Search form

1 Corintonam 1:10

Kanakrum pujusairap timiauri

10Yatsur ainautiram umaarutirmesha, ii Apuri Jesucristo naarin pachisan atumniaka tajarme: Mash iruntraram metek nintimraram pujustaram. Tura metekchau nintimtsuk asataram. Antsu kichik nintiya nunisrumek chicham iwiararam, metek nintimtunisrum pujustaram.

Yuse chichame aarmauri; Yaanchuik, Chicham; Yamaram Chicham

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index