Search form

1 Jo Korint 2

Tuco pi Kricito ma giguro i kom yatariya

1Utmegina, yam pe abino botwu ki lok mo nyo ki ryeko mo mamalo i kare ma atuco botwu lok me muŋ me yub pa Lubaŋa. 2Onoŋo amoko tamma pe me ŋeyo gin mo i kinwu, kono Yecu Kricito keken, kit ma gigure kwede i kom yatariya. 3-Yam abedo kwedwu ma agoro, abedo ki lworo madwoŋ, koma bene omyel matek. 4Lokka ki gin ma atito yam pe obedo lok mo me ryeko me ywayo tamwu, ento onyuto tek pa Cwiny Maleŋ, 5wek niyewu pe ocuŋ i kom ryeko pa dano, ento i kom tek pa Lubaŋa.

Lok ma Cwiny Maleŋ pwonyo

6Watito ryeko bot jo muteggi, ento ryeko man pe ryeko me lobo-ni, nyo ryeko pa luloc me kare man, ma twerogi rwenyo woko-ni. 7Ento wan watito ryeko pa Lubaŋa ma en muŋ ma gikano, ryeko ma yam Lubaŋa oyubo wa con me kelo deyo botwa. 8Pe tye laloc mo me lobo man ma oniaŋ iye; ka nene guniaŋ, kono pe guguro Rwot, won deyo, i kom yatariya. 9-Ento macalo yam gicoyo,

“Gin mogo ma dano pe guneno ki waŋgi, dok bene pe guwinyo ki itgi,

gin mogo ma pe donyo i tam pa dano,

gin magi en aye gin ma Lubaŋa oyubo pi jo ma mare,”

10dok gin ma Lubaŋa omiyo Cwiny Maleŋ onyutogi botwa. Pien Cwiny Maleŋ ŋiyo jami ducu, kadi wa tam ma Lubaŋa okano i iye ka matut. 11Aŋa ma ŋeyo tam ma tye i i dano mukene? Pe cwiny dano-nu ma tye i iye keken aye ŋeyo? Kit meno bene, pe tye ŋat mo ma ŋeyo tam pa Lubaŋa, kono Cwiny pa Lubaŋa keken. 12Yam pe gimiyowa cwiny me lobo man, ento gimiyowa Cwiny ma oa ki bot Lubaŋa, wek omi waniaŋ i kom kit mot ducu ma Lubaŋa miyowa pi kicane. 13Meno aye lok ma watito; pe waloko lok ma gipwonyo ki ryeko pa dano, ento watito lok ma Cwiny Maleŋ opwonyowa kwede, kun wanyuto lok me Cwiny bot jo ma tye ki Cwiny pa Lubaŋa. 14Ento dano ma pe ki Cwiny pa Lubaŋa pe twero gamo gin ma Cwiny pa Lubaŋa miyo, pien ki tuŋ bote obedo gin me miŋo, en pe twero niaŋ iye, pien gin macalo meno Cwiny Maleŋ aye miyo dano ŋeyo pimo. 15Dano ma tye ki Cwiny pa Lubaŋa ŋeyo pimo jami ducu, ento ŋat mo pe ma ŋolo kop i kome. 16-Yam gicoyo ni,

“Aŋa ma ŋeyo tam pa Rwot?

Aŋa ma yam miye tam?”

Ento wan watye ki tam pa Kricito

Baibul 1985

© 1985 The Bible Society of Uganda

More Info | Version Index