Search form

VPOM 37:14

14Nyah uwus nyang lyis taiq zis gas, Nvng loh aq, nah vmang moq vyanghzan nyeis lah, yvng shvbeq phung vchentkhyi lah, loh yoeuh khoq las ngos lyis los taiq kyoh aq, ge Hebron langhkhau mhayah nyang lyis nhang kat.

Housoeh nyang Shekhem nvm mas jweh loh.

Ngochang Common Language Bible

© Bible Society of Myanmar 2010

More Info | Version Index