Search form

2 Corintonam 6:8

8Chikich ainau iin pachitmasar: Pengker aintsuitai turaminaji. Antsu chikich ainausha iincha pachitmasar katsekraminaji. Tura chikich ainauka iin pachitmasar pengker chichartaminaji. Antsu chikich ainausha iin pachitmasar pasé chichartaminaji. Nekas aa nu chichaarin waininayat, iin pachitmasar waitrinak: Nuka anangkartin ainawai turaminaji.

Yuse chichame aarmauri; Yaanchuik, Chicham; Yamaram Chicham

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index