Search form

Mak 15:21

Yo Kwisifyé Jézi

(Mafyou 27:32-44; Louk 23:26-43; Jan 19:17-27)

21Patan yo té ka alé-a, yo jwenn épi an nonm yo ka kwiyé Simon, ki té sòti an hòtè épi i té ka vini an vil, épi sé sòlda-a oblijéʼy pòté kwa Jézi-a. (Simon sala té jan Sayrini, papa Alèkzanda épi Roufòs.)

Tèstèman nèf-la: Épi an posyòn an liv samz-la

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index