Search form

1 Juan 2:18

Nekas chicham tura wait chicham pachisar etserkamu

18Uchichir ainautiram, nungka mesertin kinta jeatak wajasi. Atumka Cristo nemase tatatui tamausha antukmiarume. Yamaikia Cristo nemase untsuri wantinkaru asaramtai, nungka mesertin kinta jeatak wajasi tusar iisha nekaji.

Yuse chichame aarmauri; Yaanchuik, Chicham; Yamaram Chicham

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index