Search form

Yubu 23

Yubu mito pido lokke i nyim Lubaŋa

1Yubu ogamo kun waco ni meno

2“Tin bene aloko ma iya kec;

kadi bed atye ka cur, ciŋe pud nura.

3Kono ceŋ aŋeyo ka ma atwero noŋe iye,

wek ao wa i kabedone!

4Kono ayeko lokka i nyime wek oŋol,

anyuto kore kikore ki lok mapol mada,

5miyo aŋeyo gin ma en bigamma,

kono aniaŋ gin ma en owaco bota.

6En kono opyem kweda ki twerone madit?

Pe kumeno; en kono oketo cwinye ka winya.

7Dano ma kite atir twero pyem kwede ki kunnu,

ci laŋolkoppa kono miyo aloyo kop naka.

8“Nen mono, acito anyim, ento pe tye kunnu;

adok cen, ento pe anoŋe.

9Ayenye tuŋ acam, ento pe amedo ki nene,

alokke tuŋ acuc, pe anene bene.

10Ento en noŋo ŋeyo yo ma acito iye;

ka en otema, abikatti macalo jabu maleŋ.

11Abedo ka lubo kore kikome,

pe aŋak ka mukene.

12Pe adok cen aweko cik ma en ociko;

lok ma en owaco akano i cwinya macalo lonyona.

13Ento en pe lokke, aŋa ma twero wiro en?

En t iyo gire gin ma iye mito.

14Pien en bicobo gin ma en oyubo pira,

ki lwak lok macalo meno ma en tye kwede i cwinye.

15Pienno koma onyo koyo i nyime, ka atamo, atye ka lworo eno

16Lubaŋa omiyo koma obaŋŋe woko,

Won Twer Ducu otyeko miyo koma onyo koyo.

17Pe colpiny aye orida woko,

kadi piny macol licuc ma oumo waŋa.”

Baibul 1985

© 1985 The Bible Society of Uganda

More Info | Version Index