Search form

1 Timoteo 5:14

14Tura asamtai nunasha tajame: Nawan wajema pujakka, ataksha aintsnaka ninumkati. Tura uchincha jurerti. Tura ni jeencha tenap wainkati tajame. Nuwa tu pujamtaikia Criston nakitin ainausha: Nu nuwaka paseetai tichartinuitai.

Yuse chichame aarmauri; Yaanchuik, Chicham; Yamaram Chicham

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index