Search form

Rom Awura 15

Fɛꞌ Wɔra Ilaa Ibono I Laa Kpaa Fɛye-Nanboana Yesu Ɔson Mɔ Dɔ

1Aye abono a ka gyan Kirisito so dandan mɔ, i kaaborɛ aꞌ kpaa aye-nanboana abono mɛŋ ti ka gyan mɔ so dandan mɔ. Gɛnɔɔbono mɛ kya kyo ilaa kpɛi-kpɛi mɔ, aꞌ nyɛ gisen sa mɔmɔ. Aye dɔ ɔko ɔŋ sa ɔꞌ wɔra ilaa ibono i bo mɔ gbaa-gbaa ɔbolɛ mɔ wolɛ. 2Aye-nanboana ɔdan giwɔra so mɔ, ɔkamaasɛ ɔꞌ wɔra ilaa ibono i laa gyi ginsi de iꞌ nyɛ kpaa ɔmɔ de mɛꞌ sɛɛ Kirisito ɔson mɔ dɔ. 3I kya nyiile yɛɛ Kirisito gi ba gɛsinkpan so mɔ, mɔ kee mɛŋ wɔra ilaa ibono i gyɛ mɔ wolɛ-lɛɛ ɔbolɛ gɛlaarɛ mɔ. I bo Wurubuaarɛ agyɛbi ɔwolɛ mɔ dɔ yɛɛ Kirisito gi tɔgɛ sa Wurubuaarɛ yɛɛ,

“Asebi abono asa mɛ kyu saalɛ fo mɔ, a baa bingiri me-lɛɛ.”

4Ilaa kamaasɛ ibono mɛ wolaa ŋmarasɛ yela Wurubuaarɛ agyɛbi dɔ dedaa mɔ, mɛ ŋmarasɛ imɔ yela daa sa aye de iꞌ nyiile aye ilaa. Ilaa ibono i kya nyiile aye mɔ i kya yɛgɛ a kya nyɛ gisen ilaa kamaasɛ dɔ kpaa lii. Wurubuaarɛ agyɛbi mɔ a kya tɔgɛ wɔra aye de aꞌ nyɛ kyu aye-ansi gyan ilaa ibono Wurubuaarɛ gi ka yela sa aye mɔ so.

5Wurubuaarɛ ne n gyɛ ɔbono ɔ kya yɛgɛ a kya nyɛ gisen ilaa kamaasɛ dɔ, ne mɔ kee ne n kya tɔgɛ wɔra aye. Ɔꞌ yɛgɛ fɛye pɛwu fɛꞌ tɔgɛ kyule abara de fɛꞌ kyena fɛɛ gɛnɔɔbono Kirisito Yesu gi kyena mɔ. 6Wurubuaarɛ ɔꞌ wɔra gɛnen sa fɛye de fɛꞌ nyɛ gɛnɔ kolon de fɛye pɛwu fɛꞌ dabɔlɛ yen mɔ ɔbono ɔ gyɛ aye-Wura Yesu Kirisito mɔ-sɛ mɔ.

Asa Kpɛi-Kpɛi Mɛ Nu Yesu Ɔkalan Konkonsɛ

7Fɛɛ gɛnɔɔbono Kirisito gi sɔɔ fɛye abaa anyɔ mɔ, fɛye kee fɛꞌ sɔɔ abara abaa anyɔ gɛnen de iꞌ nyɛ kyu nyisigyi kyu sa Wurubuaarɛ. 8N kya tɔgɛ mi‑i sa fɛye yɛɛ Kirisito gi ba gɛsinkpan so mɔ, ɔ wɔra Gyuda awura ɔkpaabo de ɔꞌ lɛɛ nyiile asa yɛɛ Wurubuaarɛ gyɛ gɛsintin wura. I lii fɛɛ Kirisito ne n yɛgɛ ilaa ibono Wurubuaarɛ gi ka yela sa aye Gyuda awura anaana agyangbarasɛ mɔ i ba gɛsintin. 9Kirisito gi wɔra gɛnen daa de gɛsinkpan so asa sɛnsɛ mɛꞌ nyɛ yen Wurubuaarɛ kyu lii mɔ-gitolon gibono ɔ bo mɔ so. I bo Wurubuaarɛ agyɛbi dɔ yɛɛ,

“Gɛnen ilaa idɛ so mɔ, nan terɛ fo-ginyen dɛnsɛ

sa abono mɛ mɛŋ gyɛ Gyuda awura mɔ.

Nan bii ilon yen fo.”

10Wurubuaarɛ agyɛbi dɔ kee i tɔgɛ yɛɛ,

“Fɛye asa kpɛi-kpɛi pɛwu abono fɛ mɛŋ gyɛ Gyuda awura mɔ,

fɛꞌ bɔla Wurubuaarɛ adɛ, Gyuda awura, mɔ so

de fɛye‑rɛ ɔmɔ fɛꞌ gyi ɔkon dabɔlɛ.”

11Wurubuaarɛ agyɛbi mɔ ako kee a kii tɔgɛ yɛɛ,

“Fɛye abono fɛŋ gyɛ Gyuda awura mɔ pɛwu, fɛꞌ yen Wurubuaarɛ.

Asa kpɛi-kpɛi pɛwu, fɛꞌ yen mɔ.”

12Isaya gi tɔgɛ kyu lii ilaa idɛ so yɛɛ,

“Gyɛsi ɔnaanabi ɔko laa ba.

Mɔ ne n gyɛ ɔbono ɔ laa baa gyi gɛwura asa kpɛi-kpɛi pɛwu so.

Mɔ so ne asa kpɛi-kpɛi pɛwu mɛ laa kyu mɔmɔ-ansi gyan.”

13Wurubuaarɛ ne n kya kpaa nyamesɛ ne ɔ kya kyu mɔ-ansi gyan mɔ so. Imɔso fɛ ka gyan Yesu so faa mɔ, gɛnen Wurubuaarɛ kolon ɔbono ɔꞌ tansi sa fɛye ɔkon de gisen yuuli de fɛye-ansi aꞌ kpɛ a gyan Yesu so gɛnen kyu naa de mɔ Wurubuaarɛ Oduduu mɔ ɔlon dɔ.

Ilaa Ibono So Nɛ Ŋmarasɛ Ɔwolɛ Baarɛ Mɔ

14Me-nanboana Yesu asonbo, me gbaa-gbaa n nyi yɛɛ gidɛnsɛ giwɔra i nyaakyɔ fɛye dɔ. Fɛ nyi Wurubuaarɛ ilaa dandan, ne fɛye gbaa-gbaa fɛ laa taalɛ ka abara. 15Ɔwolɛ baarɛ dɔ mɔ, mɔ, nɛ yelɛ me-gɛbelɛnsɛ so tɔgɛ ilaa bolonsɛ ikoana nyingi fɛye kyu lii imɔ so. Wurubuaarɛ gi wɔra ilaa sa me 16ne ɔ yɛgɛ nɛ taalɛ wɔra Kirisito Yesu gɛsun ɔwɔrabo. Mɔ ne n nyiile me yɛɛ nꞌ tɔgɛ Wurubuaarɛ ɔkalan konkonsɛ kyu lii Yesu so sa asa abono mɛ mɛŋ gyɛ Gyuda awura mɔ. Nɛ wɔra fɛɛ asunbi ɔlɛɛbo ne mɔmɔ, mɔ, mɛ wɔra fɛɛ asunbi atɔ. N dɛ ɔmɔ mi‑i kperɛ Wurubuaarɛ de mɔ-Oduduu mɔ ɔꞌ lɔrɔ mɔmɔ yela sa Wurubuaarɛ de ɔꞌ nyɛ sɔɔ ɔmɔ abaa anyɔ. 17Imɔso ibono n kya wɔra gɛsun mi‑i sa Wurubuaarɛ faa, nɛ wu yɛɛ Kirisito Yesu gi kpaa me, ne nɛ taalɛ wɔra ilaa gikyɔ. Kirisito so mɔ, nan taalɛ gyiide. 18Ilaa ibono Kirisito gi kpaa me ne nɛ wɔra mɔ wolɛ ne nan lɛɛ tɔgɛ. Maŋ taalɛ tɔgɛ yɛɛ nɛ wɔra ilaa iko me-gibaa so. Mɔ ne n yɛgɛ nɛ taalɛ kpaa asa abono mɛ mɛŋ gyɛ Gyuda awura mɔ ne mɛ nyɛ nu Wurubuaarɛ gɛdɛ. Me-ilaa tɔgɛsɛ de me-ilaa wɔrasɛ ne n kpaa mɔmɔ. 19Nɛ wɔra ilaa lɛɛnyiilesɛ kpɛi-kpɛi de ilaa dɛgɛnɔsɛ kyu naa de Wurubuaarɛ Oduduu mɔ ɔlon dɔ. Mɔ-ɔlon mɔ dɔ ne nɛ taalɛ naa lii Gyɛrusalem kpaa lii ko‑o Ilirikum gɛsinkpan so n kpɛ mi‑i lɛɛ Kirisito ɔkalan konkonsɛ mɔ pɛwu gɛsɛ mi‑i sa asa. 20Ilaa ibono nɛ kyu too me-nyoro so mɔ ne n gyɛ yɛɛ nꞌ lɛɛ Kirisito ɔkalan konkonsɛ mɔ tɔgɛ sa asa nten nbonoana mɛ mɛŋ ti nu ɔkalan mɔ kerɛ mɔ. Meŋ kya laarɛ iꞌ ba yɛɛ ɔko-lɛɛ ɔpɔɔrɛ so ne nꞌ kya pɔrɔ mi‑i gyan. 21I wɔra daa fɛɛ gɛnɔɔbono mɛ ŋmarasɛ Kirisito ilaa yela Wurubuaarɛ agyɛbi dɔ mɔ. Mɛ ŋmarasɛ nno yɛɛ,

“Asa abono mɛŋ ti nyɛ de asa mɛꞌ tɔgɛ mɔ-ilaa sa mɔmɔ mɔ,

mɛ laa nyɛ wu mɔ de mɔmɔ-ansi.

Ne asa abono mɛ mɛŋ ti nu sɛi kyu lii mɔ so mɔ,

mɛ laa nu mɔ-ilaa gɛsɛ.”

N Kya Laarɛ Nꞌ Baa Laa Fɛye Yesu Asonbo Abono Fɛ Bo Rom Mɔ

22Owi kamaasɛ n kya laarɛ nꞌ baa laa fɛye mɔ, gɛsun gɛdɛ ne n kya keda me yela, ne meŋ kya nyɛ ba fɛye asɛ mɔ. 23Nperɛ berɛ meŋ baa n bo gɛsun gɛsinkpan gibaafon gidɛ so gɛrɛ. Ibono n kya laarɛ nꞌ baa laa fɛye faa, i ti wɔra nsi. 24Imɔso idɛ kon berɛ nɛ sa gɛwɔnsa yɛɛ nan baa kpe Sipeen faa mɔ, nan naa de fɛye asɛ de aꞌ tala abara ansi ŋmaraa. I fo me-gikyon mɔ, de fɛꞌ kpaa me de nꞌ taalɛ kpaa loo nfono n kya kpe mɔ. 25Owi baarɛ dɔ mɔ, me-ayaa a ti lii ibono n kya kpe Gyɛrusalem nꞌ kpaa kpaaꞌ aye-nanboana abono mɛ kya son Yesu nno mɔ. 26I kya nyiile yɛɛ Yesu asonbo akpen abono a bo Masadoniya de Akaya nsinkpan so mɔ mɛ tɔgɛ kyule abara ne mɛ too-too aterenbi lii mɔmɔ-asen dɔ de mɛꞌ kyu kpaa kpaaꞌ ayenbo abono mɛ saarɛ Yesu asonbo abono mɛ bo Gyɛrusalem mɔ. Mɛ kyu gɛnen aterenbi abono kyu wɔra me-abaa dɔ. 27Mɔmɔ gbaa-gbaa ne n kyu too mɔmɔ-nyoro so yɛɛ mɛ laa wɔra gidɛnsɛ gidɛ sa Gyuda awura ayenbo abono mɛ kya son Yesu ne mɛ bo Gyɛrusalem mɔ, yɛgɛ iŋ gyɛ yɛɛ mɔmɔ gbaa-gbaa mɛ gyɛ Gyuda awura. Mɛ kpaa mɔmɔ gɛnen mɔ, imɔ-ɔkpa so ne. I kya nyiile yɛɛ Gyuda awura mɔ kee mɛ kpaa mɔmɔ ne mɛ nyɛ oduduu dɔ ilaa tirisɛ. Imɔso i kaaborɛ abono mɛŋ gyɛ Gyuda awura mɔ mɛꞌ kpaa Gyuda awura mɔ de mɛꞌ nyɛ anyamesɛ gɛkyena dɔ ilaa tirisɛ kee. 28Imɔso nengyene nɛ nyɛ kyu aterenbi mɔ kpaa sa Yesu asonbo abono mɛ bo Gyɛrusalem mɔ, nɛ logɛ gidɛnsɛ gibono asa abono mɛ mɛŋ gyɛ Gyuda awura mɔ mɛ wɔra mɔ ne. Nfono kon mɔ nan kyu de fɛye asɛ kpe Sipeen. 29N nyi me-gisen dɔ yɛɛ nengyene nɛ ba fɛye asɛ mɔ, Kirisito laa yɛgɛ me-giba mɔ giꞌ tansi kpaa fɛye.

30Me-nanboana Yesu asonbo, Wurubuaarɛ Oduduu mɔ gɛsalaarɛ gɛbono ɔ kya kyu sa aye mɔ so mɔ, n kya kolɛ fɛye aye-Wura Yesu Kirisito ginyen dɔ yɛɛ fɛꞌ dalaa kolɛ Wurubuaarɛ sa me, fɛɛ gɛnɔɔbono me kee n dɛ aniya n kya kolɛ Wurubuaarɛ n kya sa me-nyoro mɔ. 31Fɛꞌ dalaa kpaa me yɛɛ Gyudiya gɛsinkpan so nfono n kya kpe mɔ, Wurubuaarɛ ɔꞌ mɔlɛgɛ me lii asa abono mɛŋ kya sɔɔ Yesu gyi mɔ abaa dɔ. Aꞌ dalaa kee yɛɛ Yesu asonbo abono mɛ bo Gyɛrusalem mɔ mɛꞌ sɔɔ ilaa ibono nan kyu kperɛ mɔmɔ mɔ abaa anyɔ. 32I ba gɛnen mɔ, Wurubuaarɛ gɛlaarɛ dɔ mɔ, nan nyɛ ba fɛye asɛ de ɔkon de me‑rɛ fɛye aꞌ kyena de iꞌ keda aye-nyoro. 33Wurubuaarɛ ɔbono ɔ gyɛ gisen yuuli gɛmu mɔ ɔꞌ kyena fɛye dɔ. Iꞌ ba gɛnen.

Gɛnɔ Pobɔrɔ

© Wycliffe Bible Translators 2001, 2006

More Info | Version Index