Search form

1 Corintonam 5:10

10Antsu Yusen nekachu ainaujai tsaningkairap tatsujrume. Tura kuikian nukap wakerin ainaujai, tura kasa ainaujaisha, tura Yuschau waininayat: Ameka wína yusruitme, nangkamiar tinu ainaujaisha tuke tsaningkairap tatsujrume. Nu aints ainaujai tuke iruntsuk pujustasrum wakerakrumka, ju nungkanmaya tuke jiinkitnuitrume.

Yuse chichame aarmauri; Yaanchuik, Chicham; Yamaram Chicham

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index