Search form

GYUNG 5:12-14

12-14Israel jens lyis o mha dah taiq shet cho dyei aq. Vbusbih dvyuk nyah yhensain nyhiq gohtoeu yukgis yah yhetgoh las nyah gungs lyis vwot v-oeu kuot zis yah nyang lyis lom ma luk ge tsuk. Nghuot laus eq nyah yhensain nyhiq gohyuk yah yhetgoh nyeis zis ma nyvng, kanghjyoeng eq ma bos, hauh cho zauh toh yvmvyah nyah yhensain phoq gas soh soh ma nghuot. Yhensain nyhiq nyang lyis lom ma luk ma bweh laus eq nyang ma jingh lyis, 15vbusbih gas nyah yhensain nyhiq lyis phudyei soeu jyank mas shwih e chah. Nyang dyei chah dah jyungshuk monh aiq paung eq chi e chah, nghuot laus eq nyang hauh monh mas tsanlun coeu ma gis kat, xangh coeu eq ma gis kih: khasoeh ge lyis houka yhensain phoq tsuk las jyoeng zis thuq los das xiklyis jyungshuk dvnghuot.

Ngochang Common Language Bible

© Bible Society of Myanmar 2010

More Info | Version Index