Search form

Wévélasyon 11:18

18Sé nasyon-an ki an latè-a ni waj kont ou,

mé tan-an ja wivé pouʼw sa moutwé yo mannyè ou ni waj kont yo,

lè ou kay jijé sé moun-an ki ja mò-a.

Tan-an ja wivé pouʼw sa péyé sèvant ou, sé pwòfèt-la,

épi tout sé moun ou-an ki ka obéyiʼw-la.

Gwo kon piti kay wisivwè péyiman yo pou twavay-la yo ja fè-a.

Tan-an ja wivé pouʼw sa détwi sé moun-an ki ka détwi latè sala!”

Tèstèman nèf-la: Épi an posyòn an liv samz-la

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index