Search form

2 Corintonam 8:7

7Atumsha Cristo tuke nekasampita tusaram, tura pengker nuikiartin asaram, tura Yuse chichame pengker nekau asaram, tura Yus miatrusrumek nintimrau asaram, tura iincha miatrusrumek anengkratu asaram, Cristonu ainau yuuminak pujuinau wait anentakrum kuikiasha nukap akuptuktinuitrume.

Yuse chichame aarmauri; Yaanchuik, Chicham; Yamaram Chicham

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index