Search form

Mak 15:1

Jézi Douvan Pons Pilat

(Mafyou 27:1-2, 11-26; Louk 23:1-5, 13-25; Jan 18:28–19:16)

1Byen bonnè li bonmaten, sé chèf pwèt-la épi sé ofisyé an légliz sé Jwif-la, sé titja lwa sé Jwif-la épi tout lèstan sé manm konsèy sé Jwif-la wivé an disizyon asou ki sa pou fè épi Jézi. Yo mawé Jézi épi yo mennenʼy alé épi yo délivwéʼy an lanmen Pons Pilat, gouvènè-a ki ka wépwézanté péyi Ronm-lan.

Tèstèman nèf-la: Épi an posyòn an liv samz-la

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index