Search form

Louk 23:26

Sé Sòlda-a Klouwé Jézi Asou On Kwa

(Mafyou 27:32-44; Mak 15:21-32; Jan 19:17-27)

26Sé sòlda-a pwan Jézi, yo alé épiʼy. Kon yo té ka alé, yo jwenn yon nonm yo ka kwiyé Simon, i sété jan Sayrini, i té sòti an hòtè ka alé an vil Jérouzalèm. Yo mété kwa-a anlèʼy èk yo fòséʼy pòté kwa-a èk swiv Jézi.

Tèstèman nèf-la: Épi an posyòn an liv samz-la

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index