Search form

Mak 14:12

Dènyé Wipa Jézi Èk Sé Disip Li-a

(Mafyou 26:17-30; Louk 22:7-23; Jan 13:21-30; 1 Kòrint 11:23-25)

12Asou pwèmyé jou-a sé Jwif-la té ka manjé pen ki fèt san lèlven, jou-a yo ka tjwé ti mouton pou yo sa manjé an fèt-la, sé disip-la mandé Jézi, “Ki koté ou vlé nou alé pou nou sa pwépawé wipa Fèt Délivwans-lan baʼw?”

Tèstèman nèf-la: Épi an posyòn an liv samz-la

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index