Search form

1 Juan 4:1

Yuse Wakani tura Cristo nemase wakani pachisar etserkamu

1Aneetir ainautiram, ju nungkanam wait chichaman etserin untsuri irunui. Tura nuka: Wisha Yus akupkamuitjai nangkamiar tinu ainawai. Tura asaram nekachiatrumek: Nekas Yus akupkamuitai tiirap. Antsu ¿Nekasash Yuse Wakanijai chichaa? tusaram nekaataram.

Yuse chichame aarmauri; Yaanchuik, Chicham; Yamaram Chicham

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index