Search form

1 Juan 5:13

Inangnamu chicharkamuri

13Yuse Uchiri nekasampita tusaram nintimtusrum pujau asaram, tuke Yusnum iwiaaku pujustinuitrume. Nu nekaataram tusan, ju chichamnaka atumin aatjarme.

Yuse chichame aarmauri; Yaanchuik, Chicham; Yamaram Chicham

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index