Search form

1 Pedro 5:1

Cristonu ainau chicharkamuri

1Wikia Cristonu ainau juuntri asan, tura Cristo wait wajakmaurincha wainkau asan, tura Cristo ukunam wantinkamtai, ni paaniurincha atumjai metek wainkatin asan, Cristonu ainau juuntri atumjai pujuinautirmin yamaikia ju chichaman akuptajrume.

Yuse chichame aarmauri; Yaanchuik, Chicham; Yamaram Chicham

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index