Search form

Maako 12

Yesu Gi Da Abelɛnsɛ Mɔ Gikpalɛ

1Yesu gi kii tɔgɛ sa abelɛnsɛ mɔ akpalɛ dɔ yɛɛ, “Ɔnyen ɔko gi kyena. Ɔ dɔɔ gifɔlɛ giko ndɔɔ. (Mɛ kya kyu gɛnen gifɔlɛ gibono abi kyu wɔra nta.) Ɔ pɔrɔ ɔpɔɔrɛ kyaabɔɔ ndɔɔ mɔ, ɔ wɔra nta mɔ ɔdooten ndɔɔ mɔ dɔ, ne ɔ pɔrɔ obu faa lege-lege nfono asa mɛ laa nyɛ dii ndɔɔ mɔ mɔ. Ɔ wɔra imɔ idɛ ta mɔ, o kyu ndɔɔ mɔ kyu wɔra asa ako abaa dɔ yɛɛ mɛꞌ kerɛ nmɔ so de mɔ‑rɛ mɔmɔ mɛꞌ yɛ agyan abono mɛ laa nyɛ mɔ. Ne ɔ koso kpe ɔkpa kpaa kɛɛla.

2“Gifɔlɛ mɔ abi aberɛ tɛɛsɛ a fo mɔ, ndɔɔ wura mɔ gi sun mɔ-dega ɔko yɛɛ oꞌ kpe mɔ-ndɔɔ akerɛbo mɔ asɛ de ɔꞌ kpaa sɔɔ mɔ-lɛɛ ogyiten bara mɔ. 3Mɔ-dega mɔ gi kpe mɔ, mɔ-ndɔɔ akerɛbo mɔ mɛ keda mɔ, ne mɛ daarɛ mɔ, ne mɛ gya mɔ kii abaa gikpan. 4Ndɔɔ wura mɔ gi nu ilaa ibono i ba mɔ, o kii sun mɔ-dega ɔko ndɔɔ akerɛbo mɔ asɛ. Mɛ daarɛ ɔbono kee gooli mɔ-gimu, ne mɛ wɔra mɔ ibono i mɛŋ gyɛ iwɔrasɛ mɔ. 5Ndɔɔ wura mɔ gi kii sun mɔ-dega ɔko kee. Ɔbono berɛ mɔ, mɛ mɔɔ mɔ kpem! O sun mɔ-adega sɛnsɛ gɛnen, ne ndɔɔ akerɛbo mɔ mɛ kya daarɛ ako, ne mɛ kya mɔɔ ako.

6“I san ndɔɔ wura mɔ isa kolon ɔko ɔŋ ti sun mɔ. Mɔ ne n gyɛ mɔ-bi kolon ɔbono ɔ bo ne mɔ-ilaa ne n bo mɔ-gisen dɔ mɔ. Ɔ tɔgɛ sa mɔ-nyoro yɛɛ, ‘Me-bi mɔ berɛ, mɛ laa kyu buubuu sa mɔ.’ Gɛsintin mɔ, o sun mɔ-bi mɔ mɔmɔ asɛ. 7Ndɔɔ akerɛbo mɔ mɛ wu mɔ ɔ kya ba mɔ, mɛ tɔgɛ sa abara yɛɛ, ‘Ɔbono ɔ laa gyi mɔ-sɛ atɔ mɔ ne n kya ba faa. Aꞌ mɔɔ mɔ de mɔ-tɔgyi mɔ ɔꞌ nyɛ sii de aye.’ 8Gɛsintin mɔ, mɛ keda ndɔɔ wura mɔ mɔ-bi mɔ mɔɔ, ne mɛ too mɔ lii ndɔɔ mɔ dɔ.”

9Yesu gi da gikpalɛ gidɛ ta mɔ, ɔ taasɛ abelɛnsɛ mɔ yɛɛ, “Fɛ nyi yɛɛ menɛ ne ndɔɔ wura mɔ laa wɔra? Nꞌ tɔgɛ sa fɛye: ɔ laa kpaa mɔɔ mɔ-ndɔɔ akerɛbo mɔ de oꞌ kyu ndɔɔ mɔ wɔra apobɔrɔ abaa dɔ.” 10Yesu gi kii taasɛ mɔmɔ yɛɛ, “Imɔso fɛŋ ti kalɛ Wurubuaarɛ ɔwolɛ mɔ agyɛbi adɛ? Mɛ ŋmarasɛ yɛɛ,

‘Gibui gibono ibu apɔrɔbo mɔ mɛ kyu too gɛbaamara mɔ,

gɛnen gibui kolon gibono ne n baa yɛgɛ obu mɔ giꞌ wɔra ɔlon ɔ yelɛ faa.

11Gɛnen ilaa idɛ i kya lii Wurubuaarɛ asɛ daa.

I bo aye ɔbolɛ ne i kya dɛ aye-gɛnɔ.’ ”

12Gikpalɛ mɔ Yesu gi da kyu lii ndɔɔ akerɛbo mɔ so mɔ, abelɛnsɛ mɔ mɛ laarɛ yɛɛ mɛꞌ keda mɔ. I lii fɛɛ mɛ bii yɛɛ mɔmɔ ne ɔ darɛ. Mɛ kii mɛ selɛ sakpii ɔbono ɔ bo nfono mɔ. Imɔso mɛ naa taa mɔ yɛgɛ.

Abelɛnsɛ Ako Mɛ Daasɛ Yesu Kerɛ Ilaa Taasɛsɛ Dɔ

13Abelɛnsɛ mɔ mɛ naa gɛnen mɔ, mɛ kpaa sun Farasii gikpen mɔ dɔ asa ako de Wura Hɛrodɛ gɛmara abuubo mɔ ako kpe Yesu asɛ yɛɛ mɛꞌ kpaa taasɛ mɔ ilaa adawo so; nengyene fɛɛ ɔ lɛɛ gɛnɔ ɔkpa so mɔ, de ɔꞌ nyɛ tɔrɔ mɔmɔ-ɔdoo dɔ. 14Asunbo mɔ mɛ kpe, ne mɛ kpaa too Yesu soso yɛɛ, “Ɔbelɛnsɛ, a wu yɛɛ fo bo gɛsintin ne fo mɛŋ selɛ ɔko. Fo berɛ, fo mɛŋ kya kerɛ nyamesɛ sakyɔ abɛɛ mɔ-nyisigyi ɔbono ɔ bo mɔ de foꞌ buu ɔko don ɔko. Fo kya nyiile asa Wurubuaarɛ ɔkpa daa gɛsintin ɔkpa so. Rom wura belɛ ɔbono ɔ kya kerɛ aye so ne ɔŋ kya son Wurubuaarɛ mɔ, i dɛ ɔkpa Wurubuaarɛ asɛ fɛɛ aꞌ sɔɔ mɔ-lɛnpoo abɛɛ a mɛŋ sa aꞌ sɔɔ?”

15Yesu gi dɛsɛ yɛɛ mɛ kerɛ ansi daa ne mɛ kya taasɛ mɔ. Imɔso ɔ taasɛ mɔmɔ yɛɛ, “Menɛ so ne fɛ kya soo me idoo gɛnen? Ɔko ɔꞌ lɛɛ aterenbi gibi ba de nꞌ kerɛ.” 16Gɛsintin mɔ, mɛ kyu aterenbi gibi kyu sa mɔ, ne Yesu gi taasɛ mɔmɔ yɛɛ, “Anɛ gimu de mɔ-ginyen ne n gyan aterenbi gibi gidɛ so faa?” Ne mɛ lɛɛ gɛnɔ yɛɛ, “Rom wura belɛ mɔ-lɛɛ.” 17Nfono ne Yesu gi tɔgɛ mɔmɔ yɛɛ, “To. Gɛnen berɛ mɔ, ilaa ibono i gyɛ Rom wura belɛ mɔ-lɛɛ mɔ, fɛꞌ kyu sa mɔ, de ibono, mɔ, i gyɛ Wurubuaarɛ-lɛɛ mɔ, fɛꞌ kyu sa Wurubuaarɛ.” Gɛnɔɔbono Yesu gi tɔgɛ mɔ, i dɛ mɔmɔ-gɛnɔ gikyɔ.

Saadusii Awura Mɛ Taasɛ Yesu Ilaa

18Saadusii gikpen dɔ awura ako kee mɛ ba Yesu asɛ. Saadusii awura adɛ ne n kpɛ mɛ dɛ yɛɛ nyamesɛ gi wuꞌ mɔ, i ta. Iŋ baa i bo gɛtɛɛko ɔ laa kpaa kyena, ne Wurubuaarɛ maŋ kyingi asa gɛkaako. Imɔso gɛnen asa adɛ mɛ ba de mɛꞌ baa nu Yesu gɛnɔ dɔ. Mɛ taasɛ mɔ yɛɛ, 19“Ɔbelɛnsɛ, Mosisi gi yela nbara nko sa aye yɛɛ, ‘Nengyene ɔnyen gi wuꞌ taa mɔ-ka yɛgɛ owi ɔbono mɔ-ka mɔ mɛŋ ti korogɛ sa mɔ mɔ, mɔ-tedɛ abɛɛ mɔ-daa oꞌ kyu ɔkyii mɔ lɛɛ gikulaa de mɔ‑rɛ mɔ mɛꞌ korogɛ nbii sa mɔ-kuli ɔbono o wuꞌ mɔ.’

20“To. Owi ɔko dɔ mɔ, ɔnyen ɔko mɔ‑rɛ mɔ-tedɛana asee mɛ kyena. Gɛnen ɔnyen baarɛ gi kyu ɔkyii. Mɔ‑rɛ mɔ-ka mɔ mɛŋ korogɛ pɛi ne ɔnyen mɔ gi wuꞌ taa mɔ-ka mɔ yɛgɛ. 21Mosisi nbara nbono ɔ yela sa aye mɔ so mɔ, mɔ-gigyanmara mɔ gi kyu ɔkyii mɔ lɛɛ gikulaa. Mɔ‑rɛ ɔkyii mɔ mɛ mɛŋ korogɛ, ne mɔ kee gi wuꞌ taa ɔkyii mɔ yɛgɛ. Ɔsasɛ mɔ kee gɛnen. 22Mɔmɔ anyen sono mɔ pɛwu mɛ dena ɔkyii mɔ, ne mɛ wuꞌ taa mɔ yɛgɛ. Ɔkyii mɔ mɛŋ korogɛ sa mɔmɔ ɔko‑rɛ ɔko. Laalaalogɛ mɔ, ɔkyii mɔ kee gi wuꞌ. 23To, nengyene Wurubuaarɛ laa kyingi asa mɔ, anɛ ne n bo ɔkyii mɔ gɛnen gɛkyena pobɔrɔ gɛbono dɔ? I kya nyiile yɛɛ owi ɔbono mɛ tɛ de ansi mɔ, mɔmɔ anyen sono adɛ pɛwu mɛ dena mɔ gyan.”

24Yesu gi lɛɛ gɛnɔ sa mɔmɔ yɛɛ, “Fɛ fuɛ. I kya nyiile yɛɛ fɛ mɛŋ kya nu Wurubuaarɛ agyɛbi mɔ gɛsɛ, ne fɛ mɛŋ nyi Wurubuaarɛ ɔlon ɔbono ɔ bo mɔ. 25Asa abono Wurubuaarɛ laa kyingi de mɛꞌ nyɛ gɛkyena pobɔrɔ mɔ, gɛdena gɛ mɛŋ baa gɛ bo no sa mɔmɔ. Mɔmɔ-gɛkyena gɛ laa wɔra daa fɛɛ Wurubuaarɛ dɔ isɔɔ-lɛɛ mɔ ɔnan.”

26Ne Yesu gi kii tɔgɛ sa Saadusii awura mɔ yɛɛ, “Fɛ kya sɔɔ akyɔɔlɛ yɛɛ asa mɛ wuꞌ mɔ, iŋ baa i bo gɛtɛɛko mɛ laa kpaa kyena mɔ faa mɔ, aꞌ kerɛ Wurubuaarɛ agyɛbi mɔ dɔ de aꞌ kerɛ. Imɔso fɛŋ ti kalɛ aye-naana Mosisi ilaa nno? Owi ɔbono Wurubuaarɛ gi yelɛ giponfɛ giko dɔ tɔngɛ sa mɔ mɔ, ɔ tɔgɛ Mosisi yɛɛ,

‘Me ne n gyɛ Aberaham Wurubuaarɛ.

N gyɛ Ayisiki Wurubuaarɛ,

ne nꞌ gyɛ Gyeekɔpo Wurubuaarɛ.’

27Aberɛ abono Wurubuaarɛ gi tɔgɛ gɛnen ilaa idɛ sa Mosisi mɔ, gɛnen asa adɛ mɛ ti wolaa wuꞌ. Ne fɛɛ iloobu idɛ mɛŋ bo gɛtɛɛko daa mɔ, Wurubuaarɛ maŋ tɔgɛ yɛɛ, ‘N gyɛ mɔmɔ-Wurubuaarɛ.’ Nkana ɔ laa tɔgɛ daa yɛɛ, ‘Nɛ naa kyena wɔra mɔmɔ-Wurubuaarɛ yɛgɛ.’ Fɛ fuɛ gɛsintin.”

Yesu Gi Nyiile Asa Wurubuaarɛ Nbara Nbono Gi Tansi Gi Tiri Mɔ

28Mɛ yelɛ mɛ kya sɔɔ akyɔɔlɛ gɛnen mɔ, Gyuda awura nbara ɔŋmarasɛbo ɔko gi ba ɔ kya nu mɔmɔ asɛ. O nu ibono Yesu gi lɛɛ gɛnɔ kanpɛ mɔ, mɔ kee gi taasɛ Yesu yɛɛ, “Wurubuaarɛ nbara mɔ dɔ pɛwu mɔ, nmɔ ne n tansi gi tiri don nsɛnsɛ?”

29Ne Yesu gi lɛɛ gɛnɔ yɛɛ, “Nbono gi tiri don nsɛnsɛ mɔ ne n gyɛ nbono gi kya tɔgɛ yɛɛ,

‘Isirale awura, fɛꞌ yela fɛye-aso de fɛꞌ nu!

Aye-Wura Wurubuaarɛ gyɛ daa ɔkolon.

30Imɔso laarɛ fo-Wura Wurubuaarɛ ilaa lii fo-gisen dɔ.

Kyu fo-gisen pɛwu, fo-gɛwɔnsa pɛwu de fo-ɔlon pɛwu kyu

laarɛ Wurubuaarɛ ilaa.’

31Nbara nyɔsɛ nbono kee gi baa gi tiri mɔ ne n gyɛ yɛɛ,

‘Laarɛ fo-nanbo fɛɛ fo-nyoro.’

I mɛŋ baa i bo nbara nko gi tiri don nmɔ ndɛ.”

32Nbara ɔŋmarasɛbo mɔ gi tɔgɛ Yesu yɛɛ, “Ɔbelɛnsɛ, ibono fo tɔgɛ mɔ, i gyɛ gɛsintin; Wurubuaarɛ kolon ne n bo no. Mɔ-gɛmara mɔ, Wurubuaarɛ ɔko mɛŋ baa ɔ bo no. 33I kaaborɛ nyamesɛ oꞌ kyu mɔ-gisen pɛwu, mɔ-nwɔnsa pɛwu, de mɔ-nyoro ɔlon pɛwu kyu laarɛ Wurubuaarɛ ilaa de ɔꞌ laarɛ mɔ-nanbo ilaa fɛɛ mɔ-nyoro. Nyamesɛ gi gyi gɛnen nbara nnyɔ ndɛ so mɔ, imɔ ne n tiri gikyɔ don ibono ɔ laa kyu nbuɛ lɛɛ asunbi kamaasɛ sa Wurubuaarɛ mɔ.” 34Yesu gi nu gɛnɔɔbono ɔnyen mɔ gi lɛɛ gɛnɔ fɛɛ ɔlaako onyibo mɔ, ɔ tɔgɛ mɔ yɛɛ, “Fo‑rɛ Wurubuaarɛ gɛwuragyi dɔ akyenabi mɔ iŋ bo gɛta de abara.”

San kyu lii nfono mɔ, ɔko mɛŋ baa taalɛ da otu taasɛ Yesu ilaa de mɛꞌ daasɛ mɔ kerɛ.

Yesu Gi Kisee Taasɛ Asa Mɔ Ilaa

35Imɔ gɛmara mɔ Yesu kya nyiile ilaa Wurubuaarɛ ɔson obu gikpaara mɔ so mɔ, ɔ taasɛ abelɛnsɛ mɔ yɛɛ, “Nnɛ so ne nbara anyiilebo mɔ mɛ kya tɔgɛ yɛɛ ɔbono Wurubuaarɛ laa sun de oꞌ gyi gɛwura mɔ Wurubuaarɛ adɛ so mɔ laa kisee wɔra daa Wura Deefidi ɔnaanabi? 36Yɛgɛ Wurubuaarɛ Oduduu mɔ gi nyiile Wura Deefidi ne mɔ gbaa-gbaa gi wolaa tɔgɛ kaasɛ mɔ ilaa yela yɛɛ,

‘Wurubuaarɛ laa tɔgɛ sa me-Wura mɔ yɛɛ,

“Baa kyena me-gibaa gyisɛ so de me‑rɛ fo aꞌ gyi gɛwura

de nꞌ yɛgɛ foꞌ kyise fo-akyobo de fo-ayaa.” ’ ”

37Yesu gi kii lɛɛ gɛsɛ yɛɛ, “Imɔso Deefidi gbaa-gbaa kya terɛ kaasɛ yɛɛ ‘me-Wura’ faa mɔ, nnɛ so ne ɔ laa kisee wɔra daa Deefidi ɔnaanabi?”

Sakpii ɔbono ɔ bo nfono mɔ pɛwu gi nu Yesu ilaa tɔgɛsɛ mɔ, i wɔra mɔmɔ ɔkon kyɔde.

Yesu Gi Lɛɛ Nbara Aŋmarasɛbo Mɔ Gidebi Nyiile

38Yesu kya nyiile asa mɔ ilaa mɔ, ɔ tɔgɛ sa mɔmɔ yɛɛ, “Fɛꞌ kerɛ fɛye-nyoro so dɔɔdan de aye Gyuda awura nbara aŋmarasɛbo adɛ. Mɛ kya laarɛ daa ngbɛ belɛ-belɛ gisuu naa asa dɔ. Mɛ kya laarɛ de asa mɛꞌ terɛ mɔmɔ yɛɛ ‘Abelɛnsɛ’ de mɛꞌ kyu buubuu faala ɔmɔ sansana de ɔkamaasɛ oꞌ wu. 39Ne fɛɛ mɛ kpe mɔmɔ-akyangbon dɔ abɛɛ mɛ laa gyi gɛkɛ belɛ mɔ, abelɛnsɛ de anyamesɛ gbaaꞌgbaa ikyenaten ne mɛ kya laarɛ gikyena. 40Mɔmɔ gɛnen asa abono ne n kya kii kudi akyii ikulaabo mɔmɔ‑rɛ mɔmɔ-biana gyi, yɛgɛ mɛ laa dalaa mɔ, mɛ kya dalaa faa bolo-bolo de asa mɛꞌ nyɛ yen mɔmɔ yɛɛ mɛ nyi gɛdalaa. Owi ɔbono Wurubuaarɛ laa gyi mɔmɔ-nbɛlɛ mɔ, mɔmɔ-gisobiidɛ gi laa nyaakyɔ too.”

Yesu Gi Yen Okulaabo Yenbo Ɔko

41Yesu tɛ Wurubuaarɛ ɔson obu gikpaara mɔ so, mɔ-ansi a sa de aterenbi gidɛkaa. Nno ne asa mɛ kya kyu aterenbi abono mɛ kya kyɛɛ Wurubuaarɛ mɔ wɔra. Imɔso Yesu tɛ ɔ kerɛ asa sakyɔ abono mɛ kya baa too aterenbi mɔ. O wu aterenbi awura sakyɔ mɛ kya baa too aterenbi belɛ-belɛ mɛ kya wɔra gidɛkaa mɔ dɔ. 42Nfono mɔ, ɔkyii okulaabo yenbo ɔko gi ba. Ne o kyu aterenbi abi anyɔ kyu too wɔra gidɛkaa mɔ dɔ. 43Yesu gi wu gɛnen mɔ, ɔ terɛ mɔ-akasɛbo mɔ, ne o nyiile mɔmɔ yɛɛ, “Iŋ gyɛ fɛ wu okulaabo yenbo baarɛ? Gɛsintin ne nꞌ kya tɔgɛ fɛye faa, ɔkyii baarɛ gi kyɛɛ Wurubuaarɛ aterenbi don asa sɛnsɛ abono mɛ kya too mɔ pɛwu. 44I kya nyiile yɛɛ asa adɛ pɛwu mɛ kya gyɔgɛ mɔmɔ-aterenbi dɔ daa kyu baa kyɛɛ Wurubuaarɛ. Ɔkyii mɔ berɛ, ipii ibono ɔ bo ne nkana imɔ ne ɔ tɛ ɔ kpasa de mɔ, imɔ pɛwu ne o kyu baa kyɛɛ Wurubuaarɛ faa.”

Gɛnɔ Pobɔrɔ

© Wycliffe Bible Translators 2001, 2006

More Info | Version Index