Search form

Ronm 1:3-4

3-4Bon Nouvèl sala sé konsèné Gasonʼy Jézi Kwi Senyè nou ki té désandan Wa David an lachè-a, mé sé Lèspwi Bondyé ki ba li pouvwa lè i wésisité hòd lanmò pou i té sa kondwi kon Gason Bondyé. 5Bondyé sèvi Jézi Kwi pou fè mwen wisivwè lagwas épi pwivilaj-la pou vini an zapòt, kon sa pou lapéti Jézi, mwen té kay sa kwiyé moun adan tout nasyon pou vini kwè épi mété lafwa yo an Bondyé.

Tèstèman nèf-la: Épi an posyòn an liv samz-la

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index