Search form

1 Corintonam 1:26

26Yatsur ainautiram, umaarutirmesha nintimrataram: Junia aints nekaina nunisrumka atumka nekatsrume. Tura atumsha apu naamkarmeka wajatsrume. Tura kuikiartinu uchirinchuitrume. Untsuri tu pujuinauka atumjai iruninachu wainiat Yuska: Winar ataram tusa, atumniasha eatmakmiarume.

Yuse chichame aarmauri; Yaanchuik, Chicham; Yamaram Chicham

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index