Search form

Marcos 2

Ri Jesús cucunaj jun sic

(Mt. 9:1-8; Lc. 5:17-26)

1Echiri' ic'owinak chi queb oxib k'ij, xoc tanchi ubi ri Jesús pa ri tinamit Capernaúm. Tak ri winak xquito Rire c'o chuchi' jun ja. 2Y na jampatana xemolotaj uq'uiyal winak y ruma ri quiq'uiyal na queboc ta chi ne chuchi' ri puerta. Ec'u ri Jesús cutzijoj Ruch'a'tem ri Dios chique.

3Ec'uchiri', xec'un cajib achijab quitelem lo jun achi sic. 4Yey na xquirik taj su'anic caquiya pan chwach ri Jesús cuma ruq'uiyal winak. Ewi xquitek'eba' ruwi ri ja pa c'o wi ri Jesús, xquesaj julepaj che. Chiri' c'u ri' xquikasaj wubi la ch'at pa cotz'ol wi ri sic.

5Ec'u ri Jesús echiri' xril ri cubulibal quic'u'x ruc', jewa' xubi'ij che ri sic:

—Wal, ronoje ramac cuytajinak chic —xcha'.

6Chiri' c'ut etz'ul jujun aj c'utunel re ri tzijpixab y jewa' catajin chiquic'u'x: 7«¿Su'chac jewa' cach'a't wa'chi? Ruc' wa cubi'ij camacun chirij ri Dios. Ma ¿na xew ta neba ri Dios aj cuyul mac?»

8Chupa c'u la' la jok'otaj, ri Jesús xuna'bej sa' la caquich'obo; ruma c'u ri', xubi'ij chique:

—¿Su'chac jela' catajin chic'u'x alak? 9¿Sa' c'u ri na c'ayew taj cambi'ij che rachi sic: “Ronoje ramac cuytajinak chic” o “Chatyactajok, chac'ama bi rach'at y chatbinok”? 10E cuaj c'ut queta'maj alak wa': Ralaxel Chiquixo'l Ticawex ya'tal puk'ab cucuy tak ri mac que ri winak che ruwachulew —xcha'.

11Xubi'ij c'u ri' che ri sic:

—Chatyactajok, chac'ama bi rach'at y jat cha'wocho —xcha'.

12Na jampatana xyactaj rachi, xutelej bi ruch'at y chiquiwach conoje xel bi. Conoje c'u ri' xcam canima' che la xquilo y xquijek caquiyac uk'ij ri Dios, jewa' caquibi'ij: «¡Na jinta c'ana kilom wi wa'!» quecha'.

Ri Jesús cusiq'uij ri Leví

(Mt. 9:9-13; Lc. 5:27-32)

13Tec'uchiri', xe'ec tanchi ri Jesús chuchi' ri mar. Conoje ri winak xekib ruc', y Rire xujek cac'utun chiquiwach. 14Ec'u ri' catajin ric'owic pa ri luwar pa ca'an wi ri tojonic che ri gobierno, xril pana jun aj tz'onol puak re tojonic tz'ul chiri'. Wa' Leví rubi'+ yey uc'ajol ri Alfeo. Xubi'ij c'u ri Jesús che:

—Chat-terej lo chwij —xcha'.

Xyactajic c'u ri Leví y xterej bi chirij.

15Ec'u ri Jesús xumaj bi chirocho ri Leví. Xeboc c'u chwa ri mexa cuc' rutijo'n, junam cuc' uq'uiyal aj tz'onol puak re tojonic y uq'uiyal aj maquib; ma lic e q'ui ri quiternabem bi.

16Ec'u raj c'utunel re ri tzijpixab cuc' ri fariseos, echiri' xquilo cawa' ri Jesús cuc' raj maquib y raj tz'onol puak re tojonic,+ xquibi'ij chique rutijo'n ri Jesús:

—¿Su'chac ri tijonel iwe ri'ix cawa' junam cuc' raj tz'onol puak re tojonic yey cuc' raj maquib? —xecha'.

17Echiri' xuta wa' ri Jesús, xubi'ij chique:

—E janipa ri utz quiwach, na cajawax ta aj cunanel chique; ma wa' xew chique ri e yewa'ib cajawax wi. Jela' c'u ri', ri'in na in petinak ta che quisiq'uixic ri jusuc' quibinic quisilabic, ma e in petinak che quisiq'uixic raj maquib —xcha'.

Ri tz'onobal puwi ri ayuno

(Mt. 9:14-17; Lc. 5:33-39)

18Rutijo'n ri Juan Aj Ya'l Bautismo y ri quitijo'n ri fariseos echiri' e c'o pa ayuno, xebopon ruc' ri Jesús y xquitz'onoj che:

—¿Su'be rutijo'n ri Juan y ri quitijo'n ri fariseos lic caqui'an ayuno, yey ri tijo'n rilal na caqui'an ta wa'? —xecha'.

19Ri Jesús xuc'ul uwach:

—¿Ube nawi caqui'an ayuno ri esiq'uim pa juna c'ulaniquil we rala cac'uli'ic c'a c'o cuc'? Na ube taj, ma c'a c'o rala chiquixo'l. 20No'j copon na ri k'ij echiri' quesax bi rala chiquixo'l; c'a ec'uchiri', caqui'an ayuno.

21»Na jinta junok cuc'ojoj ruk'u' k'e'l ruc' c'ojobal c'asak; ma ri c'ojobal c'asak, we xc'olotaj upa, e cujec' ri c'ul k'e'l y más ne curich'ij bi. 22Jec'ula' ri vino c'ac' na cak'ej ta chupa juna surun+ k'e'l. Ma we ca'ani' wa', ri vino c'ac' echiri' canajtir uk'ij, curakij ri surun, catix c'u ri' ri vino y ri surun na jinta chi uchac. Ruma c'u la', ri vino c'ac' 'anom chirajawaxic wi cak'ej chupa juna surun c'asak —xcha'.

Ri Jesús e rajaw ri k'ij re uxlanibal

(Mt. 12:1-8; Lc. 6:1-5)

23Chupa c'u jun k'ij re uxlanibal, ri Jesús cuc' rutijo'n e ri' quebic'ow pa tak tico'n re trigo. Ec'u rutijo'n xquijek caquich'upila' bi ri trigo.

24Ruma wa' ri fariseos xquitz'onoj che ri Jesús:

—Chilape la, ¿su'be ri tijo'n la caqui'an ri na takal taj ca'ani' chupa ri k'ij re uxlanibal? —xecha'.

25Ec'u ri Jesús xuc'ul uwach:

—¿Na ajilam ta neba alak ri xu'an ri David cuc' ri rachbi'il echiri' c'o xajawax chique y xenumic? 26Echiri' ri Abiatar e cajawal raj chacunel pa Rocho Dios, ri David xoc pa ri Rocho Dios y xutij ri pam ya'tal chi puk'ab ri Dios,+ yey wa' na takal ta chique rique caquitijo. Na ruc' ta c'u ri', xuya ne que ri e rachbi'il. Yey wa' wa pam, xew takal chique raj chacunel pa Rocho Dios —xcha'.

27Y jewa' xubi'ij tanchi chique:

—Ri k'ij re uxlanibal xuya can ri Dios re to'bal que ri ticawex; na e ta xe'ani' ri ticawex ruma ri k'ij re uxlanibal.+ 28Yey Ralaxel Chiquixo'l Ticawex e ne rajaw ri k'ij re uxlanibal —xcha'.

Ri utzilaj tzij re ri kanimajawal Jesucristo

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index