Search form

2 San Juan 1

ʼO u chac caka ʼan pacha i sak lak tzij re i Dios

1Yin, chi in jun chique i aj nucʼbal tʼisbal+ quin tzʼibaj i wuj-i chiwe yix chi ix jutzobaj+ re i Dios, chatal rumal ire. Quin tzʼibaj iri chiwe yix chi cʼax quix in naʼo, y n-xui ti yin cʼax quix in naʼo, xak cʼax quix qui na conojel i qui cojom i sak laj tzij. 2Cʼax quix in naʼo rumal i sak laj tzij ʼo pa ka cʼux, chi ca qʼuiji kuʼ ronojel ʼij sak. 3I Dios chi ka Kajaw, xak i Kajwal Jesucrísto chi u Cʼojol, chiqui ya ni ʼutz chiwe, chiquila ni toʼbal i wach, xak chiqui ya ni uxlambal i cʼux. Queje ile cwaj chiwe tzʼakat quix terej chirij i sak laj tzij, xak i cʼaxnabal cʼuxij.

4Lic quin quicotic man xe in rik jujun je re i tzobajil yix+ que tijin chi terejic chirij i sak laj tzij pacha u bim i Ta chake. 5Ix wachalal, woʼor quin tzʼonoj utzil chomal chiwe chi cʼax chaka na kib chakawach. Iri chi quin tzʼibaj chiwe n-cʼacʼ laj tzij taj, lic are i tzij bital li chake are xka ya kib puʼab i Jesucrísto. (I tzij-le are iri: chakaj kib chakawach.) 6We lic ʼo cʼaxnabal ka cʼux, coj tijin ʼuri chu ʼanic pacha coj u tak i Dios chu ʼonquil. I u tzij chi oj u takom chu ʼonquil are i cʼaxnabal kib chakawach; i tzij-le ʼax i tom wi lok are xi ya iwib puʼab i Jesucrísto.

Moj tzak piquiʼab i aj tʼoronel

7Woʼor je qʼui i aj tʼoronel que bin chuwach i jyub taʼaj. Ique quiqui bij chi Jesucrísto, are xcʼun chuwach i jyub taʼaj, n-mer ta sakil winak. Pachin i ca cʼutuw ile, xa aj tʼoronel ʼuri, xak aj chʼoʼoj chirij i Crísto. 8Chi ʼana cwent chique, mix qui tʼoro; mi sach u wach i chac chi quix tijin chu ʼonquil. Chi ʼana pen u chʼaquic ronojel wach i u sujum i Dios chiwe.

9I Crísto u cʼutum chake wach i sak laj tzij re i Dios; we ʼo jun cu bij chi cʼo mas craj che u cʼutunic i Crísto, n-ti Dios ʼuri ruʼ. Xui-ri, pachin i ca qʼuiji che wach u cʼutum i Crísto, ire-le ʼo ʼuri i Dios ruʼ, xak ʼo i u Cʼojol i Dios ruʼ. 10We ʼo jun cupon iwuʼ yix, we wach coc chu cʼutic chiwe n-queje ta pacha u cʼutum i Crísto chake, mi ya che coc pa ja iwuʼ, xak mi ya rutzil u wach. 11Man we qui cʼulaj+ iwuʼ, queʼelok ix rachiʼil ire che i n-ʼus taj chi ca tijin chu ʼonquil.

Qʼuisbal tak tzij

12Qʼui i tzij cʼa cwaj quin bij chiwe, xui-ri n-cwaj ta quin tzʼibaj chuwach wuj. Cwoyʼej na quin ʼe bin iwuʼ, teʼuri coj lapan chakawach; queje ile ca tzʼakat ni ka quicotemal. 13I je jutzobaj waral+ chi xak je chatal rumal i Dios, quiqui tak pan rutzil i wach. Amen (katzij).

I 'utz laj tzij re i dios

© Wycliffe Inc. All rights reserved. More Info | Version Index