Search form

Louk 1:78-79

78-79Bondyé ni an chay konpasyon asou nou,

èk i kay voyé Gasonʼy sòti an syèl pou édé nou.

Lè i kay moutwé nou chimen-an nou kay sa maché épi Bondyé,

i kay menm kon lè jou ouvè èk sòlèy ka lévé.

Nou pa kay ni lapenn pou wèsté an nwèsè ankò,

nou pa kay ni bizwen wèsté an lonbwaj lanmò ankò,

mé pito nou kay maché adan chimen lapé.”

80Ti manmay-la pwofité èk i swiv kondwit Bondyé, èk i té ka wèsté adan yon plas pa kòʼy pou an chay tan, jis tan lè jou-a i té kay pawèt an piblik pou i té pwéché bay sé Jan Izwayèl-la.

Tèstèman nèf-la: Épi an posyòn an liv samz-la

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index