Search form

Maako 2

Yesu Gi Kyɛ Ɔtɛgɛsɛ

1Imɔ nkɛ kalɛsɛ gɛmara mɔ, Yesu gi kii ba Kapɛɛniyon ɔsowolɛ so. Ne i nu gyan de ɔsowolɛ mɔ yɛɛ Yesu gi kii ba; ɔ bo mɔ-gɛten dɔ. 2Imɔso asa mɛ baa gyan mɔ asɛ faa fiye‑e. Mɛ gɛnda, ibono isa mɛŋ baa nyɛ ɔkpa tu ba gɛbunono asɛ. Ɔ kya tɔgɛ Wurubuaarɛ agyɛbi ɔ kya sa mɔmɔ. 3Mɛ bo nno gɛnen mɔ, asa ako mɛ kpaa kyu ɔtɛgɛsɛ ɔko ba mɔ asɛ. Anyen anan ne n sola mɔ ba. 4Asa mɛ nyaakyɔ nno so mɔ, abono mɛ sola ɔlɔbo mɔ ba mɔ mɛŋ nyɛ ɔkpa kyu mɔ loo Yesu asɛ obu mɔ dɔ de gɛbunono so. Imɔso mɛ dii obu mɔ soso maragɛ mɔ de nfono so Yesu yelɛ mɔ ŋmaraa, ne mɛ kpelegɛrɛ ɔlɔbo mɔ mɔ‑rɛ mɔ-gifengen loo de ɔmaragɛten mɔ kyu mɔ yela Yesu asɛ. 5Yesu gi wu yɛɛ asa adɛ mɛ sɔɔ mɔ gyi yɛɛ Wurubuaarɛ ɔlon bo mɔ dɔ mɔ, ɔ tɔgɛ sa ɔtɛgɛsɛ mɔ yɛɛ, “Me-bi, nɛ kyu fo-ilaa nyɛnyɛn ibono fo wɔra Wurubuaarɛ mɔ kyu kyɛɛ fo.”

6Yesu gi tɔgɛ gɛnen mɔ, Gyuda awura nbara aŋmarasɛbo ako mɛ tɛ nno. Mɛ kya taasɛ mɔmɔ-asen dɔ yɛɛ, 7“Ɔkpa ɔmɔ so ne ɔnyen baarɛ kya tɔgɛ gɛnen? Ɔ kya tɔngɛ fɛɛ mɔ ne n gyɛ Wurubuaarɛ. Ne iŋ gyɛ Wurubuaarɛ wolɛ mɔ, fo anɛ ne nan taalɛ kyu ɔko ilaa nyɛnyɛn ibono ɔ wɔra Wurubuaarɛ mɔ kyu kyɛɛ mɔ?” 8Ayaa abono so mɔ, Yesu gi bii mɔmɔ-nwɔnsa nbono mɛ kya sa mɔ, ne ɔ taasɛ mɔmɔ yɛɛ, “Menɛ n wɔra so ne fɛ kya sa gɛnen nwɔnsa ndɛ? 9Nan tɔgɛ ilaa inyɔ sa ɔtɛgɛsɛ baarɛ. Giko ne n gyɛ yɛɛ,

‘Nɛ kyu fo-ilaa nyɛnyɛn ibono fo wɔra Wurubuaarɛ mɔ kyɛɛ fo.’

Ginyɔsɛ mɔ ne n gyɛ yɛɛ,

‘Koso, puru fo-gifengen de foꞌ naa.’

Imɔ inyɔ idɛ dɔ mɔ, imɔmɔ ne fɛ laa wu de fɛye-ansi? 10N kya laarɛ de fɛꞌ nyɛ bii yɛɛ me, anyamesɛ pɛwu mɔmɔ-daa mɔ, n bo ɔkpa gɛsinkpan so de nꞌ kyu asa ilaa nyɛnyɛn ibono mɛ kya wɔra Wurubuaarɛ mɔ kyɛɛ mɔmɔ.”

Gɛnen so mɔ, o kisee tɔgɛ sa ɔtɛgɛsɛ mɔ yɛɛ, 11“Nꞌ tɔgɛ sa fo yɛɛ koso, puru fo-gifengen de foꞌ naa kpe gɛwi.” 12Gɛsintin, ayaa abono so mɔ, ɔnyen mɔ gi koso ne o puru mɔ-gifengen, ne ɔ naa lii asa mɔ dɔ. Ɔkamaasɛ ɔbono ɔ bo nfono mɔ gi wu mɔ mɔ, i wɔra mɔ giyan. Mɛ san mɛ kya yen Wurubuaarɛ, mɛ kya tɔgɛ yɛɛ mɛ mɛŋ ti wu imɔ idɛ ɔnan gɛkaako kerɛ.

Yesu Gi Terɛ Lɛfi Yɛɛ Ɔꞌ Baa Wɔra Mɔ-Ɔkasɛbo

13Yesu gi kii naa kpe ɔbon mɔ gigengen. Sakpii belɛ ɔko gi ba mɔ asɛ nno, ne o nyiile mɔmɔ ilaa. 14Yesu gi nyiile mɔmɔ ilaa ta mɔ, ɔ naa ɔ kya kyon mɔ, o wu Lɛfi, Alefayo mɔ-bi, tɛ lɛnpoo ɔsɔɔten, ɔ kya sɔɔ lɛnpoo, ne Yesu gi tɔgɛ mɔ yɛɛ, “Baa buu me de foꞌ wɔra me-ɔkasɛbo.” Ne Lɛfi gi koso baa buu mɔ.

15Imɔ gɛmara mɔ, Yesu tɛ Lɛfi gɛten dɔ ɔ kya gyi mɔ, lɛnpoo asɔɔbo abono Gyuda awura asɛ mɔ mɛ gyɛ asa nyɛnyɛn mɔ de ilaa nyɛnyɛn awɔrabo sɛnsɛ sakyɔ mɛ baa tu mɔmɔ, ne mɔmɔ‑rɛ mɔmɔ mɛ wɔra abaa gyi dabɔlɛ. Lɛnpoo asɔɔbo de ilaa nyɛnyɛn awɔrabo abono mɛ buu Yesu mɔ mɛ nyaakyɔ. 16Gyuda awura nbara aŋmarasɛbo abono mɛ gyɛ Farasii gikpen mɔ dɔ awura mɔ mɛ wu yɛɛ lɛnpoo asɔɔbo de ilaa nyɛnyɛn awɔrabo mɔmɔ‑rɛ Yesu mɛ kya gyi mɔ, mɛ taasɛ Yesu akasɛbo mɔ yɛɛ, “Menɛ n wɔra so ne fɛye-ɔbelɛnsɛ kya wɔra abaa gyi de gɛnen asa adɛ?”

17Yesu gi nu gɛnen mɔ, ɔ tɔgɛ sa mɔmɔ yɛɛ, “Fɛɛ gɛnɔɔbono ɔlɔbo tiri ɔkyɛbo mɔ, gɛnen kee ne ilaa nyɛnyɛn awɔrabo mɛ tiri me, Yesu, ne. I mɛŋ gyɛ abono mɛ bo alanfiya mɔ ne n tiri ɔkyɛbo. Fɛꞌ bii yɛɛ ilaa nyɛnyɛn awɔrabo ne nɛ ba de nꞌ baa tɔgɛ yɛɛ mɛꞌ wɔra me-akasɛbo. I mɛŋ gyɛ abono mɛ nyi yɛɛ mɛ ti mɛ gyɛ gɛsintin awura mɔ so ne nɛ ba.”

Asa Ako Mɛ Taasɛ Yesu Ilaa Kyu Lii Nnɔ Ŋminde So

18Owi ɔko dɔ mɔ, i ba yɛɛ Gyɔn akasɛbo de Farasii awura akasɛbo mɛ kya ŋminde nnɔ. Nfono ne asa ako mɛ baa taasɛ Yesu yɛɛ, “Gyɔn akasɛbo mɛ kya ŋminde nnɔ. Farasii awura akasɛbo kee mɛ kya ŋminde nnɔ. Ne menɛ n wɔra ne fo-lɛɛ akasɛbo mɔ berɛ, mɛŋ kya ŋminde nnɔ daa?”

19Yesu gi lɛɛ gɛnɔ da mɔmɔ gikpalɛ yɛɛ, “I mɛŋ gyɛ aberɛ adɛ ne mɛ laa wɔra gɛnen. I dɛ daa fɛɛ gɛnɔɔbono aye Gyuda awura a kya kpii ɔkyii mɔ. Aꞌ kyu yɛɛ me ne n gyɛ ɔkyiifɔ mɔ-kuli. Owi ɔbono me-kyɛmenɛana mɛ ba me asɛ a san a kya gyi ɔkon mɔ, i kaaborɛ mɛꞌ ŋminde nnɔ? I maŋ sa gɛnen. 20I laa baa fo owi ɔko mɔ, i laa puru ɔkyiifɔ mɔ-kuli mɔ lii mɔ-kyɛmenɛana asɛ. Lii gɛnen owi ɔbono kyu kyon mɔ, i laa sa de mɛ ŋminde nnɔ kon.”

Yesu Gi Nyiile Asa Yɛɛ Ɔ Bara Akyenabi Pobɔrɔ

21Yesu gi kii da mɔmɔ gikpalɛ kyu nyiile yɛɛ ɔ bara akyenabi pobɔrɔ. Ɔ da gikpalɛ mɔ yɛɛ, “Nengyene gikuru dedaa gi tɛɛ mɔ, mɛŋ kya kyu gikuru pobɔrɔ gipanan kyu baa tii ɔtɛɛten mɔ. Fɛ wɔra gɛnen mɔ, gikuru pobɔrɔ mɔ gɛten i laa kyigi lɛɛ de iꞌ wɔra ɔbɔ belɛ nyɛ ibono i wolaa tɛɛ mɔ.”

22Aꞌ kii laa ansi kerɛ gɛnɔɔbono mɛ kya kyu nta kyu wɔra nbuɛ iwolɛ dɔ mɔ de aꞌ kerɛ. Ɔko maŋ kyule kyu nta pobɔrɔ kyu wɔra nta ɔwɔraten iwolɛ dedaa dɔ. Ɔbono ɔ wɔra gɛnen mɔ, gyɛrɛbi ne ɔ kya laarɛ. Nta mɔ gi laa paadɛ nta ɔwɔraten iwolɛ mɔ de nta mɔ giꞌ duuli fuɛ de iwolɛ mɔ, mɔ, kee iꞌ nyida. Mɛ kya kyu nta pobɔrɔ kyu wɔra daa nta ɔwɔraten iwolɛ pobɔrɔ dɔ.

Yesu Bo Ɔlon Gɛkɛ Kyoolasɛ So

23Gɛkɛ kyoolasɛ gɛko mɔ, Yesu mɔ‑rɛ mɔ-akasɛbo mɔ mɛ naa mɛ kya kpe mɔmɔ-nten kpesɛ, ne mɛ baa loo awayu ndɔɔ nko dɔ. Mɛ naa awayu mɔ dɔ mɛ kya kpe mɔ, Yesu akasɛbo mɔ mɛ yii gɛsɛ mɛ kya kyadɛ awayu mɔ, mɛ kya fɔlɔgɛ mɛ kya wɛ. 24Farasii gikpen mɔ dɔ awura ako mɛ wu mɔmɔ gɛnen mɔ, mɛ taasɛ Yesu yɛɛ, “Kerɛ, fo-akasɛbo mɔ mɛ kya kyadɛ awayu adɛ faa, fo mɛŋ nyi yɛɛ gɛsun ne mɛ kya wɔra aye-gɛkɛ kyoolasɛ mɔ dɔ faa? Aye-nbara giŋ kya sa ɔkpa gɛnen.”

25-26Ne Yesu gi lɛɛ gɛnɔ sa ɔmɔ yɛɛ, “Fɛye yɛɛ iŋ dɛ ɔkpa gɛnen faa mɔ, imɔso fɛŋ ti kalɛ Wura Deefidi mɔ‑rɛ mɔ-nanboana ilaa Wurubuaarɛ agyɛbi mɔ dɔ kerɛ? Mɛ ŋmarasɛ nno yɛɛ owi ɔko dɔ mɔ Abiyata gi wɔra Wurubuaarɛ asunbi alɛɛbo gɛmu. Abiyata gɛkyena dɔ mɔ, gɛkɛ gɛko dɔ mɔ, Wura Deefidi mɔ‑rɛ mɔ-nanboana mɛ kya wu gɛnsipɛɛrɛ ne akon a dɛ ɔmɔ. Imɔso ɔ loo Wurubuaarɛ ɔson panpan mɔ dɔ kpaa puru bodobodo ɔbono asa mɛ kya kyu bara Wurubuaarɛ mɔ. Naafo aye-nbara mɔ giŋ kya sa ɔkpa fɛɛ fo nyamesɛ giyan foꞌ nyɛ gyi gɛnen bodobodo ɔbono, gɛnen mɔ, Gyuda awura asunbi alɛɛbo wolɛ. Wura Deefidi, mɔ, gi gyi bodobodo mɔ iko ne o kyu iko kee sa mɔ-nanboana mɔ.”

27Imɔso Yesu gi lɛɛ gɛsɛ sa mɔmɔ yɛɛ, “Fɛꞌ nu yɛɛ Wurubuaarɛ gi yela gɛkɛ kyoolasɛ sa daa anyamesɛ. Ɔ mɛŋ lɛɛ anyamesɛ mɔ sa gɛkɛ kyoolasɛ. 28Imɔso me, anyamesɛ pɛwu mɔmɔ-daa mɔ, n bo ɔlon dabɔlɛ gɛkɛ kyoolasɛ mɔ so.”

Gɛnɔ Pobɔrɔ

© Wycliffe Bible Translators 2001, 2006

More Info | Version Index