaa lɛɛnyiilesɛ owi de bosɛ de agyɛkpebi dɔ. Gɛsinkpan so asa kpɛi-kpɛi mɛ laa nu apoo kya gbere, ne mɛ laa nu afuu abono a laa da apoo so mɔ, i laa ŋmaa mɔmɔ-asen, ne mɔmɔ-nyoro gi laa togɛ mɔmɔ. 26Asa mɛ laa wu ilaa ibono i kya wɔra gɛsinkpan so mɔ, imɔ-gifuu dɔ so‑o so mɔ, i laa yɛgɛ mɛ laa lii tɔrɔ mɛ kya kiidɛ ma‑a wu. I kya nyiile yɛɛ ɔlon kpɛi-kpɛi ɔbono ɔ bo soso ne i yɛgɛ a taalɛ a tɛ gɛsɛ gɛrɛ mɔ, Wurubuaarɛ laa keda mɔ kyɛɛgɛ. 27Nfono mɔ, asa mɛ laa wu me, anyamesɛ pɛwu mɔmɔ-daa mɔ, nan naa lii Wurubuaarɛ awolɛ dɔ n kya ba, n dɛ ɔlon de nyisigyi belɛ. 28Nengyene fɛ wu gɛnen ilaa idɛana i yii gɛsɛ i kya ba mɔ, fɛꞌ diirɛ fɛye-ansi kerɛ soso. I lii fɛɛ owi ɔbono Wurubuaarɛ laa mɔlɛgɛ fɛye de fɛꞌ nyɛ fɛye-nyoro mɔ gi fuude ne.”

Fɛꞌ Kerɛ Dɔɔdan De Kirisito Gikiiba Mɔ Gi Mɛŋ Tuule Fɛye

29Ne Yesu gi da gikpalɛ sa mɔmɔ yɛɛ, “Fɛꞌ kerɛ gifeeya oyii de iyii sɛnsɛ. 30Nengyene fɛ kya wu iyii i kya yaa ne i kya laarɛ iꞌ pɔrɔgɛ mɔ, fɛ kya bii yɛɛ gikyɛ gi kya fuude ne. 31Gɛnen kee ne i dɛ ne. Nengyene fɛ wu ilaa ibonoana nɛ tɔgɛ sa fɛye faa i kya ba mɔ, fɛꞌ bii yɛɛ Wurubuaarɛ kya laarɛ ɔꞌ lɛɛ mɔ-gɛwuragyi mɔ nyiile asa kon. 32Gɛsintin ne nꞌ kya tɔgɛ fɛye faa. Asa abono mɛ tɛ gɛsinkpan so gɛnen aberɛ adɛ dɔ mɔ mɛ maŋ wuꞌ logɛ pɛi de gɛnen ilaa idɛana pɛwu iꞌ lɔɔ ba. 33Soso de gɛsɛ i laa yela ɔkara. Me-agyɛbi mɔ berɛ a maŋ yela ɔkara gɛkaako kpa‑a.

34“Fɛꞌ dɛsɛ fɛye-nyoro so. Fɛꞌ mɛŋ sa fɛꞌ yɛgɛ ɔkon gigyi de nta giboo de fɛye-gɛkyena dɔ ilaa tirisɛ iꞌ gyi fɛye-amu. I mɛŋ gyɛ gɛnen mɔ, gɛkɛ gɛbono nan kii ba mɔ, i laa tuule fɛye; fɛ maŋ dɛsɛ. 35I kya nyiile yɛɛ gɛnen gɛkɛ gɛbono gɛ laa tuule asa sɛnsɛ pɛwu abono mɛ bo gɛsinkpan so mɔ fɛɛ gɛnɔɔbono ɔdoo kya too gɛbuɛ mɔ. 36Fɛꞌ dɛsɛ fɛye-nyoro so owi kamaasɛ dɔ fɛ kpɛ fɛ kya dalaa fɛ kya kolɛ Wurubuaarɛ yɛɛ ɔꞌ sa fɛye ɔlon de nengyene gɛnen ilaa idɛ pɛwu i ba i kya wɔra mɔ de fɛꞌ nyɛ taalɛ lii imɔ dɔ de fɛꞌ nyɛ ayaa yelɛsɛ me, anyamesɛ pɛwu mɔmɔ-daa mɔ-ansi dɔ.”

37Gɛkɛ kamaasɛ mɔ Yesu kya nyiile asa ilaa Wurubuaarɛ ɔson obu gikpaara mɔ so. Owi gi ta mɔ, ɔ kya lii Gyɛrusalem de ɔꞌ kpaa dɛ Nfɔ Iyii Gibii mɔ so. 38Gɛdɛ gɛ kpɛ gɛ kya kɛ mɔ, ɔ kya kii ba Gyɛrusalem Wurubuaarɛ ɔson obu gikpaara mɔ so. Asa mɔ pɛwu mɛ kya ba mɔ asɛ nno nyɛnyɛngɛ fu‑u de mɛꞌ nyɛ nu mɔ-ilaa nyiilesɛ mɔ.

Gɛnɔ Pobɔrɔ

© Wycliffe Bible Translators 2001, 2006

More Info | Version Index