Search form

Filipayi 3

Fɛꞌ Keda Wura Yesu Ɔson

1Me-nanboana Wura Yesu ɔson mɔ dɔ, ibono i san mɔ ne n gyɛ yɛɛ fɛꞌ yɛgɛ iꞌ wɔra fɛye ɔkon fɛye‑rɛ Wura Yesu ginyamesɛ kolon mɔ so. Ilaa ibono nɛ wolaa ŋmarasɛ bunge fɛye mɔ, nɛ kii ŋmarasɛ imɔ kii bunge fɛye mɔ, i maŋ loo me. I laa kpaa fɛye daa. 2Fɛꞌ kerɛ fɛye-nyoro so dandan. Ako mɛ dɛ nwɔnsa nyɛnyɛn ma‑a wɔra aye-gɛsun mɔ ɔnan. Mɛ kya laarɛ mɛꞌ nyɛ fɛye penɛ daa. Awɔrɛ giten ilaa ne n kpɛ i tiri ɔmɔ. 3Iŋ gyɛ awɔrɛ giten ne n kya nyiile yɛɛ nyamesɛ gyɛ Wurubuaarɛ sonbo. Ilaa ibono i kya nyiile yɛɛ a gyɛ Wurubuaarɛ asonbo gɛsintin mɔ ne n gyɛ yɛɛ a kya kyu Wurubuaarɛ Oduduu mɔ kyu son mɔ. A kya diirɛ aye-nyoro kyu naa daa de Kirisito Yesu ilaa wɔrasɛ wolɛ so. A kya kine yɛɛ a maŋ ka gyan aye anyamesɛ-lɛɛ gidebi so.

4I bo no yɛɛ nan taalɛ ka gyan me-itiibilaa de me-nbara gigyi so. Fɛɛ ɔko laa taalɛ ka gyan mɔ-itiibilaa de mɔ-nbara gigyi so de iꞌ mɔlɛgɛ mɔ mɔ, nkana me ne nan wɔra ɔgyangbarabo. 5Imɔ gɛsɛ ne n gyɛ yɛɛ mɛ korogɛ me mɔ, imɔ gɛkɛ kuesɛ mɔ, mɛ ten me-giwɔrɛ Wurubuaarɛ nbara mɔ ɔkpa so. N gyɛ daa Isirale awura abono Wurubuaarɛ gi yela mɔ-nbara sa mɔ obi. Nɛ lii daa Bɛngyamin gɛten dɔ. Me‑rɛ me-sɛ de me-nyi pɛwu aye-gɛdɛ ne n gyɛ Hiiburu, aye Gyuda awura gɛdɛ mɔ. Wurubuaarɛ nbara mɔ ne n tiri me so mɔ, nɛ baa wɔra Farasii awura gikpen mɔ dɔ isa. 6Nɛ pɛɛrɛ ginsi sa Wurubuaarɛ nbara mɔ gikyɔ. Gɛnen so gbaa mɔ, nɛ wu yɛɛ Yesu asonbo mɔ mɛ kya son Wurubuaarɛ ɔkpa banban ɔko so mɔ, nɛ biidɛ ɔmɔ-giso. N kya gyi Wurubuaarɛ nbara mɔ so ibono ɔko mɛŋ wu ilaa nyɛnyɛn iko me-nyoro so tɔgɛ.

7Imɔ‑rɛ imɔ gɛnen gbaa mɔ, ilaa ibono nkana n nyi yɛɛ imɔ ne nan mɔlɛgɛ me Wurubuaarɛ asɛ mɔ, meŋ baa mi‑i ka gyan imɔ so. Gɛnɔɔbono nɛ nyɛ bii Yesu Kirisito so mɔ, nɛ kyu me-nbara so gigyi mɔ pɛwu yɛɛ iŋ baa i gyɛ ilaa gbaaꞌ iko sa me. 8Gɛsintin mɔ, n kya kyu ilaa kamaasɛ yɛɛ iŋ baa i bo ilaa dɔ. Ibono i don ilaa kamaasɛ gbaa bun sa me mɔ ne n gyɛ ibono nɛ nyɛ bii me-Wura Kirisito Yesu. Kyu lii Kirisito so mɔ, nɛ taa ilaa kamaasɛ ibono nkana n kya wɔra mɔ yɛgɛ. Nɛ san kyu imɔ yɛɛ imɔ pɛwu i gyɛ daa gibiinaa so ilaa. Imɔ ne nan yɛgɛ ne Yesu Kirisito laa nyɛ wɔra me-lɛɛ 9de me‑rɛ mɔ a san wɔra nyamesɛ kolon. Maŋ baa tɔgɛ yɛɛ nan gyi Wurubuaarɛ nbara mɔ so me-gibaa so de oꞌ kyu me yɛɛ me-gisen dɔ i boran. Ɔ kya kyu me-gisen dɔ yɛɛ i boran kyu naa daa de gikagyan gibono nɛ ka gyan Kirisito so mɔ. 10Nɛ too ilaa kamaasɛ fuɛ daa de nꞌ nyɛ bii Kirisito dɔɔdan. N kya laarɛ nꞌ wu mɔ-ɔlon ɔbono ɔ bo ne ɔ taalɛ kyingi lii ibuni dɔ mɔ, de nꞌ wu mɔ-awɔrɔfɔɔ mɔ ɔnan kee, de nꞌ baa wɔra fɛɛ mɔ, gɛnɔɔbono ɔ taalɛ wuꞌ sa asa mɔ 11de, Wurubuaarɛ gi kyule mɔ, me kee nꞌ nyɛ kyingi lii ibuni dɔ gɛnen.

Abono Mɛ Ti Sɛɛ Wurubuaarɛ Ɔson Dɔ Mɔ Nwɔnsa Ɔnan

12I mɛŋ gyɛ yɛɛ me-gibaa gi ti yii ilaa ibonoana n darɛ faa abɛɛ nɛ ti wɔra imɔ kpaa logɛ berɛ. N san n dɛ imɔ dɔ n kya pɛɛrɛ ansi de nꞌ laa gibaa keda ilaa dɛnsɛ ibono so Kirisito Yesu gi laa gibaa keda me kyu me wɔra mɔ-lɛɛ mɔ. 13Me-nanboana Yesu asonbo, ilaa ibono n kya laarɛ mɔ, meŋ kya kyu imɔ yɛɛ me-gibaa gi ti yii imɔ. Ilaa kolon ibono n kya wɔra mɔ ne n gyɛ yɛɛ n kya lɛɛ ansi taa ibono i bo me-gɛmara mɔ pɛwu yɛgɛ de nꞌ san nyanga ansi selɛ n gya ibono i bo me-ansi dɔ mɔ. 14Wurubuaarɛ dɔ ilaa ne nɛ nyanga ansi n selɛ n gya gɛnen. Imɔso ne Wurubuaarɛ gi tɔgɛ me yɛɛ nꞌ kyu me-nyoro sa mɔ de oꞌ kyu gɛnen ilaa ibono sa me kyu naa de me‑rɛ Kirisito Yesu ginyamesɛ kolon mɔ so.

15Fɛꞌ yɛgɛ aye abono a ti sɛɛ Wurubuaarɛ ɔson mɔ dɔ mɔ aꞌ sa daa me-gɛwɔnsa gɛdɛ ɔnan. Nengyene fɛ kya sa nwɔnsa nko kpɛi berɛ mɔ, Wurubuaarɛ ne nan lɛɛ gɛsɛ nyiile fɛye. 16Imɔ‑rɛ imɔ gɛnen mɔ, fɛꞌ yɛgɛ de aꞌ puge ibono ɔkara a ti a dɛ a tɛ faa dɔ.

Gɛkyena Gɛbono Gɛ Kya Bara Ansikyu Mɔ

17Me-nanboana Yesu asonbo, fɛꞌ kasɛ gɛnɔɔbono n dɛ mɔ de fɛꞌ kerɛ asɛnsɛ abono a nyiile mɔmɔ ne mɛ tɛ gɛnen gikyenabi mɔ de fɛꞌ kasɛ mɔmɔ kee. 18I kya nyiile yɛɛ asa abono mɛ mɛŋ dɛ akyenabi abono ɔnan mɔ mɛ nyaakyɔ. Nɛ wolaa tɔgɛ mɔmɔ-ilaa sa fɛye. Idɛ kon n kii mi‑i tɔgɛ ɔmɔ so ilaa mi‑i sa fɛye faa, me-ansi a kya kpelegɛ nkyu gbaa. Mɔmɔ-gɛkyena gɛ dɛ daa fɛɛ asa abono mɛ kya kyo amɔlɛgɛ lɛwu ɔbono Yesu gi wuꞌ lɛwu oyii so mɔ. 19Gɛnen asa abono mɛ laa wu ilaa ibono mɛ laa naa de mɔ. Mɛ laa fuɛ mɔmɔ-lɛwu gɛmara. Mɔmɔ-itɔ ne mɛ kya son. Ilaa ibono i gyɛ ipeeli ilaa mɔ, imɔ, mɔ, ne mɛ kya kyu gyiide. Mɔmɔ-nwɔnsa gi gyan daa gɛsinkpan ilaa wolɛ so.

20Aye abono a kya son Yesu mɔ berɛ, aye-gɛwi ne n gyɛ Wurubuaarɛ dɔ. Wurubuaarɛ dɔ ne aye-ansi a gyan yɛɛ ɔko laa lii de ɔꞌ baa mɔlɛgɛ aye. Mɔ ne n gyɛ Wura Yesu Kirisito. 21Ɔ laa baa kyɛɛgɛ aye-anyamesɛ nyoro gibi gibono giŋ bo giko dɔ mɔ wɔra fɛɛ mɔ-lɛɛ nyoro nbono gi bo nyisigyi mɔ. Ɔlon ɔbono ɔ bo ne ɔ kya taalɛ yɛgɛ ilaa kamaasɛ i kya bara imɔ-nyoro gɛsɛ sa mɔ mɔ ne ɔ laa kyu kyɛɛgɛ aye-nyoro mɔ gɛnen.

Gɛnɔ Pobɔrɔ

© Wycliffe Bible Translators 2001, 2006

More Info | Version Index