Search form

GYUNG 1:20-46

20-46Yakop lobes Ruben vkoq masyah xi lha yhenbang, vhuh khyvlyis aiqci zvn masyah thoq pheh jes muh wons geh dah yukgis jens dvnganh nyings tsain kat. Suon bos bang dvnganh gas o mha lhaih toh.

Vkoq Sonzoh
Ruben 46,500
Simon 59,300
Gad 45,650
Yuda 74,600
Isakha 54,400
Zebulun 57,400
Ephraim 40,500
Manase 32,200
Benyamin 35,400
Dan 62,700
Asher 41,500
Napthali 53,400
Dvnganh lyis: 603,550

47Lewi jens gas gohkoq bang yah dvgeh nyings ma kat.

Ngochang Common Language Bible

© Bible Society of Myanmar 2010

More Info | Version Index