Search form

Filipayi 4

1Imɔso me-nanboana Yesu asonbo, fɛye abono n kya laarɛ fɛye-ilaa mɔ, n kya nyingi fɛye so. Fɛ kya yɛgɛ i kya wɔra me ɔkon ne fɛ kya kosorɛ me-gimu. Me-kyɛmenɛana laarɛsɛ, fɛꞌ yelɛ fɛye-ayaa so girin Wura Yesu ɔson mɔ dɔ fɛɛ gɛnɔɔbono nɛ nyiile fɛye mɔ.

Gɛnɔɔbono Fɛ Laa Nyɛ Gisen Yuuli Mɔ

2N kya kolɛ Yuwodiya ne nꞌ kya kolɛ Sintikii yɛɛ mɛꞌ tɔgɛ kyule abara Wura Yesu ginyen dɔ. 3Fo ɔbono mɔ fo gyɛ me-nanbo gɛsun mɔ dɔ gɛsintin so mɔ, fo‑o fo mɔ kee, n kya kolɛ fo yɛɛ foꞌ kpaa gɛnen akyii anyɔ adɛ de mɛꞌ tɔgɛ kyule abara. Me‑rɛ ɔmɔ ne n kpon Yesu ɔkalan mɔ so gɛsun mɔ giwɔra dɔ. Me‑rɛ ɔmɔ ne n wɔra gɛsun, dabɔlɛ de Kelɛmɛntɛ mɔ‑rɛ me-nanboana asɛnsɛ abono Wurubuaarɛ gi ŋmarasɛ mɔmɔ-anyen wɔra mɔ-ɔwolɛ dɔ yɛɛ mɛ laa nyɛ ɔkyenaten mɔ asɛ mɔ.

4Owi kamaasɛ dɔ mɔ fɛꞌ yɛgɛ iꞌ wɔra fɛye ɔkon kyu naa de fɛye‑rɛ Wura Yesu ginyamesɛ kolon mɔ so. Nꞌ kii mi‑i tɔgɛ imɔ ginyɔsɛ yɛɛ fɛꞌ yɛgɛ iꞌ wɔra fɛye ɔkon. 5Fɛꞌ kyu gisen kyena de asa kanpɛ de ɔkamaasɛ oꞌ wu. I kya nyiile yɛɛ owi ɔbono Wura Yesu laa kii ba mɔ gi fuude. 6Fɛ mɛŋ sa fɛꞌ kyena de nwɔnsa iko‑rɛ iko dɔ. Ilaa kamaasɛ ibono i laa ba mɔ, fɛꞌ kyu too Wurubuaarɛ ansi dɔ. Fɛꞌ dalaa kolɛ mɔ, de fɛꞌ kyu afaala sa mɔ kee fɛye-ndalaa dɔ. 7Fɛ kya dalaa gɛnen mɔ, fɛ laa nyɛ Wurubuaarɛ gisen yuuli gibono ɔ kya sa anyamesɛ ne mɛŋ kya taalɛ bii imɔ-ɔkara mɔ. Fɛye-asen de fɛye-nwɔnsa gi laa kyena fɛye gɛten kolon kyu naa de fɛye‑rɛ Kirisito Yesu ginyamesɛ kolon mɔ so.

8Me-nanboana Yesu asonbo, pɛi de me-gɛnɔ gɛꞌ yii mɔ, nꞌ tɔgɛ fɛye yɛɛ fɛꞌ kpɛ fa‑a sa gɛwɔnsa kyu lii daa gɛsintin ilaa so, nyisigyi ilaa so, gisen dɛnsɛ ilaa so, ilaa ibono i dɛ ɔkpa mɔ so, ilaa ibono i bo kanpɛ mɔ so, de ilaa ibono i bo ɔbolɛ mɔ so. Ilaa kamaasɛ ibono i boran ne ayenbi a kya kaaborɛ imɔ mɔ, imɔ ibonoana so ne fɛꞌ kyu fɛye-nwɔnsa gyan. 9Ilaa ibono fɛ kasɛ, ne fɛ sɔɔ kyule, ne fɛ nu, ne fɛ wu lii me asɛ mɔ, imɔ ne fɛꞌ wɔra. Fɛ wɔra gɛnen mɔ, fɛye‑rɛ aye-gisen yuuli gɛmu Wurubuaarɛ fɛ laa kyena.

N Kya Faala Fɛye Ibono Fɛ Bunge Me Ilaa Mɔ

10Kyu lii aye-Wura Yesu so mɔ i bo me ɔkon gɛsintin so yɛɛ idɛ kon ibono fɛ bunge me ilaa faa mɔ, fɛ kii lɛɛ nyiile me yɛɛ fɛ kya nyingi me so. Nkana fɛ kya nyingi me so berɛ. Fɛ mɛŋ nyɛ ɔkpa daa de fɛꞌ lɛɛ imɔ nyiile me. 11Iŋ gyɛ yɛɛ n kya tɔgɛ yɛɛ ilaa iko i tiri me berɛ daa. Me berɛ, nɛ kasɛ bii yɛɛ ilaa kamaasɛ ibono i tu me mɔ, i kaabo sa me. 12Ayen a dɛ me mɔ, n nyi me-nyoro akedabi. Ne ilaa i kii gbigi de me mɔ, n nyi me-nyoro akedabi. Nɛ kasɛ ne nɛ bii gɛnen akyenabi adɛ. Ilaa kamaasɛ ibono i laa tu me mɔ, n kya sɔɔ abaa anyɔ. Agyudɔ a gbigi me asɛ, abɛɛ akon a tɔrɔ me so, atɔ a bo me asɛ gikyɔ abɛɛ ayen ne n dɛ me mɔ, imɔ pɛwu dɔ mɔ, n kya bii me-nyoro akedabi. 13Me‑rɛ Yesu Kirisito ginyamesɛ kolon dɔ so mɔ, nan taalɛ wɔra ilaa kamaasɛ. Mɔ ne n kya sa me ɔlon. 14Imɔ‑rɛ imɔ gɛnen mɔ, fɛ kpaa me me-ɔlaawusɛ dɔ faa mɔ, fɛ gyɛ asa. 15Fɛɛ gɛnɔɔbono fɛye Filipayi awura fɛ nyi mɔ, lii owi ɔbono fɛ daa ginu Yesu ɔkalan konkonsɛ mɔ ne nɛ koso lii fɛye asɛ Masadoniya gɛsinkpan so mɔ, fɛye-wolɛ ne n gyɛ Yesu asonbo gikpen gibono fɛ kyu too fɛye-nyoro so yɛɛ fɛ laa kerɛ me so de nꞌ naa mi‑i wɔra Yesu gɛsun mɔ. Fɛye-gibaa gi kya tu me ne me-gɛnɔ mɔ gɛ kya kpe fɛye asɛ. 16N san n bo fɛye-gɛsinkpan so Tɛsalonika ɔsowolɛ so gbaa mɔ, fɛye-gibaa mɔ gi tu me nno mɔ, iŋ gyɛ gikolon.

17I mɛŋ gyɛ yɛɛ ilaa ibono fɛ kpɛ fa‑a sa me mɔ ne n tiri me. Ntɛɛla nbono fɛ laa nyɛ Wurubuaarɛ dɔ ne i laa kpɛ i kya nyaakyɔ i kya too mɔ ne n tiri me. 18Ilaa ibonoana pɛwu fɛ kyu sun Epaforoditusɛ yɛɛ oꞌ kyu bara me mɔ, i yii me-gibaa. Fɛ yɛgɛ nɛ nyɛ ilaa kamaasɛ ibono i tiri me mɔ kii san. Ilaa ibonoana fɛ bunge me mɔ, i dɛ fɛɛ asunbi bofensɛ ne fɛ lɛɛ sa Wurubuaarɛ. Wurubuaarɛ gi sɔɔ amɔ, ne a gyi mɔ-ginsi. 19Me-Wura Wurubuaarɛ mɔ ne nan sa fɛye fɛye-ilaa kamaasɛ ibono i tiri fɛye mɔ kyu naa de fɛye‑rɛ Kirisito Yesu ginyamesɛ kolon mɔ so. Wurubuaarɛ ne n gyɛ ɔbono ɔ tansi ɔ bo ilaa dɛnsɛ kamaasɛ. 20Nyisigyi ɔꞌ wɔra aye-sɛ Wurubuaarɛ-lɛɛ gɛkpaa-gɛkpaa. Iꞌ ba gɛnen.

Afaala Laalaalogɛ

21Fɛꞌ faala ɔkamaasɛ ɔbono Wurubuaarɛ gi lɔrɔ yela sa mɔ-nyoro kyu lii mɔ‑rɛ Kirisito Yesu ginyamesɛ kolon so mɔ sa me. Aye-nanboana abono mɛ kya son Yesu ne mɛ bo me asɛ gɛrɛnaa mɔ pɛwu mɛ kya faala fɛye. 22Mɔmɔ abono pɛwu Wurubuaarɛ gi lɔrɔ yela sa mɔ-nyoro mɔ mɛ kya faala fɛye. Abono mɛ kya faala fɛye gikyɔ-gikyɔ mɔ ne n gyɛ abono mɛ bo Rom wura belɛ mɔ gɛten dɔ mɔ. 23Aye-Wura Yesu Kirisito ɔꞌ sa fɛye ɔkamaasɛ so gɛwɔnsa dɛnsɛ de fɛye-oduduu dɔ ilaa iꞌ wɔra ɔdan sa fɛye.

Gɛnɔ Pobɔrɔ

© Wycliffe Bible Translators 2001, 2006

More Info | Version Index