Search form

1 Corintonam 13:1

Nekas aneenitnun pachis timiauri

1Wikia junia aints ainau chichamen untsuri chichaayatnak, tura Yuse awemamuri chichamencha chichaayatnak, chikich ainaun aneetsuk pujaknaka nangkami chichainjai. Tura tampur mesramu nangkami tuntuyamua nunisnak pujuinjai.

Yuse chichame aarmauri; Yaanchuik, Chicham; Yamaram Chicham

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index