Search form

Mak 14:43

Lè Yo Té Awété Jézi

(Mafyou 26:47-56; Louk 22:47-53; Jan 18:3-12)

43Jézi pʼòkò té menm fini palé lè Jida, yonn an sé douz disip-la, wivé. Jida té ni an bon déotwa moun épiʼy, épi yo té ni sab épi boutou lanmen yo. Sé chèf pwèt-la, sé titja lwa sé Jwif-la épi sé ofisyé-a an légliz sé Jwif-la ki té voyé konpanni moun sala.

Tèstèman nèf-la: Épi an posyòn an liv samz-la

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index