Search form

1 Timòfi 3:16

16Sé lésisyon-an ki an wilizyon nou-an si tèlman gwan, nou pa sa janmen di yo pa vwé.

Jézi vini an lachè-a kon yon nonm.

Lèspwi-a fè nou wè tout sa Jézi té ka di-a sété lavéwité.

Sé nanj-lan wèʼy.

Moun pwéché Bon Nouvèl-la konsèné Jézi Kwi anpami sé nasyon-an.

Sé an li moun toupatou mété konfyans yo.

Apwé sa, Jézi mouté an syèl.

Tèstèman nèf-la: Épi an posyòn an liv samz-la

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index