Search form

Hibrou 9:15

15Sé pou wézon sala Jézi wanjé an agwéman nèf èk sé moun li-an, pou sé moun-an Bondyé kwiyé-a sa wisivwè pou tout tan tout sé bennédiksyon-an Bondyé té pwonmèt-la. Sé bagay sala sa fèt paski Jézi Kwi ja mò, èk an mannyè sala i ja chapé sé moun-an anba sé movèzté-a yo té fè-a paditan vyé agwéman-an té la.

Tèstèman nèf-la: Épi an posyòn an liv samz-la

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index