Search form

Louk 23:50-51

Jozèf Jan Arimatéya Téwé Jézi

(Mafyou 27:57-61; Mak 15:42-47; Jan 19:38-42)

50-51La té ni yon nonm nonʼy sété Jozèf, i sété yon chèf ki ho an konsit sé Jwif-la èk i té ka wèsté adan yon vil sé Jwif-la yo ka kwiyé Arimatéya. I sété yon bon nonm, i té onnéwab èk i té ka èspéyé tan-an Bondyé kay kondwi-a vini. Magwé i sété yon chèf an kay konsèy sé Jwif-la, mé i pa té dakò èk disizyon sé lézòt-la konsèné Jézi. 52I alé oti Pons Pilat èk i mandéʼy pou i ba li kò Jézi.

Tèstèman nèf-la: Épi an posyòn an liv samz-la

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index