Search form

1 Corintonam 4:3

3Atumka wina pachitsaram: Nekas Yuse chichamen pengker etsertsuash turutrumin wainiatnak wikia nunaka pachiatsjai. Tura Yusen nintimtichu ainausha wína pachitsar: Yuse chichamen nekas pengker etsertsuash turutinau wainiatnak nunaka pachiatsjai. Antsu wiki nintimsanak: Nekasan Yuse chichamen pengker etsernuitjai tumamtsujai.

Yuse chichame aarmauri; Yaanchuik, Chicham; Yamaram Chicham

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index