Search form

1 Timoteo 1:9

9Tura umiktin chichaman aints umirkarat tusar akupina nusha waruka akupinawa tusar nekaji. Apu ainauka pengke aints ainau umikiarat tusarka ni akupamurinka akupinatsui. Antsu tunau turin ainau nuna umikiarat tusar akupinawai. Tunau ainauncha tura chichaman umichu ainauncha tura Yusen nakitin ainauncha tura ju nungkanam pasé aa nuna turin ainauncha chichaman mash umirkarat tusar akupinawai. Tura aparincha, tura nukurincha main ainauncha, tura mangkartin ainauncha mash,

Yuse chichame aarmauri; Yaanchuik, Chicham; Yamaram Chicham

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index