Search form

Wévélasyon 14:13

13Mwen tann an vwa ki sòti an syèl, i di, “Mi sa pouʼw ékwi: I bon an chay pou sé moun-an yo tjwé-a paski yo té kwè an Senyè-a.”

Lèspwi Bondyé wéponn épi i di, “Wi, sa vwé. Dépi atjwèlman yo ja fini twavay wèd yo-a. Yo kay pozé èk tjè kontan paski yo ja wisivwè péyiman pou twavay-la yo ja fè-a.”

Tèstèman nèf-la: Épi an posyòn an liv samz-la

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index