Search form

1 Corintonam 14:9

9Atumsha nunisrumek chikich ainaujai chicham antukchamin chichaakrumka ¿chikich ainau atumi chichaamurincha itiur anturtamkarting? Atum antukchamin chichau asaram nangkamrum chichaarme.

Yuse chichame aarmauri; Yaanchuik, Chicham; Yamaram Chicham

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index