Search form

Hibrou 11:17-18

17-18Sété paski Abrahanm té ni lafwa an Bondyé ki fè i té ofè gasonʼy Ayzak, èk i té pawé pou tjwéʼy kon an sakwifis lè Bondyé té ka gadé si Abrahanm té ni lafwa an li pou vwé. Bondyé té diʼy, “Sé an Ayzak mwen kay fèʼw ni tout sé désandan-an mwen pwonmèt-la,” mé magwé Bondyé té di sa, Abrahanm té pawé pou ofè sèl gasonʼy-lan kon an sakwifis toujou. 19Abrahanm té katjilé ki Bondyé té ni asé pouvwa pou fè Ayzak wésisité, menm si i té mò. Èk adan an syans, nou sa di Abrahanm viwé wisivwè Ayzak hòd lanmò pou vwé.

Tèstèman nèf-la: Épi an posyòn an liv samz-la

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index