Search form

VPOM 37:9

9Nyang yhetmoq dvkoeuq doms moq las nyah vmang moq lyis, Yoeuh aq, ngos yhetmoq dvkoeuq doms moq. Buis, lhamhmuh yahge kyi dvci dvchvp ngos lyis tsain paiq, ge taiq kyoh.

Ngochang Common Language Bible

© Bible Society of Myanmar 2010

More Info | Version Index